• (đổi hướng từ Detections)
  /di´tekʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dò ra, sự tìm ra, sự khám phá, sự phát hiện
  Sự nhận thấy, sự nhận ra
  (rađiô) sự tách sóng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) sự phát hiện
  error detection
  phát hiện sai

  Xây dựng

  sự khám phá

  Kỹ thuật chung

  nhận ra
  phát hiện
  alarm detection
  phát hiện thông báo
  alarm detection
  sự phát hiện báo động
  Answer Detection Pattern (ADP)
  mô hình phát hiện trả lời
  automatic detection
  sự phát hiện tự động
  Automatic Document Detection (WordPerfect) (ADD)
  Phát hiện tư liệu tự động ( WordPerfect )
  automatic obstacle detection
  tự động phát hiện chướng ngại
  beta detection
  sự phát hiện hạt beta
  blank column detection
  phát hiện cột trống
  Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA-CD)
  đa truy nhập nhận biết nhà khai thác có phát hiện xung đột
  collision detection
  sự phát hiện va chạm
  Collision Detection (LAN) (CD)
  Phát hiện xung đột (mạng LAN)
  Cyclic Error Detection Code (CEDC)
  mã phát hiện lỗi tuần hoàn
  Delimitation, Alignment, Error Detection (Transmitting) (DAED)
  phân định ranh giới, đồng chỉnh và phát hiện lỗi (phát)
  detection limit
  giới hạn phát hiện
  detection of radiation
  phát hiện bức xạ
  detection range
  tầm phát hiện
  detection system
  hệ phát hiện
  detection threshold
  ngưỡng phát hiện
  Detection Threshold (DT)
  ngưỡng phát hiện
  detection time
  thời gian phát hiện
  digital detection
  sự phát hiện digital
  digital detection
  sự phát hiện số
  Distributed Intrusion Detection System (DIDS)
  hệ thống phát hiện thâm nhập phân tán
  EDC (errordetection code)
  mã phát hiện lỗi
  edge detection
  sự phát hiện sườn
  error detection
  phát hiện lỗi
  error detection
  phát hiện sai
  error detection
  phát hiện sai hỏng
  error detection
  phát hiện sai sót
  error detection
  sự phát hiện lỗi
  error detection
  sự phát hiện sai
  error detection
  sự phát hiện sai lầm
  error detection
  sự phát hiện sai số
  error detection and correction
  sự phát hiện và sửa lỗi
  Error Detection and Correction (EDAC)
  phát hiện và sửa sai
  Error Detection and Correction (EDC)
  phát hiện và sửa sai
  Error Detection and Correction Equipment (EDCE)
  thiết bị phát hiện và sửa lỗi
  error detection code
  mã phát hiện sai sót
  error detection routine
  đoạn chương trình phát hiện lỗi
  error-detection code (EDC)
  mã phát hiện lỗi
  fault detection
  sự phát hiện hư hỏng
  fault detection
  sự phát hiện sai hỏng
  fault detection
  sự phát hiện sai sót
  fault detection
  sự phát hiện sự cố
  Fault Detection (FD)
  phát hiện lỗi
  Fault Detection and Annunciation (FDA)
  phát hiện và thông báo lỗi
  Fault Detection and Exclusion (FDE)
  phát hiện và loại bỏ lỗi
  Fault Detection and Isolation (FDI)
  phát hiện và cô lập lỗi
  fire detection and alarm system
  hệ thống phát hiện và báo động cháy
  fire detection harness
  bộ dây treo phát hiện cháy
  fire detection system
  hệ thống phát hiện cháy
  helium leak detection
  sự phát hiện heli rò
  leak detection
  sự phát hiện rò rỉ
  leakage detection
  sự phát hiện chỗ rò
  light detection
  sự phát hiện sóng sáng
  limit detection
  giới hạn phát hiện
  manipulation detection
  phát hiện thao tác
  mark detection
  sự phát hiện dấu
  noise detection band
  dải phát hiện tiếng động
  nuclear detection satellite
