• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (07:17, ngày 16 tháng 1 năm 2010) (Sửa) (undo)
  (sửa phiên âm)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
   +
  ====/'''<font color="red">'kætigəri</font>'''/====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===

  Hiện nay

  /'kætigəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hạng, loại
  (triết học) phạm trù

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phạm trù, hạng mục
  category of sets
  phạm trù tập hợp
  Abelian category
  phạm trụ Aben
  abstract category
  phạm trù trừu tượng
  additive category
  phạm trù cộng tính
  cocomplete category
  phạm trù đối đầy đủ
  colocally category
  phạm trù địa phương
  complete category
  phạm trù đầy đủ
  conormal category
  phạm trù đối chuẩn tắc
  dual category
  phạm trù đối ngẫu
  exact category
  phạm trù khớp
  marginal category
  (thống kê ) tần suất không điều kiện (của một dấu hiệu nào đó)
  normal category
  phạm trù chuẩn tắc
  opposite category
  phạm trù đối


  Kỹ thuật chung

  loại
  aircraft category
  loại máy bay
  category defaults
  loại mặc định
  category judgment method
  phương pháp phán đoán theo loại
  category of work
  loại công việc
  destination category
  loại đến
  different category of service
  loại dịch vụ khác nhau
  freight special category
  hàng hóa loại đặc biệt
  function category
  loại hàm
  functional category
  loại tính năng
  general service category
  loại dịch vụ tổng quát
  insulation category
  loại cách điện
  layout category
  loại trình bày
  production category
  loại chuyên nghiệp
  set of first category
  tập hợp loại một
  set of second category
  tập hợp loại hai
  transmission category
  loại truyền
  wage category
  loại giá cước
  workstation category
  loại trạm làm việc
  loại hộ thuê bao
  lớp
  hạng
  access category
  hạng truy nhập
  consolidation by category
  củng cố theo hạng
  freight special category
  hàng hóa loại đặc biệt
  transmission category
  hạng truyền
  hạng mục
  mục
  phạm trù
  Abelian category
  phạm trù Abel
  Abelian category
  phạm trù Aben
  abstract category
  phạm trù trừu tượng
  additive category
  phạm trù cộng tính
  axis of category
  trục phạm trù
  balanced category
  phạm trù được cân bằng
  bi-category
  song phạm trù
  canonical category
  phạm trù đối chuẩn tắc
  category having co-equalizers
  phạm trù có đối đẳng hóa
  category having co-kernels
  phạm trù có đối hạt nhân
  category having equalizers
  phạm trù có đẳng hóa
  category having kernels
  phạm trù có hạt nhân
  category of abelian groups
  phạm trù có nhóm Aben
  category of sets
  phạm trù các tập hợp
  category of sets
  phạm trù tập hợp
  category of topological spaces
  phạm trù các không gian TÔPÔ
  category of topological spaces with basic point
  phạm trù các không gian tôpô có điểm cơ sở
  co-category
  đối phạm trù
  co-complete category
  phạm trù đối đầy đủ
  co-normal category
  phạm trù đối chuẩn tắc
  complete category
  phạm trù đầy đủ
  complete category
  phạm trù đối đầy đủ
  Degradation Category Rating (DCR)
  đánh giá phạm trù xuống cấp
  dual category
  phạm trù đối ngẫu
  exact category
  phạm trù đúng
  exact category
  phạm trù khớp
  hierarchy of category
  trật tự của các phạm trù
  normal category
  phạm trù chuẩn tắc
  opposite category
  phạm trù đối
  set of the first (second) category
  tập hợp phạm trù thứ nhất (thứ hai)
  set of the first/ second category
  tập (hợp) phạm trù thứ nhất/ hai

  Kinh tế

  hạng
  category needs
  nhu cầu về loại hàng hóa
  category of goods
  hạng loại hàng hóa
  price category
  hạng/loại giá

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X