• (đổi hướng từ Helped)
  /'help/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giúp đỡ, sự cứu giúp, sự giúp ích
  to need someone's help
  cần sự giúp đỡ của ai
  to give help to someone
  giúp đỡ ai
  to cry (call) for help
  kêu cứu, cầu cứu
  help! help!
  cứu (tôi) với! cứu (tôi) với
  by help of
  nhờ sự giúp đỡ của
  it is a great help
  cái đó giúp ích được rất nhiều
  Phương cứu chữa, lối thoát
  there is no help for it
  chuyện này thật vô phương cứu chữa
  Phần đưa mời (đồ ăn, đồ uống)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người làm, người giúp việc trong nhà
  lady help
  người giúp việc bà chủ nhà
  Mother's help
  Bà bảo mẫu


  Ngoại động từ

  Giúp đỡ, cứu giúp
  to help someone out of a difficulty
  giúp ai ra khỏi hoàn cảnh khó khăn
  to help someone across a stream
  giúp ai đi qua dòng suối
  Đưa mời (đồ ăn, thức uống)
  let me help you to some more wine
  xin cho phép tôi rót thêm rượu vang ông xơi
  help yourself
  xin mời ông xơi
  Nhịn được, ngăn được, chịu được, đừng được; tránh được, cứu chữa
  I could not help laughing
  tôi không tài nào nín cười được
  I could not help it
  tôi không thể nào đừng được, tôi không thể nào làm khác được
  it can't be helped
  thật là vô phương, không còn cách gì cứu chữa được nữa
  Don't be longer more than you can help
  Chừng nào có thể đừng được thì tránh ở lâu; tránh ở lâu chừng nào hay chừng ấy

  Cấu trúc từ

  to help oneself to sth
  tự tiện lấy cái gì, tự tiện dùng cái gì
  I hope you won't help yourself to my motorbike
  mong rằng anh đừng tự tiện lấy xe của tôi đi
  God/Heaven help sb
  cầu Chúa phù hộ cho ai
  to help a lame dog over a stile
  giúp ai trong cơn hoạn nạn
  a helping hand
  sự tiếp cứu, sự giúp đỡ
  so help me
  tôi xin thề

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phần hướng dẫn
  phần trợ giúp
  trợ giúp

  Xây dựng

  giúp

  Kỹ thuật chung

  hỗ trợ

  Kinh tế

  sự giúp đỡ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X