• (đổi hướng từ Nothings)
  /ˈnʌθɪŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người vô dụng, người bất tài, người tầm thường; chuyện lặt vặt, chuyện tầm thường; vật rất tồi, vật tầm thường
  the little nothings of life
  những chuyện lặt vặt của cuộc sống
  Con số không

  Đại từ

  Không gì, không cái gì
  nothing venture, nothing have
  không liều thì không được gì hết; không vào hang hổ thì làm sao bắt được hổ con
  nothing is more valuable than independence and freedom
  không có gì quý hơn độc lập tự do
  to come to nothing
  không đi đến đâu, không đi đến kết quả nào
  to have nothing to do with
  không có quan hệ gì với, không dính dáng gì với
  to be good for nothing
  không được tích sự gì
  that is nothing to me
  cái đó không dính gì đến tôi, cái đó không can hệ gì đến tôi
  he is nothing to me
  hắn ta không là gì cả đối với tôi; hắn ta không phải là họ hàng bè bạn gì với tôi
  there is nothing in it
  chẳng có cái gì là đúng sự thật trong đó cả, chẳng có cái gì là quan trọng trong đó cả; chẳng có cái gì là giá trị trong đó cả
  nothing doing
  thật xôi hỏng bỏng không; không được đâu
  there is nothing doing
  không còn làm ăn gì được nữa, không còn xoay xở vào đâu được nữa

  Phó từ

  Không chút nào, hẳn không, tuyệt nhiên không
  it is nothing less than madness
  đúng là điên rồ không còn gì khác được nữa
  nothing like so good, nothing near so good
  không thể nào tốt được như thế

  Cấu trúc từ

  can make nothing of
  không hiểu đầu đuôi; không giải quyết được; không dùng được, không xoay xở được, không xử trí được với
  to dance on nothing

  Xem dance

  for nothing
  không gì mục đích gì, không được gì; bâng quơ
  to make nothing of

  Xem make

  to make nothing of doing something
  không do dự làm một việc gì; làm một việc gì như thường lệ
  to make nothing out of
  không xoay xở gì được, không kiếm chác gì được
  next to nothing

  Xem next

  nothing but
  không có cái gì ngoài; không là cái gì ngoài
  there is nothing for it but
  không còn cách gì khác ngoài
  Courtesy costs nothing
  lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X