• (đổi hướng từ Hinted)
  /hint/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lời gợi ý; lời nói bóng gió, lời nói ám chỉ
  to drop (give) a hint
  gợi ý, nói bóng gió
  to take a hint
  hiểu và thực hiện lời gợi ý
  a broad hint
  lời ám chỉ khá lộ liễu
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chút xíu, tí ti, dấu vết
  not the slightest hint of...
  không có một chút nào..., không có mảy may một dấu vết nào...

  Động từ

  Gợi ý nhẹ nhàng, nói bóng gió, nói ám chỉ (đến cái gì)
  they hint that I will have to bear any cost for this trip
  họ nói bóng gió rằng tôi phải chịu mọi chi phí cho chuyến đi này

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lời gợi ý

  Kỹ thuật chung

  gợi ý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X