• (đổi hướng từ Conventions)
  /kən'ven∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hội nghị, sự triệu tập
  Hiệp định
  Sự thoả thuận ngầm
  Tục lệ, lệ thường
  social conventions
  tục lệ xã hội
  Quy ước (của một số trò chơi)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  quy ước, hiệp ước

  Xây dựng

  sự quy ước

  Kỹ thuật chung

  ký hiệu quy ước
  định chuẩn

  Giải thích VN: Một tập các tiêu chuẩn để trao đổi thông tin giữa hại hệ thống máy tính hoặc hai thiết bị máy tính với nhau.

  định ước

  Giải thích VN: Một tập các tiêu chuẩn để trao đổi thông tin giữa hại hệ thống máy tính hoặc hai thiết bị máy tính với nhau.

  giao thức

  Giải thích VN: Một tập các tiêu chuẩn để trao đổi thông tin giữa hại hệ thống máy tính hoặc hai thiết bị máy tính với nhau.

  hiệp ước
  quy ước

  Kinh tế

  công ước
  Berne Convention
  Công ước Berne (về bản quyền, 1886)
  convention for preservation of fishery
  công ước bảo hộ ngư nghiệp
  Customs Convention on Containers
  Công ước Hải quan về Công-ten- nơ
  international convention
  công ước quốc tế
  International Convention on Patents
  Công ước Quốc tế về Quyền chuyên lợi
  Stockholm Convention
  Công ước Stockholm
  Universal Copyright Convention
  Công ước Bản quyền quốc tế
  cuộc họp
  điều ước
  hiệp định
  bilateral convention
  hiệp định song phương
  customs convention
  hiệp định hải quan
  hội nghị
  Chicago Convention
  hội nghị Chicago
  Constitutional Convention
  Hội nghị Lập hiến
  convention and visitors bureau
  văn phòng hội nghị và du khách
  convention center
  trung tâm hội nghị
  convention participant
  người dự hội nghị
  pre/post convention tour
  du lịch trước/sau hội nghị
  quán lệ
  tập quán
  monetary convention
  tập quán tiền tệ
  tập tục
  thỏa ước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X