• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">liv</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">laiv</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 163: Dòng 163:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  Dòng 172: Dòng 172:
  =====đang có điện=====
  =====đang có điện=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====có điện=====
  +
  =====có điện=====
  ::[[live]] (electrical)
  ::[[live]] (electrical)
  ::có điện (áp)
  ::có điện (áp)
  Dòng 189: Dòng 189:
  ::[[live]] [[working]]
  ::[[live]] [[working]]
  ::sự làm việc có điện
  ::sự làm việc có điện
  -
  =====đang chạy=====
  +
  =====đang chạy=====
  -
  =====đang quay=====
  +
  =====đang quay=====
  ::[[live]] [[axle]]
  ::[[live]] [[axle]]
  ::trục đang quay
  ::trục đang quay
  -
  =====động=====
  +
  =====động=====
  ::[[front]] [[live]] [[axle]]
  ::[[front]] [[live]] [[axle]]
  ::cầu dẫn động trước
  ::cầu dẫn động trước
  Dòng 229: Dòng 229:
  ::[[vehicular]] [[live]] [[load]]
  ::[[vehicular]] [[live]] [[load]]
  ::tải trọng xe di động đường
  ::tải trọng xe di động đường
  -
  =====được cấp điện=====
  +
  =====được cấp điện=====
  -
  =====được kích hoạt=====
  +
  =====được kích hoạt=====
  -
  =====nóng (dây)=====
  +
  =====nóng (dây)=====
  -
  =====mang điện=====
  +
  =====mang điện=====
  ::[[be]] [[live]]
  ::[[be]] [[live]]
  ::đang mang điện
  ::đang mang điện
  Dòng 241: Dòng 241:
  ::phần (tử) mang điện
  ::phần (tử) mang điện
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====phát trực tiếp=====
  +
  =====phát trực tiếp=====
  ::[[live]] [[broadcast]]
  ::[[live]] [[broadcast]]
  ::sự phát trực tiếp
  ::sự phát trực tiếp
  Dòng 261: Dòng 261:
  =====Reside, dwell, be; abide, stay, remain, lodge, room:He normally lives in Acton, but at the moment he's living withhis mother in Kent. 9 subsist, get along, survive, fare: Manyold-age pensioners complain that they have barely enough to liveon.=====
  =====Reside, dwell, be; abide, stay, remain, lodge, room:He normally lives in Acton, but at the moment he's living withhis mother in Kent. 9 subsist, get along, survive, fare: Manyold-age pensioners complain that they have barely enough to liveon.=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Điện]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Xây dựng]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Điện]]
   +
  [[Thể_loại:Xây dựng]]

  06:24, ngày 16 tháng 12 năm 2008

  /laiv/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Sống
  as long as we live, we will fight oppression and exploitation
  chừng nào còn sống, chúng ta còn đấu tranh chống áp bức và bóc lột
  Marx's name will live for ever
  Tên của Mác sẽ sống mãi
  Lenin's memory lives
  Lê-nin vẫn sống mãi trong tâm trí mọi người
  long live communism
  chủ nghĩa cộng sản muôn năm
  Ở, trú tại
  to live in Hanoi
  sống ở Hà nội

  Ngoại động từ

  Sống
  to live a quiet life
  sống một cuộc đời bình lặng
  Thực hiện được (trong cuộc sống)
  to live one's dream
  thực hiện được giấc mơ của mình

  Cấu trúc từ

  to live beyond one's means
  tiêu nhiều hơn tiền mà mình kiếm được, vung tay quá trán
  to live by one's wits
  sống xoay sở
  to live in the past
  sống theo quá khứ
  to live in sin
  ăn nằm với nhau như vợ chồng
  to live it up
  sống phung phí
  to live a lie
  Xem lie
  to live like fighting cocks
  thích cao lương mỹ vị, thích ăn uống phủ phê
  to live like a lord
  sống như ông hoàng
  to live on the fat of the land
  sống hưởng thụ
  we live and learn
  sống qua rồi mới biết
  to live by
  kiếm sống bằng
  to live by honest labour
  kiếm sống bằng cách làm ăn lương thiện
  to live down
  để thời gian làm quên đi, để thời gian xoá nhoà
  live down one's sorrow
  để thời gian làm quên nỗi buồn
  Phá tan, làm mất đi bằng thái độ cư xử đứng đắn (thành kiến, lỗi lầm...)
  to live down a prejudice against one
  bằng cách sống đứng đắn phá tan thành kiến của người ta đối với mình
  to live in
  ở nơi làm việc; ở ngay trong khu làm việc
  to live on (upon)
  sống bằng
  to live on fruit
  sống bằng hoa quả
  to live on hope
  sống bằng hy vọng
  to live out
  sống sót
  Sống qua được (người ốm)
  the patient lives out the night
  bệnh nhân qua được đêm
  Sống ở ngoài nơi làm việc
  to live through
  sống sót, trải qua
  to live through a storm
  sống sót sau một trận bão
  to live up to
  sống theo
  to live up to one's income
  sống ở mức đúng với thu nhập của mình
  to live up to one's reputation
  sống (cư xử) xứng đáng với thanh danh của mình
  to live up to one's principles
  thực hiện những nguyên tắc của mình
  to live up to one's word (promise)
  thực hiện lời hứa, giữ trọn lời hứa
  to live with
  sống với, sống chung với; chịu đựng, đành chịu (cái gì)
  to live close
  sống dè xẻn
  to live in clover
  Xem clover
  to live a double life
  sống hai cuộc đời, đóng hai vai trò khác nhau trong cuộc sống
  to live fast
  Xem fast
  to live from hand to mouth
  sống lần hồi, kiếm ngày nào ăn ngày nấy
  to live hard
  to live rough
  Sống cực khổ
  to live high
  Xem high
  to live and let live
  sống dĩ hoà vi quí, sống đèn nhà ai người ấy ráng, sống mũ ni che tai
  to live in a small way
  sống giản dị và bình lặng
  to live well
  ăn ngon
  to live on sb/st
  (người) sống bám vào ai, sống dựa vào cái gì
  (động vật) sống kí sinh trên

