• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Sự truyền đạt, sự thông tri, sự thông tin; tin tức truyền đạt; thông báo===== =====...)
  (liên lạc)
  Dòng 67: Dòng 67:
  ::[[communication]] [[cable]]
  ::[[communication]] [[cable]]
  ::cáp thông tin liên lạc
  ::cáp thông tin liên lạc
  -
  ::[[communication]] [[catellite]]
  +
  ::[[communication]] [[satellite]]
  ::vệ tinh liên lạc
  ::vệ tinh liên lạc
  ::[[communication]] [[channel]]
  ::[[communication]] [[channel]]
  Dòng 141: Dòng 141:
  ::[[wire]] [[communication]] [[serial]] [[line]]
  ::[[wire]] [[communication]] [[serial]] [[line]]
  ::đường dây liên lạc trên không
  ::đường dây liên lạc trên không
   +
  =====môi trường truyền thông=====
  =====môi trường truyền thông=====
  ::[[ACE]] ([[adaptive]]communication [[environment]])
  ::[[ACE]] ([[adaptive]]communication [[environment]])

  03:42, ngày 21 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự truyền đạt, sự thông tri, sự thông tin; tin tức truyền đạt; thông báo
  Sự giao thiệp, sự liên lạc
  to get into communication with somebody
  liên lạc với ai
  to be in secret communication with the enemy
  liên lạc lén lút với địch, tư thông với quân địch
  Sự giao thông, sự thông nhau
  means of communication
  phương tiện giao thông
  There's no communication between the two rooms
  Hai phòng không thông nhau
  ( số nhiều) (quân sự) giao thông giữa căn cứ và mặt trận
  communication cord
  dây báo hãm (trên xe lửa)
  communication trench

  Xem trench

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  giao tiếp

  Giải thích VN: Truyền thông là một qui tắc ứng xử rộng lớn, bao trùm các phương pháp, các cơ chế, và các vật tải liên quan đến việc chuyển giao thông tin. Trong các lĩnh vực liên quan đến máy tính, truyền thông bao gồm việc chuyển giao dữ liệu từ máy tính này đến máy tính khác thông qua một phương tiện truyền thông như điện thoại, trạm tiếp sóng vi ba, tuyến nối vệ tinh, hay cáp vật lý chẳng hạn. Hai phương pháp cơ bản trong truyền thông máy tính là: nối tạm thời hai máy tính thông qua các modem và nối kết thường trực hoặc bán thường trực nhiều trạm làm việc hoặc máy tính trên một mạng. Tuy nhiên tuyến truyền giữa hai thành phần không rõ ràng, bởi vì các máy vi tính có trang bị modem thường được dùng để truy cập cả máy tính mạng tư nhân lẫn công cộng. Phần cứng và phần mềm dùng trong truyền thông gốc-modem thường khác song lại có liên quan với những thứ được dùng trong truyền thông gốc mạng. Chẳng hạn, truyền thông liên modem có thể dùng điện thoại công cộng và các công ty truyền thông khác để thực hiện các phiên truyền một chiều hay hai chiều giữa các máy tính. Mặt khác, các mạng có thể dựa nhiều vào các tuyến điện thoại và các hệ thống chuyển hoặc, như trong trường hợp mạng cục bộ, trên hệ cáp liên máy tính. Do khối lượng lưu thông tiềm tàng, các mạng cũng vận dụng các cơ chế chuyển tải phức hợp và các thủ tục nắm bắt lỗi để định tuyến và lưu trữ các thông điệp gửi tới hoặc gửi đi từ những người dùng có quyền.

  communication console
  bàn giao tiếp truyền thông
  communication port
  cổng giao tiếp
  one to one communication
  giao tiếp một- một

  Nguồn khác

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  sự giao tiếp
  truyền tin
  communication center
  trung tâm truyền tin
  communication procedure
  thủ tục truyền tin