  vệ tinh phát hiện hạt nhân
  null detection
  phát hiện mức không
  Originator Detection Pattern (ODP)
  mẫu phát hiện thiết bị gốc
  particle detection
  phát hiện hạt
  particle detection
  sự phát hiện hạt
  Photo-Acoustic Detection And Ranging (PADAR)
  phát hiện và xác định cự ly bằng quang -âm học
  radar detection
  phát hiện bằng rađa
  radar detection
  sự phát hiện bằng rađa
  radiation detection
  phát hiện bức xạ
  Radio Detection and Ranging (RADAR)
  phát hiện và đo tầm xa bằng vô tuyến
  radioactivity detection
  phát hiện phóng xạ
  Random Early Detection (RED)
  phát hiện ngẫu nhiên sớm
  random early detection (RED)
  sự phát hiện ngẫu nhiên sớm
  range of detection
  tầm phát hiện
  RED (randomearly detection)
  sự phát hiện ngẫu nhiên sớm
  refrigerant leak detection
  phát hiện rò ga
  speech detection
  sự phát hiện tiếng nói
  target detection
  sự phát hiện mục tiêu
  virus detection software
  chương trình phát hiện virút
  virus detection software
  phần mềm phát hiện virus
  wheel slide detection
  phát hiện bánh xe bị lết
  wheel slip detection
  phát hiện bánh xe bị trượt
  wheel-slide detection
  sự phát hiện trượt bánh
  sự dò
  sự dò tìm
  sự phát hiện
  alarm detection
  sự phát hiện báo động
  automatic detection
  sự phát hiện tự động
  beta detection
  sự phát hiện hạt beta
  collision detection
  sự phát hiện va chạm
  digital detection
  sự phát hiện digital
  digital detection
  sự phát hiện số
  edge detection
  sự phát hiện sườn
  error detection
  sự phát hiện lỗi
  error detection
  sự phát hiện sai
  error detection
  sự phát hiện sai lầm
  error detection
  sự phát hiện sai số
  error detection and correction
  sự phát hiện và sửa lỗi
  fault detection
  sự phát hiện hư hỏng
  fault detection
  sự phát hiện sai hỏng
  fault detection
  sự phát hiện sai sót
  fault detection
  sự phát hiện sự cố
  helium leak detection
  sự phát hiện heli rò
  leak detection
  sự phát hiện rò rỉ
  leakage detection
  sự phát hiện chỗ rò
  light detection
  sự phát hiện sóng sáng
  mark detection
  sự phát hiện dấu
  particle detection
  sự phát hiện hạt
  radar detection
  sự phát hiện bằng rađa
  random early detection (RED)
  sự phát hiện ngẫu nhiên sớm
  RED (randomearly detection)
  sự phát hiện ngẫu nhiên sớm
  speech detection
  sự phát hiện tiếng nói
  target detection
  sự phát hiện mục tiêu
  wheel-slide detection
  sự phát hiện trượt bánh
  sự tách
  coherent detection
  sự tách sóng nhất quán
  coherent phase detection
  sự tách pha nhất quán
  linear detection
  sự tách sóng tuyến tính
  non-linear detection
  sự tách sóng phi tuyến
  optical detection
  sự tách sóng quang
  phase coherent detection
  sự tách pha nhất quán
  power detection
  sự tách sóng công suất
  signal detection
  sự tách sóng tín hiệu
  synchronous detection
  sự tách sóng đồng bộ
  synchronous detection
  sự tách sóng đồng bộ (sự tái sinh)
  sự tách sóng
  coherent detection
  sự tách sóng nhất quán
  linear detection
  sự tách sóng tuyến tính
  non-linear detection
  sự tách sóng phi tuyến
  optical detection
  sự tách sóng quang
  power detection
  sự tách sóng công suất
  signal detection
  sự tách sóng tín hiệu
  synchronous detection
  sự tách sóng đồng bộ
  synchronous detection
  sự tách sóng đồng bộ (sự tái sinh)
  sự thăm dò

  Kinh tế

  sự dò tìm
  sự phát hiện

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X