  Tính từ

  live
  sống, hoạt động
  to fish with a live bait
  câu bằng mồi sống
  (đùa cợt) thực (không phải ở trong tranh hay là đồ chơi)
  a live horse
  một con ngựa thực
  Đang cháy đỏ
  live coal
  than đang cháy đỏ
  Chưa nổ, chưa cháy
  live bomb
  bom chưa nổ
  live match
  diêm chưa đánh
  Đang quay
  a live axle
  trục quay
  Có dòng điện chạy qua
  live wire
  dây có dòng điện đang chạy qua; (nghĩa bóng) người sôi nổi; người năng nổ; người cương quyết
  Tại chỗ, trong lúc sự việc xảy ra
  a live broadcast
  buổi phát thanh tại chỗ (trận bóng đá...)
  Mạnh mẽ, đầy khí lực
  Nóng hổi, có tính chất thời sự
  a live issue
  vấn đề nóng hổi, vấn đề có tính chất thời sự

  Hình thái từ


  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sống, hoạt động, có dòng điện chạy qua, đang quay (trục...), đang cháy

  Điện

  đang có điện

  Kỹ thuật chung

  có điện
  live (electrical)
  có điện (áp)
  live circuit
  mạch có điện
  live contact
  tiếp điểm có điện
  live line
  đường có (điện) áp
  live line
  đường dây có điện
  live rail
  ray có điện
  live wire
  dây có điện
  live working
  sự làm việc có điện
  đang chạy
  đang quay
  live axle
  trục đang quay
  động
  front live axle
  cầu dẫn động trước
  live axle
  cầu dẫn động
  live axle
  trục truyền động
  live cargo
  tải trọng động
  live contact
  tiếp điểm đóng
  live guy
  dây néo di động
  live lever
  đòn (bẩy) di động
  live link
  liên kết động
  live load
  tác động biến đổi
  live load
  tải trọng di động
  live load stress
  ứng suất do tải trọng động
  live load stress
  ứng suất mạch động
  live main
  đường ống đang hoạt động
  live transmission
  sự truyền dẫn sống động
  live-roll table
  băng lăn dẫn động
  strength at live load
  giới hạn mỏi chu kỳ mạch động
  vehicular live load
  tải trọng xe di động đường
  được cấp điện
  được kích hoạt
  nóng (dây)
  mang điện
  be live
  đang mang điện
  live part
  phần (tử) mang điện

  Kinh tế

  phát trực tiếp
  live broadcast
  sự phát trực tiếp
  Tham khảo
  • live : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.
  Living, breathing, animate, viable, existent; material,physical, tangible, real, actual, palpable: She said she'drather be a live beggar than a dead countess. My cat brought mea live mouse into the house the other day. 2 energetic, lively,spirited, vigorous, active, dynamic, busy; current,contemporary: Our new advertising agency seems to have somelive ideas. The other party made nuclear disarmament a liveissue in the election. 3 burning, glowing, flaming, alight,red-hot, white-hot: A live coal popped out of the grate ontothe carpet.
  Loaded, explosive, unexploded, combustible:Builders have dug up a live bomb in London.
  Charged,electrified: Don't touch a live wire or you'll get a shock.
  V.
  Breathe, exist; function: There has never lived a moregifted scholar. She lives as a recluse.
  Survive, persist,last, persevere, endure; spend, continue, live out, complete,end, conclude, finish: He lived out his days happily inTorquay.
  Reside, dwell, be; abide, stay, remain, lodge, room:He normally lives in Acton, but at the moment he's living withhis mother in Kent. 9 subsist, get along, survive, fare: Manyold-age pensioners complain that they have barely enough to liveon.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X