• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">:m</font>'''/ =====
  +
  =====/'''<font color="red">wa:m</font>'''/ =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 128: Dòng 128:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  =====hâm=====
  =====hâm=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====đun nóng=====
  +
  =====đun nóng=====
  -
  =====làm ấm=====
  +
  =====làm ấm=====
  -
  =====làm nóng=====
  +
  =====làm nóng=====
  -
  =====ấm=====
  +
  =====ấm=====
  -
  =====nóng=====
  +
  =====nóng=====
  ::[[warm]] [[air]]
  ::[[warm]] [[air]]
  ::không khí nóng
  ::không khí nóng
  Dòng 211: Dòng 211:
  ::warm-up [[time]]
  ::warm-up [[time]]
  ::thời gian nóng lên
  ::thời gian nóng lên
  -
  =====sự sưởi ấm=====
  +
  =====sự sưởi ấm=====
  -
  =====sưởi ấm=====
  +
  =====sưởi ấm=====
  ::[[warm]] [[up]]
  ::[[warm]] [[up]]
  ::sự sưởi ấm
  ::sự sưởi ấm
  -
  =====tăng nhiệt=====
  +
  =====tăng nhiệt=====
  =====vật làm ấm=====
  =====vật làm ấm=====
  Dòng 287: Dòng 287:
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=warm warm] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=warm warm] : Chlorine Online
  *[http://foldoc.org/?query=warm warm] : Foldoc
  *[http://foldoc.org/?query=warm warm] : Foldoc
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Xây dựng]]

  20:02, ngày 4 tháng 12 năm 2008

  /wa:m/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ấm, ấm áp
  warm water
  nước ấm
  Ấm, giữ cho cơ thể khỏi lạnh (quần áo)
  warm clothes
  quần áo ấm
  Ấm người (do luyện tập, nhiệt độ của không khí hoặc bị kích động)
  the patient must be kept warm
  cần giữ ấm cho bệnh nhân
  Làm cho nóng người, gây ra một cảm giác nhiệt độ (công việc, bài tập..)
  warm exercise
  bài thể dục làm cho ấm người
  to have warm hands and feet
  có chân tay ấm
  Ấm, gợi lên sự ấm áp một cách dễ chịu (màu sắc, âm thanh..)
  the room was furnished in warm reds and browns
  căn phòng được trang bị đồ đạc màu đỏ và nâu ấm áp
  the orchestra had a distinctively warm and mellow sound
  dàn nhạc chơi với một âm thanh rất ấm và êm dịu
  Còn rõ, còn mới, còn tươi (hơi con thú trong cuộc săn)
  Gần tới, gần đúng (trò chơi đố hay đi trốn đi tìm)
  You're getting warm
  Anh đang gần tới mục tiêu
  (thể dục,thể thao) còn nồng, chưa bay hết; còn mới, còn rõ (hơi, dấu vết của những con thú)
  Sôi nổi, nhiệt liệt, nồng nhiệt, tỏ rõ nhiệt tình
  warm admirer
  người hâm mộ nhiệt tình
  warm controversy
  cuộc tranh cãi sôi nổi
  warm encouragement
  sự động viên nhiệt tình
  Âu yếm; niềm nở, nồng hậu
  a warm welcome
  sự đón tiếp niềm nở
  warm temperament
  tính đa tình
  Nguy hiểm; hiểm yếu (vị trí, địa điểm)
  a warm position
  một vị trí nguy hiểm
  one of the warmest corners on the battlefield
  một trong những khu vực ác liệt nhất trên chiến trường
  Phong lưu (sống)
  Quen việc, ấm chỗ (công chức)
  (thông tục) sắp tìm thấy, gần đúng (trò chơi trẻ con)
  you are getting warm
  cậu sắp thấy rồi đấy

  Danh từ

  Vật ấm, vật làm ấm (áo...)
  Sự sưởi ấm, sự làm cho nóng người
  to have a warm
  sưởi cho ấm, làm gì cho ấm người

  Ngoại động từ

  Làm cho nóng, hâm nóng, làm cho ấm
  to warm water
  đun nước cho nóng
  to warm oneself
  sưởi, phơi nắng cho ấm
  (nghĩa bóng) làm tức giận, trêu tức
  to warm someone
  trêu tức ai
  (nghĩa bóng) kích thích, làm sôi nổi, làm cho ấm (lòng...)
  the sight of the children warms my heart
  trông thấy những em nhỏ lòng tôi ấm lên
  Đánh, quất, vụt
  to warm someone 's jacket
  nện cho ai một trận

  Nội động từ

  Sưởi ấm
  Nổi nóng, phát cáu, phát tức
  Sổi nổi lên

  Cấu trúc từ

  keep somebody's seat...warm (for him)
  giữ chỗ
  it/things warm for somebody
  (thông tục) làm cho sự việc trở nên khó chịu, gây rắc rối cho ai; trừng phạt ai
  as warm as toast
  (thông tục) rất ấm, ấm áp một cách dễ chịu
  warn language
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) (như) warm words
  warm words
  lời nói nặng
  warm work
  công việc gay go nguy hiểm; cuộc xung đột gay go nguy hiểm
  to make it (things) warm for somebody
  làm mếch lòng ai, làm ai tự ái
  to warm to
  có thiện cảm với, mến (ai)
  my heart warms to him
  tôi cảm thấy mến anh ta
  to warm up
  làm cho nóng, làm cho ấm; hâm
  (thể dục,thể thao) khởi động cho nóng người
  trở nên nồng nhiệt, trở nên sôi nổi