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  liên lạc
  Advanced Program-to-Program Communication (APPC)
  Liên lạc Chương trình-đến-Chương trình Cao cấp
  air/ground communication
  sự liên lạc không/đất
  coherent communication system
  hệ thống liên lạc nhất quán
  communication cable
  cáp thông tin liên lạc
  communication satellite
  vệ tinh liên lạc
  communication channel
  kênh liên lạc
  communication channel
  đường liên lạc
  communication link
  mắt xích liên lạc
  communication link
  sự liên lạc truyền thông
  communication network
  mạng liên lạc
  communication room
  buồng thông tin liên lạc
  communication satelitte
  vệ tinh liên lạc
  communication satellite (comsat)
  vệ tinh thông tin liên lạc
  communication system
  hệ liên lạc
  communication zone
  vùng liên lạc
  communication-transmission path
  đường liên lạc
  connectionless communication
  liên lạc phi kết nối
  Data Communication Equipment (DCE)
  dụng cụ liên lạc dữ liệu
  digital communication system
  hệ thống liên lạc digital
  dispatching communication station
  trạm liên lạc điều độ
  end of communication signal
  tín hiệu kết thúc liên lạc
  global system for mobile communication
  hệ thống liên lạc di dộng toàn cầu
  in-vehicle aural communication
  liên lạc tiếng nói trên ôtô
  isochronous communication
  liên lạc đẳng thời
  laser communication system
  hệ thống liên lạc laser
  long-distance communication
  sự liên lạc đường dài
  maritime communication
  liên lạc trên biển
  ordinary private communication
  sự liên lạc riêng tư thường
  phototelegraph communication
  sự liên lạc điện ảnh
  phototelegraph communication
  sự liên lạc điện báo
  radiation (inradio-communication)
  bức xạ (trong liên lạc vô tuyến điện)
  radio communication net
  hệ thống liên lạc vô tuyến
  safety communication
  sự liên lạc an toàn
  safety communication
  sự liên lạc bảo mật
  service communication
  dịch vụ liên lạc
  ship-to-shore communication
  liên lạc vô tuyến tàu-bờ
  system communication region
  vùng liên lạc hệ thống
  two-way communication
  sự liên lạc hai chiều
  two-way communication
  sự liên lạc song phương
  wire communication line
  đường dây liên lạc
  wire communication serial line
  đường dây liên lạc trên không
  môi trường truyền thông
  ACE (adaptivecommunication environment)
  môi trường truyền thông thích ứng
  adaptive communication environment (ACE)
  môi trường truyền thông thích ứng
  Asynchronous Communication Element (ACE)
  môi trường truyền thông không đồng bộ
  phương tiện truyền thông
  data communication facility (DCF)
  phương tiện truyền thông dữ liệu
  DCF (datacommunication facility)
  phương tiện truyền thông dữ liệu
  sự giao nhau
  sự giao thông
  sự liên lạc
  air/ground communication
  sự liên lạc không/đất
  communication link
  sự liên lạc truyền thông
  long-distance communication
  sự liên lạc đường dài
  ordinary private communication
  sự liên lạc riêng tư thường
  phototelegraph communication
  sự liên lạc điện ảnh
  phototelegraph communication
  sự liên lạc điện báo
  safety communication
  sự liên lạc an toàn
  safety communication
  sự liên lạc bảo mật
  two-way communication
  sự liên lạc hai chiều
  two-way communication
  sự liên lạc song phương
  sự thông tin
  sự truyền dữ liệu
  sự truyền thông
  adaptive communication
  sự truyền thông thích ứng
  air-ground communication
  sự truyền thông không đất
  APPC (advancedprogram-to-program communication)
  sự truyền thông chương trình cải tiến
  APPC (advancedprogram-to-program communication)
  sự truyền thông chương trình nâng cao
  bell communication
  sự truyền thông bằng chuông
  cross-channel communication
  sự truyền thông hai chiều
  cross-domain communication
  sự truyền thông đa miền
  cryptographic communication
  sự truyền thông mã hóa
  DC (datacom, data communication)
  sự truyền thông dữ liệu
  digital communication
  sự truyền thông số
  fiber optics communication
  sự truyền thông bằng cáp quang
  laser communication
  sự truyền thông laser
  mass communication
  sự truyền thông đại chúng
  microwave communication
  sự truyền thông vi ba
  multichannel communication
  sự truyền thông đa kênh
  nonvoice communication
  sự truyền thông không thoại
  office communication
  sự truyền thông nội bộ
  one-way communication
  sự truyền thông một chiều
  peer-to-peer communication
  sự truyền thông cùng mức
  peer-to-peer communication
  sự truyền thông ngang hàng
  phase-locked communication
  sự truyền thông khóa pha
  point-to-point communication
  sự truyền thông điểm-điểm
  pulse communication
  sự truyền thông xung
  quiesce communication
  sự truyền thông tĩnh
  reliable communication
  sự truyền thông đảm bảo
  reliable communication
  sự truyền thông tin cậy
  simplex communication
  sự truyền thông đơn công
  simplex communication
  sự truyền thông một chiều
  synchronous communication
  sự truyền thông đồng bộ
  two-way communication
  sự truyền thông hai chiều
  ultrasonic communication
  sự truyền thông siêu âm
  voice communication
  sự truyền thông thoại
  world wide telephone communication
  sự truyền thông điện thoại toàn cầu
  thông báo

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  giao thông
  communication and transportation policy
  chính sách giao thông vận tải
  communication network
  hệ thống giao thông
  hệ thống giao thông
  thông tin liên lạc

  Oxford

  N.

  A the act of imparting, esp. news. b an instance of this.c the information etc. communicated.
  A means of connectingdifferent places, such as a door, passage, road, or railway.
  Social intercourse (it was difficult to maintain communicationin the uproar).
  (in pl.) the science and practice oftransmitting information esp. by electronic or mechanical means.5 (in pl.) Mil. the means of transport between a base and thefront.
  A paper read to a learned society.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X