• (đổi hướng từ Verged)
  /və:dʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bờ yếu của ven đường không thích hợp cho xe cộ chạy trên đó (như) soft shoulder
  Bờ, ven
  the verge of road
  ven đường
  the verge of a forest
  ven rừng
  Bờ cỏ (của luống hoa...)
  (kỹ thuật) thanh, cần
  (kiến trúc) thân cột
  (kiến trúc) rìa mái đầu hồi
  (tôn giáo) gậy quyền
  on the verge of
  sắp, gần, suýt
  on the verge of doing something
  sắp làm một việc gì
  to be on the verge of forty
  gần bốn mươi tuổi

  Nội động từ

  Nghiêng, xế
  the sun was verging towards the horizon
  mặt trời xế về chân trời
  Tiến sát gần
  he is verging towards sixty
  ông ấy gần sáu mươi tuổi
  to verge on
  sát gần, giáp, kề, gần như
  boredom verging on tears
  nỗi buồn chán gần khóc lên được

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Gờ, bờ, lề, thanh, cần

  Xây dựng

  mái ở biên
  rìa mái

  Giải thích EN: The edge along a sloping roof that projects over a gable wall.

  Giải thích VN: Một cạnh dọc theo mái dốc nhô ra khỏi một tường mái hồi.

  Y học

  chu kỳ, bờ, ven

  Kỹ thuật chung

  bờ
  cạnh
  lề đường
  hardened verge
  lề đường được gia cố
  verge fixing
  sự gia cố lề đường
  mép
  ranh giới
  thân cột

  Giải thích EN: The shaft of a column.

  Giải thích VN: Phần trục của một cột.

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  middle
  verb
  retreat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X