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hâm

  Kỹ thuật chung

  đun nóng
  làm ấm
  làm nóng
  ấm
  nóng
  warm air
  không khí nóng
  warm air curtain
  màn không khí nóng
  warm air duct
  ống dẫn không khí nóng
  warm air furnace
  buồng đốt (không) khí nóng
  warm air furnace
  lò không khí nóng
  warm air furnace
  lò tạo không khí nóng
  warm air heating
  sự sưởi bằng không khí nóng
  warm boot
  khởi động nóng
  warm end
  đầu nóng
  warm end
  phía nóng
  warm forming
  sự rèn nóng
  warm forming
  tạo hình nóng
  warm front
  fron nóng (khí tượng học)
  warm laboratory
  phòng thí nghiệm "nửa nóng"
  warm link
  liên kết nóng
  warm refrigerant gas
  ga môi chất lạnh nóng
  warm refrigerant gas
  gas môi chất lạnh nóng
  warm restart
  tái khởi động nóng
  warm section of pipeline
  đoạn ống ga nóng
  warm start
  khởi động nóng
  warm start
  sự khởi động nóng
  warm up
  làm nóng
  warm water curing
  sự bảo dưỡng (bê tông) bằng nước nóng
  warm wet weather regime
  chế độ thời tiết nóng ẩm
  warm-air defrost system
  hệ (thống) phá băng bằng không khí nóng
  warm-air defrost system
  hệ (thống) xả đá bằng không khí nóng
  warm-air defrosting
  phá băng (xẻ đá) bằng không khí nóng
  warm-air duct
  đường ống không khí nóng
  warm-air fan
  quạt không khí nóng
  warm-air heater
  bộ sưởi không khí nóng
  warm-end losses
  tổn thất ở đầu nóng
  warm-end temperature
  nhiệt độ đầu nóng
  warm-up
  sự nóng lên
  warm-up time
  thời gian nóng lên
  sự sưởi ấm
  sưởi ấm
  warm up
  sự sưởi ấm
  tăng nhiệt
  vật làm ấm

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.
  Heated, tepid, lukewarm, cosy, comfortable, notuncomfortable, balmy: We chose a beautiful warm day for ourpicnic.
  Passionate, impassioned, excited, animated, fervent,fervid, spirited, lively, ardent, zealous, keen, eager,emotional, heated, intense, irritated, annoyed, vexed, angry,irate, furious, testy, short-tempered, touchy, quick-tempered,irascible, irritable, stormy, turbulent, vigorous, violent,Colloq worked up, hot under the collar, steamed up: Charlesoccasionally became a bit warm on the subject of architecture.The debate grew warm as we joined in. 3 amiable, friendly,cordial, affable, pleasant, genial, cheerful, kindly,hospitable, hearty; affectionate, tender, mellow, loving,amorous: After a warm greeting from our host, we went in tomeet the other guests. Her generous gifts to charity revealedthat she really has a warm heart. 4 ardent, enthusiastic,earnest, eager, sincere: Our ideas for the new campaign metwith warm approval from the client. 5 uncomfortable, awkward,unpleasant, strained, tense: The people in this town tend tomake things a bit warm for strangers.
  Often, getting warm.close or near to making a discovery, about to make a discovery:From her look as I approached the cabinet, I knew I was gettingwarm.
  V.
  Heat (up), warm up or over: I warmed myself by thefire.
  Often, warm to. become less antagonistic or hostile toor toward(s), become enthusiastic or supportive of, becomeexcited or animated about or over, be attracted to or toward(s),like, feel affection for: Martin never did warm to my idea ofusing the village notice-board for his message. 9 stir, move,please, delight, make (one or someone) feel good: It warmed meto know that she had at last found someone to love.

  Oxford

  Adj., v., & n.
  Adj.
  Of or at a fairly or comfortably hightemperature.
  (of clothes etc.) affording warmth (needs warmgloves).
  A (of a person, action, feelings, etc.) sympathetic;cordial; friendly; loving (a warm welcome; has a warm heart). benthusiastic; hearty (was warm in her praise).
  Animated,heated, excited; indignant (the dispute grew warm).
  Colloq.iron. dangerous, difficult, or hostile (met a warm reception).6 colloq. a (of a participant in esp. a children's game ofseeking) close to the object etc. sought. b near to guessing orfinding out a secret.
  (of a colour, light, etc.) reddish,pink, or yellowish, etc., suggestive of warmth.
  Hunting (of ascent) fresh and strong.
  A (of a person's temperament)amorous; sexually demanding. b erotic; arousing.
  V.
  Tr.a make warm (fire warms the room). b excite; make cheerful(warms the heart).
  Intr. a (often foll. by up) warm oneselfat a fire etc. (warmed himself up). b (often foll. by to)become animated, enthusiastic, or sympathetic (warmed to hissubject).
  N.
  The act of warming; the state of being warmed(gave it a warm; had a nice warm by the fire).
  The warmth ofthe atmosphere etc.
  Brit. archaic a warm garment, esp. anarmy greatcoat.
  Stale; second-hand. warm front an advancing massof warm air. warming-pan hist. a usu. brass container for livecoals with a flat body and a long handle, used for warming abed. warm up 1 (of an athlete, performer, etc.) prepare for acontest, performance, etc. by practising.
  (of a room etc.)become warmer.
  (of a person) become enthusiastic etc.
  (ofa radio, engine, etc.) reach a temperature for efficientworking.
  Reheat (food). warm-up n. a period of preparatoryexercise for a contest or performance. warm work 1 work etc.that makes one warm through exertion.
  Dangerous conflict etc.
  Warmer n. (also in comb.). warmish adj. warmly adv.warmness n. warmth n. [OE wearm f. Gmc]

  Tham khảo chung

  • warm : National Weather Service
  • warm : amsglossary
  • warm : Corporateinformation
  • warm : Chlorine Online
  • warm : Foldoc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X