• (Khác biệt giữa các bản)
  (Danh t?)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  /dei/
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  10:12, ngày 25 tháng 11 năm 2007

  /dei/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ban ngày
  the sun gives us light during the day
  ban ngày mặt trời cho ta ánh sáng
  by day
  ban ngày
  it was broad day
  trời đã sáng rõ; giữa ban ngày
  at break of day
  lúc bình minh, lúc rạng dông
  in the blaze of day; in the full light of day
  đứng giữa trưa, giữa ban ngày
  as clear as day
  rõ như ban ngày
  the eye of day
  mặt trời
  Ngày
  solar (astronomical, nautical) day
  ngày mặt trời (tính từ 12 giờ trưa);
  civil day
  ngày thường (tính từ 12 giờ đêm)
  every other day; day about
  hai ngày một lần
  the present day
  hôm nay
  the day after tomorrow
  ngày kia
  the day before yesterday
  hôm kia
  one day
  một hôm; một lần; một ngày nào đó
  one of these days
  một ngày nào đó (trong tương lai)
  some day
  một ngày nào đó
  the other day
  hôm nọ, hôm trước; cách đây không lâu, mới rồi
  day in, day out
  ngày ngày, ngày lại ngày
  day by; day after day; from day to day
  ngày nọ kế tiếp ngày kia, ngày này qua ngày khác
  all day long
  suốt ngày
  every day
  hằng ngày
  three times a day
  mỗi ngày ba lần
  far in the day
  gần hết ngày, đã xế chiều
  day of rest
  ngày nghỉ
  day off
  ngày nghỉ (của người đi làm)
  at-home day
  ngày tiếp khách ở nhà
  day out
  ngày đi chơi
  this day week
  ngày này tuần trước; ngày này tuần sau
  this day month
  ngày này tháng trước; ngày này tháng sau
  this day fornight
  ngày này hai tuần trước, ngày này hai tuần sau
  Ngày lễ, ngày kỉ niệm
  the International Women's Day
  ngày Quốc tế phụ nữ ( 8 / 3)
  the International Children's Day
  ngày Quốc tế thiếu nhi ( 1 / 6)
  (số nhiều) thời kỳ, thời đại, thời buổi
  in these days
  ngày nay, thời buổi này
  in the old days
  thời xưa
  in the school days
  thời còn di học, thủa còn cắp sách đến trường
  in the days ahead (to come)
  trong tuong lai
  Thời, thời kỳ hoạt động, thời kỳ phồn vinh; thời kỳ thanh xuân; đời người
  to have had (seen) one's days
  thời kỳ thanh xuân đã qua rồi, già mất quá rồi; quá thời rồi
  to the end of one's days
  cho đến tận cuối đời, cho đến tận lúc chết
  One's early days
  thời kỳ thơ ấu
  chair days
  thời kỳ già nua
  his day is gone
  nó hết thời rồi
  his days are numbered
  đời hắn chỉ còn tính từng ngày, hắn gần kề miệng lỗ rồi
  ngày thi đấu, ngày giao chiến; sự chiến thắng, sự thắng lợi
  to carry (win) the day
  thắng, thắng trận
  to lose the day
  thua, thua trận
  the day is ours
  chúng ta đã thắng
  ((địa lý,địa chất) mặt ngoài; vỉa nằm sát mặt đất
  as the day is long
  đặc biệt, vô hạn, vô cùng, hết sức
  to be as happy as the day is long
  vô cùng sung sướng
  to be as industrious as the day is long
  hết sức cần cù
  to be on one's day
  sung sức
  between two days
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ban đêm
  to call it a day
  (thông tục) thế là xong một ngày làm việc; thế là công việc trong ngày đã hoàn thành
  to come a day before the fair
  đến sớm (không bỏ lỡ cơ hội)
  to come a day after the fair
  đến muộn (bỏ lỡ mất cơ hội)
  the creature of a day
  cái phù du, cái nhất thời; người nổi tiếng một thời
  fallen on evil days
  sa cơ lỡ vận
  to end (close) one's days
  chết
  every dog has his day
  (tục ngữ) không ai là phải chịu cảnh khổ mãi; (ai giàu ba họ) ai khó ba đời
  to give somebody the time of day
  chào hỏi ai
  if... a day
  không hơn, không kém; vừa đúng
  she is fifty if she is a day
  bà ta vừa tròn 50 tuổi
  It's all in the day's work
  đó chỉ là chuyện thông thường vẫn làm hằng ngày thôi
  to keep one's day
  đúng hẹn
  dành riêng ngày để tiếp khách (trong tuần)
  to know the time of day
  tỉnh táo; khôn ngoan, láu cá
  to live from day to day
  sống lay lất, sống lần hồi qua ngày
  to make a day of it
  hưởng một ngày vui
  men of the day
  những người của thời cuộc
  to name the days

