• (đổi hướng từ Surged)


  /sə:dʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tràn; sự dâng (như) sóng
  Sự trào lên
  Sự dấy lên, sự dâng lên (của phong trào..)
  Sóng, sóng cồn

  Nội động từ

  Dâng, tràn (như) sóng
  the surging tide
  nước triều đang dâng
  ( + up) trào lên
  anger surged (up) within him
  giận dữ trào lên trong lòng hắn
  Dấy lên, dâng lên (phong trào...)
  (hàng hải) lơi ra (thừng...)
  Quay tại chỗ (bánh xe)
  to surge forward
  lao tới

  hình thái từ

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  sự dao động (số vòng quay của động cơ)

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  sự hóc khí máy nén (động cơ tuabin)

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  sóng lớn (hải dương học)
  sự trào lên đột ngột (dầu)
  sự vọt trào

  Ô tô

  Nghĩa chuyên ngành

  tình trạng không ổn định (nổ không đều)

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  đột biến điện
  surge protector
  bộ chống đột biến điện
  surge resistance
  bộ chống đột biến điện

  Nguồn khác

  Vật lý

  Nghĩa chuyên ngành

  sự vọt tăng

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  sóng chuyển vị
  sóng tĩnh tiến

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  siêu dòng

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  sóng xung
  surge generator
  máy tạo sóng xung
  surge impedance
  trở kháng của sóng xung
  surge output
  trở kháng sóng (xung)

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  sự quá điện áp xung (do sét hay đóng cát mạch)

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  sự tăng vọt

  Giải thích VN: Sự tăng bất thường về điện thế hoặc cường độ dòng điện.

  power surge
  sự tăng vọt công suất
  power surge
  sự tăng vọt dòng điện

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  sự tăng vọt (dòng hoặc điện áp ở một mạch điện)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dâng áp lực

  Giải thích EN: 1. a transient change, especially an increase, in the pressure of a hydraulic system.a transient change, especially an increase, in the pressure of a hydraulic system.2. the highest pressure in a system.the highest pressure in a system.3. a buildup of pressure in a plastic extruder that causes waviness in the hollow plastic tube.a buildup of pressure in a plastic extruder that causes waviness in the hollow plastic tube.

  Giải thích VN: 1. một sự thay đổi ngắn, đặc biệt là một sự tăng lên, trong một áp suất của hệ thống thủy lực 2. áp lực cao nhất trong một hệ thống. 3. một sự tích tụ áp lực trong một máy ép nhựa tạo ra hiện tượng gợn sóng trong ống nhựa.

  đột biến
  coupled surge
  đột biến do bị ghép
  mutual surge impedance
  trở kháng đột biến tương hỗ
  self-surge impedance
  trở kháng tự đột biến
  surge (vs)
  đột biến điện
  surge absorber
  máy hấp thụ đột biến
  surge generator
  máy phát xung đột biến
  surge protector
  bộ chống đột biến điện
  surge ratio
  tỷ số đột biến
  surge resistance
  bộ chống đột biến điện
  surge test
  thử nghiệm đột biến
  surge-impedance
  trở kháng đột biến
  làm tăng vọt
  làm vượt tràn
  sóng lũ
  sóng lừng
  sóng
  back surge
  sóng xoáy
  mutual surge impedance
  trở kháng sóng hỗ cảm
  self-surge impedance
  trở kháng sóng
  surge generator
  máy phát sóng xung (kích)
  surge generator
  máy tạo sóng xung
  surge impedance
  trở kháng của sóng xung
  surge output
  trở kháng sóng (xung)
  surge shaft
  giếng sóng cồn
  surge shaft
  giếng sóng rồi
  surge wave
  sóng cồn
  surge-proof electrolytic capacitor
  tụ điện hóa chống sóng xung
  sóng cồn
  surge shaft
  giếng sóng cồn
  sóng xung kích
  surge generator
  máy phát sóng xung (kích)
  sự dâng lên
  sự nhấp nhô
  sự rung động
  sự trào lên
  sự va đập

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X