• (đổi hướng từ Defaults)
  /dɪˈfɔlt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thiếu, sự không có, sự không đủ
  in default of...
  vì thiếu... (cái gì)
  (pháp lý) sự vắng mặt (không ra hầu toà)
  to make default
  vắng mặt
  judgment by default
  sự không trả nợ được, sự vỡ nợ; sự không trả nợ đúng kỳ hạn ( (cũng) default in paying)
  (thể dục,thể thao) sự bỏ cuộc
  to lose the game by default
  thua trận vì bỏ cuộc

  Nội động từ

  (pháp lý) vắng mặt, không ra hầu toà
  (pháp lý) không trả nợ được, vỡ nợ; không trả nợ đúng kỳ hạn
  (thể dục,thể thao) bỏ cuộc

  Ngoại động từ

  (pháp lý) xử vắng mặt

  Tính từ

  (vi tính) ngầm định, mật định
  the default settings
  các xác lập ngầm định

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mặc nhiên
  sự mặc nhiên
  sự ngầm định
  thuộc ngầm định

  Kỹ thuật chung

  ngầm định
  change default task group
  nhóm ngầm định nhiệm vụ thay đổi
  default drive
  ổ ngầm định
  default file attribute
  thuộc tính tệp ngầm định
  default font
  phông chữ ngầm định
  default font
  phông ngầm định
  default menu
  trình đơn ngầm định
  default reasoning
  lập luận ngầm định
  default routing entry
  lối vào tuyến ngầm định
  default value
  giá trị ngầm định
  initial default
  ngầm định khởi tạo
  user default
  ngầm định của người dùng
  dĩ nhiên
  mặc định
  by default
  theo mặc định
  default (disk) drive
  thiết bị (đĩa) mặc định
  default array size
  kích thước mảng mặc định
  default assumption
  giả thuyết mặc định
  default button
  nút bấm mặc định
  default button
  nút mặc định
  default button labels
  các nhãn nút mặc định
  default clause
  mệnh đề mặc định
  default code point
  điểm mã mặc định
  default color box
  hộp màu mặc định
  default context
  ngữ cảnh mặc định
  default data
  dữ liệu mặc định
  default department number
  số gian hàng mặc định
  default directory
  thư mục mặc định
  default drive
  ổ đĩa mặc định
  default entity
  thực thể mặc định
  default file
  tập tin mặc định
  default focal point
  tiêu điểm mặc định
  default font
  phông chữ mặc định
  default form
  dạng mặc định
  default form
  mẫu biểu mặc định
  default format
  khuôn mặc định
  default format
  dạng thức mặc định
  default group
  nhóm mặc định
  default instance
  phiên bản mặc định
  default key
  phím mặc định
  default label
  nhãn mặc định
  default language
  ngôn ngữ mặc định
  default option
  tùy chọn mặc định
  default page
  trang mặc định
  default page creation
  sự tạo trang mặc định
  default printer
  máy in mặc định
  default program
  chương trình mặc định
  default prompt
  dấu nhắc mặc định
  default rate
  tốc độ mặc định
  default record
  bản ghi mặc định
  default response
  trả lời mặc định
  default route
  đường truyền mặc định
  default route
  tuyến mặc định
  default security level
  mức an toàn mặc định
  default setting (setup)
  thiết lập mặc định
  Default Slot Generator (DSG)
  bộ tạo khe mặc định
  default SSCP list
  danh sách SSCP mặc định
  default system
  hệ thống mặc định
  default system control area (DSCA)
  vùng điều khiển hệ thống mặc định
  default track
  rãnh mặc định
  default user name
  tên người dùng mặc định
  default value
  giá trị mặc định
  default zone
  vùng mặc định
  DSCA (defaultsystem control area)
  vùng điều khiển hệ thống mặc định
  factory default
  mặc định của hãng

  Kinh tế

  sự sai hẹn
  vi ước không trả nợ đúng kỳ hạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X