• (đổi hướng từ Ribbons)
  /ribn/

  Thông dụng

  Danh từ ( (từ cổ,nghĩa cổ) (cũng) .riband)

  Dải ruy băng (bằng nhựa, ni lông để buộc, để trang trí)
  Ruy-băng (dải băng hẹp, dài, có mực dùng trong máy chữ..)
  typewriter ribbon
  ruy băng máy chữ
  Dây; dải; cuống (của huân chương, huy chương)
  ( số nhiều) mảnh rách tả tơi
  her clothes hung in ribbons (about her)
  quần áo cô ta (mặc) trông tả tơi
  torn to ribbons
  bị xé tơi ra từng mảnh dài
  ( số nhiều) dây cương
  to handle (take) the ribbons
  cầm cương, điều khiển, chỉ huy
  ribbon building
  ibbon development
  Sự phát triển xây dựng nhà cửa hai bên đường phố lớn nằm bên ngoài thành phố

  Ngoại động từ

  Tô điểm bằng dải ruy băng, thắt ruy băng
  Xé tơi ra từng mảnh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ruy băng, băng mực

  Xây dựng

  thanh gỗ mỏng, dài

  Giải thích EN: A horizontal wood piece nailed into studs to support the ends of floor joists..

  Giải thích VN: Một thanh gỗ nằm ngang được gắn vào cột bằng đinh để đỡ một đầu của cấu trúc dầm sàn nhà.

  Kỹ thuật chung

  băng
  carbon ribbon
  ruy băng cácbon
  carbon ribbon
  ruy băng carbon
  carbon ribbon
  ruy băng than
  carbon ribbon supply indicator
  bộ chỉ báo cấp băng mực
  cloth ribbon
  băng vải
  color ribbon
  băng mực màu
  fabric ribbon
  băng vải
  film ribbon
  băng màng mỏng
  ink ribbon
  băng mực
  ink ribbon
  ruy băng mực
  inked ribbon
  băng mực
  inked ribbon
  ruy băng mực
  inked ribbon
  ruy băng tẩm mực
  once-only ribbon
  ruy băng dùng một lần
  print ribbon
  băng mực in
  ribbon cable
  cáp băng
  ribbon cable
  cáp dẹp, cáp băng
  ribbon cable
  cáp ruy băng
  ribbon carriage
  hộp ruy-băng
  ribbon cartridge
  hộp ruy-băng
  ribbon cartridge
  ruy băng mực
  ribbon cellular radiator
  bộ tản nhiệt có ô băng
  ribbon conductor
  dây dẫn kiểu băng
  ribbon conveyor
  băng tải đai
  ribbon feed mechanism
  cơ chế đẩy ruy-băng
  ribbon filament lamp
  đèn băng
  ribbon foundation
  móng băng
  ribbon glazing
  băng cửa kính
  ribbon guide
  bộ phận dẫn hướng băng (máy ghi)
  ribbon guide
  cơ bị hướng dẫn ruy-băng
  ribbon ice
  đá dạng băng
  ribbon ice generator (maker)
  máy đá dạng băng
  ribbon ice making plant
  trạm nước đá dạng băng
  ribbon list mechanism
  cơ chế nâng ruy-băng
  ribbon loudspeaker
  loa băng
  ribbon machine
  máy tạo băng
  ribbon microphone
  micrô băng
  ribbon microphone
  máy vi âm băng
  ribbon rails
  ray băng
  ribbon reverse control
  sự điều khiển đảo chiều ruy-băng
  ribbon spool
  lõi cuốn ruy-băng
  ribbon structure
  kết cấu kiểu băng
  ribbon zone selector
  thiết bị chọn dùng ruy-băng
  tungsten ribbon lamp
  đèn băng
  twin-ribbon cable
  cáp băng bện đôi
  two-color ribbon
  băng hai màu mực
  two-color ribbon
  ruy băng hai màu
  băng đo
  băng mực
  carbon ribbon supply indicator
  bộ chỉ báo cấp băng mực
  color ribbon
  băng mực màu
  ink ribbon
  ruy băng mực
  inked ribbon
  ruy băng mực
  print ribbon
  băng mực in
  ribbon cartridge
  ruy băng mực
  băng nhỏ
  băng truyền
  dải
  dải nhỏ
  đai truyền
  ruy băng mực
  ruy băng tẩm mực
  thước cuộn

  Kinh tế

  cuộn băng chữ
  cuộn băng máy chữ
  dải ruy băng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X