• (đổi hướng từ Seats)
  /si:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ghế
  the seats are comfortable
  những ghế này ngồi rất thoải mái
  Chỗ ngồi (xem) phim.., vé đặt chỗ (đi du lịch..)
  to book a seat in a plane
  giữ một chỗ đi máy bay
  to take a seat for Hamlet
  mua một vé chỗ ngồi đi xem Hăm-lét
  pray take a seat
  mời ngồi
  Mặt ghế
  Mông đít
  Đũng quần
  Ghế; chân; vị trí (trong ủy ban, hội đồng quản trị..)
  a seat on the council
  một chân trong hội đồng
  a seat on the Parliament
  một ghế trong Quốc hội
  he has a seat in the House
  ông ta có chân trong nghị viện
  Khu vực bầu cử nghị viện
  Tư thế ngồi, kiểu ngồi, cách ngồi
  a firm seat
  tư thế ngồi vững
  Chỗ, nơi (bị đau..)
  the live is the seat of disease
  gan là chỗ bị đau
  the seat of war
  chiến trường
  Cơ ngơi, nhà cửa, trang bị
  Trụ sở, trung tâm (văn hoá, (công nghiệp))
  an ancient seat of learning
  một trung tâm văn hoá thời cổ
  Trang trại (như) country-seat

  Ngoại động từ

  Để ngồi, đặt ngồi
  pray be seated
  mời ngồi
  Đủ chỗ ngồi, chứa được; có ghế cho
  this room can seat three hundred
  phòng này đủ chỗ cho ba trăm người
  Đặt ghế vào
  to seat a room for 20
  đặt đủ ghế vào trong một căn phòng cho 20 người
  Vá (đũng quần, mặt ghế...)
  Bầu (ai) vào (nghị viện...)

  Cấu trúc từ

  drive/fly by the seat of one's pants
  phản ứng theo bản năng
  take a back seat
  một việc gì chiếm ít thời gian thực hiện
  để người khác làm phần quan trọng hơn

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  áp vào
  mặt chuẩn (khi lắp ghép)
  mặt nhẵn bóng (của trụ trượt)

  Xây dựng

  bệ chậu xí
  trụ sở
  vật đệm

  Kỹ thuật chung

  bệ
  cái đệm
  chỗ ngồi ghế ngồi
  đặt vào
  đế
  đế tựa
  địa điểm
  điểm tựa
  điều chỉnh cho vừa
  ghế
  ghế ngồi
  inerspring seat
  ghế ngồi đệm lò xo
  rear seat
  ghế ngồi sau
  seat cushion
  đệm ghế ngồi
  seat rail (seatrunner)
  rãnh điều chỉnh ghế ngồi
  seat upholstery
  sự bọc đệm ghế ngồi
  upholstered seat
  ghế ngồi có bọc đệm
  nơi
  mặt đế
  mặt chuẩn
  mặt tiếp xúc
  dancing seat
  mặt tiếp xúc động
  mặt tựa
  mặt tỳ
  ổ tựa
  sự lắp ghép
  sửa lắp
  vị trí

  Kinh tế

  chỗ ngồi
  available seat mile
  số dặm chỗ ngồi có sẵn
  seat (table) assignment
  ấn định chỗ ngồi /bàn
  seat on the exchange
  chỗ ngồi ở Sở giao dịch
  seat on the exchange
  chỗ ngồi ở Sở giao dịch (chứng khoán)
  seat pitch
  độ cách chỗ ngồi
  seat rotation
  sự luân phiên chỗ ngồi
  ghế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X