  Xem name

  red-letter day

  Xem red-letter

  a day of reckoning
  ngày đền tội
  high days and holidays
  những dịp hội hè đình dám
  in this day and age
  ngày nay
  in one's days
  trong thời hưng thịnh
  It's not someone's day
  Quả là xui tận mạng
  a nine day's wonder
  sự hấp dẫn nhất thời
  Rome wasn't built in a day
  không phải một sớm một chiều mà đạt được mục đích
  to the day
  một cách chính xác
  to turn night into day
  lấy dêm làm ngày

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  ô cửa sổ

  Giải thích EN: A division of a window, especially of a large church window.

  Giải thích VN: Một loại cửa sổ đặc biệt là cửa sổ của nhà thờ lớn.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  khe hở
  ngày
  một ngày đêm

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  ngày

  Nguồn khác

  • day : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Daytime, daylight, broad daylight, light of day: Sunrisequickly turned night into day.
  Time, hour, age, period, era,epoch, date, prime, heyday; lifetime: Her day will come. In hisday, there was no telephone.

  Oxford

  N.

  The time between sunrise and sunset.
  A a period of 24hours as a unit of time, esp. from midnight to midnight,corresponding to a complete revolution of the earth on its axis.b a corresponding period on other planets (Martian day).
  Daylight (clear as day).
  The time in a day during which workis normally done (an eight-hour day).
  A (also pl.) a periodof the past or present (the modern day; the old days). b (prec.by the) the present time (the issues of the day).
  Thelifetime of a person or thing, esp. regarded as useful orproductive (have had my day; in my day things were different).7 a point of time (will do it one day).
  A the date of aspecific festival. b a day associated with a particular eventor purpose (graduation day; payday; Christmas day).
  Aparticular date; a date agreed on.
  A day's endeavour, or theperiod of an endeavour, esp. as bringing success (win the day).
  V.intr. indulge in this. day-dreamer a person who indulges inday-dreams. day in, day out routinely, constantly. daylabourer an unskilled labourer hired by the day. day lily anyplant of the genus Hemerocallis, whose flowers last only a day.day nursery a nursery where children are looked after during theworking day. day off a day's holiday from work. Day ofJudgement = Judgement Day. day of reckoning see RECKONING. dayof rest the Sabbath. day out a trip or excursion for a day.day-owl any owl hunting by day esp. the short-eared owl. dayrelease Brit. a system of allowing employees days off work foreducation. day return a fare or ticket at a reduced rate for ajourney out and back in one day. day-room a room, esp. acommunal room in an institution, used during the day.day-school a school for pupils living at home. day-to-daymundane, routine. day-trip a trip or excursion completed in oneday. day-tripper a person who goes on a day-trip. not one'sday a day of successive misfortunes for a person. on one's dayat one's peak of capability. one of these days before verylong. one of those days a day when things go badly. some dayat some point in the future. that will be the day colloq. thatwill never happen. this day and age the present time or period.
  Dayless adj. [OE d‘g f. Gmc]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X