• (đổi hướng từ Towns)
  /taun/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thị trấn, thị xã, thành phố (nhỏ)
  manufacturing town
  thành phố công nghiệp
  out of town
  ở nông thôn
  My Tho is a town
  Mỹ Tho là một thành phố nhỏ
  Dân cư của thị trấn, dân cư của thị xã, dân cư của thành phố nhỏ
  the whole town knows of it
  cả thành phố ai người ta cũng biết chuyện đó
  Thành thị, đô thị
  Khu buôn bán chính, khu thương mại chính (của một vùng)
  Thị xã chính, thành phố chính (của một khu vực); London (ở Anh)
  Phố (nơi có phố xá đông đúc của thành phố, trái với ngoại ô)
  to go to town to do some shopping
  ra phố mua hàng

  Cấu trúc từ

  go to town (on something)
  (thông tục) làm cái gì rất hăng hái, làm cái gì rất nhiệt tình (nhất là bằng cách chi tiền)
  to paint the town red
  (từ lóng) làm om sòm, gây náo loạn, quấy phá (ở đường phố, tiệm rượu)
  woman of the town
  gái điếm, gái làng chơi

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thành phố nhỏ
  thị xã

  Kỹ thuật chung

  đô thị
  thành phố
  acoustic plan of town
  quy hoạch âm thanh thành phố
  building resources of town
  cơ sở xây dựng của thành phố
  center of town
  khu trung tâm thành phố
  center of town
  điểm trung tâm thành phố
  central district of town
  quận trung tâm thành phố
  central part of town
  phần trung tâm của thành phố
  commercial town
  thành phố thương nghiệp
  dormitory town
  thành phố trọ
  economic basic of town
  cơ sở kinh tế của thành phố
  follow town
  thành phố vệ tinh
  freestanding new town
  thành phố mới độc lập
  historic core of town
  trung tâm lịch sử của thành phố
  historic town
  thành phố lịch sử
  industrial area of town
  khu công nghiệp của thành phố
  industrial areas of a town
  không gian công nghiệp thành phố
  industrial town
  thành phố công nghiệp
  industrial zone of town industrialization of construction
  khu công nghiệp của thành phố
  lineal town
  thành phố trải dài
  lineal town
  thành phố tuyến
  main square of town
  quảng trường chính của thành phố
  medium-size town
  thành phố quy mô vừa
  model clauses for town planning schemes
  các quy tắc chuẩn về quy hoạch thành phố
  multinuclear town
  thành phố nhiều trung tâm
  new town
  thành phố mới
  over-populated town
  thành phố quá đông dân
  panorama of a town
  cảnh bao quát thành phố
  residential town
  thành phố dân cư
  satellite town
  thành phố vệ tinh
  town and country planning
  quy hoạch thành phố và nông thôn
  town bridge
  cầu trong thành phố
  town core
  trung tâm thành phố
  town drainage
  sự thoát nước thành phố
  town drainage main
  cống thoát nước thành phố
  town dweller
  dân thành phố
  town festival illumination
  sự trang trí đèn thành phố
  town gas
  khí thành phố
  town gas
  ga thành phố
  town highway
  đường trục cấp thành phố
  town lighting
  sự chiếu sáng thành phố
  town limit
  ranh giới thành phố
  town main drain
  cống thoát nước trong thành phố
  town planning
  quy hoạch thành phố
  town planning engineer
  kỹ sư quy hoạch thành phố
  town site
  đất sử dụng thành phố
  town storm-water drainage system
  đường thoát nước mưa thành phố
  town storm-water drainage system
  ống thoát nước mưa thành phố
  town water
  nước thành phố
  under-populated town
  thành phố thưa dân
  thị trấn
  agricultural town
  thị trấn nông nghiệp

  Kinh tế

  đô thị
  thành phố
  boom town
  thành phố mới phát triển
  commercial town
  thành phố thương mại
  free port town
  thành phố cảng tự do
  ghost town
  thành phố chết
  industrial town
  thành phố công nghiệp
  manufacturing town
  thành phố công nghiệp
  satellite town
  thành phố vệ tinh
  town centre
  trung tâm thành phố
  town council
  hội đồng thành phố
  town council
  ủy viên hội đồng thành phố
  town councillor
  ủy viên hội đồng thành phố
  trading town
  thành phố thương mại
  thành thị
  town and country planning
  quy hoạch nông thôn- thành thị
  thị xã
  thị trấn
  industrial town
  thị trấn công nghiệp
  market town
  chợ thị trấn
  resort town
  thị trấn nghỉ mát
  satellite town
  thị trấn vệ tinh
  thương trấn
  thương trường
  trung tâm thương mại

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X