• (đổi hướng từ Twinned)
  /twɪn/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sinh đôi; tạo thành cặp
  twin brothers
  anh em sinh đôi
  (kỹ thuật) chặp đôi; mắc đôi; sóng đôi; cặp đôi; ghép đôi
  Như nhau

  Danh từ

  Con sinh đôi (một trong hai đứa trẻ hay con vật còn nhỏ do một mẹ sinh ra cùng một lúc)
  twin lambs
  hai con cừu non sinh đôi
  my twin brother/sister
  anh em/chị em sinh đôi của tôi
  Cái giống nhau (một cái trong một đôi đồ vật giống nhau, (thường) hợp với nhau)
  a ship with twin propellers
  một con tàu có chân vịt kép
  ( the twins) ( số nhiều) như gemini

  Động từ

  Để sinh đôi
  Cặp đôi, ghép đôi; kết hợp chặt chẽ (hai người hay đồ vật) với nhau
  eye and hand are twinned in action
  mắt và tay kết hợp chặt chẽ trong hành động
  Kết nghĩa
  Oxford is twinned with Bonn
  Oxford kết nghĩa với Bonn

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sinh đôi
  prime twins
  số nguyên, số sinh đôi


  Xây dựng

  đôi

  Cơ - Điện tử

  (adj) kép,chập đôi, mắc đôi, ghép đôi 

  Cơ khí & công trình

  cách đánh lửa kép

  Hóa học & vật liệu

  tinh thể đôi

  Điện lạnh

  tinh thể sinh đôi

  Kỹ thuật chung

  kép
  ghép đôi
  twin cable
  cáp ghép đôi
  twin compressor
  máy nén ghép (đôi)
  twin mount
  sự ghép đôi
  twin residential block
  nhà ở ghép đôi
  twin residential building
  ở ghép đôi
  twin sheet pile
  cọc tấm ghép đôi
  mắc đôi
  sinh đôi
  twin-T network
  mạng T sinh đôi
  sóng đôi
  song tinh
  growth twin
  song tinh phát triển
  incoherent twin
  song tinh không kết hợp
  juxtaposition twin
  song tinh kế tiếp
  lenticular twin
  song tinh dạng thấu kính
  penetration twin
  song tinh xuyên nhau
  twin lamella
  tấm song tinh

  Kinh tế

  cặp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X