• (Khác biệt giữa các bản)
  (Nguồn khác)
  (Nguồn khác)
  Dòng 252: Dòng 252:
  *[http://atlas.ch/glossary/glossary.html stable] : Glossary of high – energy physics terms essential
  *[http://atlas.ch/glossary/glossary.html stable] : Glossary of high – energy physics terms essential
  -
  === Nguồn khác ===
   
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=stable&searchtitlesonly=yes stable] : bized
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=stable&searchtitlesonly=yes stable] : bized

  06:39, ngày 23 tháng 1 năm 2008

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vững chắc; ổn định; không có khả năng di động, không có khả năng thay đổi; kiên định, kiên quyết
  a stable relationship
  quan hệ bền vững
  a stable politician
  một nhà chính trị kiên định
  Bình tĩnh; vững vàng; đáng tin; cân bằng; không dễ bị xáo lộn (người, tính cách của người đó)
  Bền vững; không dễ dàng phân hủy, không tự nhiên phân hủy (chất)
  (vật lý) ổn định, bền

  Danh từ

  Chuồng ngựa
  a stable door
  cái cửa chuồng ngựa
  ( (thường) số nhiều) chuồng ngựa chuyên dùng (để dùng vào một mục đích nào đó); đàn ngựa được nuôi trong chuồng
  Đàn ngựa đua (ở một chuồng nào); cơ sở luyện ngựa đua
  Người có chung nguồn gốc, sản phẩm có chung nguồn gốc; nguồn gốc chung (của người, sản phẩm)
  ( số nhiều) (quân sự) công tác ở chuồng ngựa
  lock..the stable door after the horse has bolted
  mất bò mới lo làm chuồng

  Ngoại động từ

  Cho (ngựa) vào chuồng, nhốt (ngựa) vào chuồng; nuôi (ngựa)

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  cứng vững

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  sử dụng bền
  sử dụng ổn định

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  ổn định, dừng, bền

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bền
  chuồng bò
  chuồng ngựa
  circus horse stable
  chuồng ngựa (của) rạp xiếc
  có tính ổn định
  cứng
  dừng
  stable density
  dung trọng ổn định
  stable subgroup
  nhóm con dừng
  ổn định
  asymptotically stable
  ổn định tiệm cận
  center stable relay
  rơle ổn định ở tâm
  centre stable relay
  rơle ổn định ở tâm
  conditionally stable circuit
  mạch ổn định có điều kiện
  heat-stable
  ổn định nhiệt
  highly stable oscillator
  bộ dao động ổn định cao
  highly stable oscillator
  bộ dao động rất ổn định
  Maximum Stable Gain (MSG)
  tăng ích ổn định cực đại
  open-loop stable
  ổn định vòng hở
  quasi-stable law
  luật tựa ổn định
  quasi-stable state
  trạng thái chuẩn ổn định
  quasi-stable state
  trạng thái gần ổn định
  Rubidium Ultra Stable Oscillator (RUSO)
  Bộ tạo dao động bằng Rubidi siêu ổn định
  semi-stable
  nửa ổn định
  semi-stable equilibrium
  cân bằng nửa ổn định
  semi-stable law
  luật nửa ổn định
  shelf stable food
  thực phẩm bảo quản (có chất lượng) ổn định
  stable algorithm
  thuật toán ổn định
  stable arc
  hồ quang ổn định
  stable carrier
  sóng mang được ổn định
  stable completion
  mắt ổn định
  stable component
  mất ổn định
  stable control
  điều chỉnh ổn định
  stable crack
  vết nứt ổn định
  stable density
  dung trọng ổn định
  stable design
  công trình ổn định
  stable element
  phần tử ổn định
  stable environment
  điều kiện môi trường ổn định
  stable environment
  môi trường ổn định
  stable equilibrium
  cân bằng ổn định
  stable equilibrium
  sự cân bằng ổn định
  stable equilibrium configuration
  cấu hình cân bằng ổn định
  stable field
  trường ổn định
  stable fill
  khối đắp không ổn định
  stable filter
  bộ lọc ổn định
  stable flow
  dòng chảy ổn định
  stable for a mapping
  ổn định đối với một ánh xạ
  stable for an exterior composition law
  ổn định đối với luật hợp thành ngoài
  stable for an interior composition law
  ổn định đối với luật hợp thành
  stable form of equilibrium
  dạng cân bằng ổn định
  stable framework
  kết cấu khung ổn định
  stable from the inside
  ổn định từ phía trong
  stable heterodyne frequency meter
  tần (số) kế ngoại sai ổn định
  Stable implementation system (SIA)
  hệ thống cài đặt ổn định
  stable jump
  nước nhảy ổn định
  stable law
  luật ổn định
  stable librations points
  các điểm bình động ổn định (điểm Lagrange)
  stable memory
  bộ nhớ ổn định
  stable mineral
  khoáng vật ổn định
  stable motion
  chuyển động ổn định
  stable operation
  hoạt động ổn định
  stable operation
  thao tác ổn định
  stable operation
  vận hành ổn định
  stable oscillation
  sự dao động ổn định
  stable oscillator
  bộ dao động ổn định
  stable platform
  dàn ổn định
  stable point
  điểm ổn định
  stable point to point
  điểm ổn định tới điểm
  stable process
  quá trình ổn định
  stable refrigerant
  môi chất lạnh ổn định
  stable refrigerant
  môi chất lạnh ổn định (bền vững)
  stable relative
  quan hệ ổn định
  stable stratification
  sự phân tầng ổn định
  stable system
  hệ ổn định
  stable to light
  ổn định trong ánh sáng
  stable vertical
  bộ đứng ổn định
  temperature-stable
  ổn định nhiệt độ

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chuồng (ngựa, trâu, bò)
  có tính bền
  có tính ổn định
  ổn định
  price remain stable
  giá vẫn ổn định
  price remain stable
  vật giá ổn định
  stable currency
  tiền tệ ổn định
  stable dividend
  cổ tức ổn định
  stable dough
  bột nhào ổn định
  stable economic growth
  tăng trưởng kinh tế ổn định
  stable economy
  nền kinh tế ổn định
  stable equilibrium
  sự cân bằng ổn định
  stable exchange rate
  hối suất ổn định
  stable in value
  ổn định giá trị
  stable price
  giá cả, vật giá ổn định
  stable standard of behaviour
  tiêu chuẩn hành vi ổn định
  stable wage system
  chế độ tiền lương ổn định

  Nguồn khác

  • stable : Corporateinformation
  • stable : Glossary of high – energy physics terms essential

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.

  Steady, solid, firm, sound, sturdy, strong, durable,well-founded, fast, sure, established, deep-rooted, stout: Thebuilding is designed to remain stable even in a severeearthquake.
  Lasting, enduring, long-lasting, long-standing,secure, steadfast, steady, strong, unchanging, unchanged,unchangeable, unalterable, fixed, invariable, unwavering,immutable, permanent: A stable relationship has existed betweenour countries for generations. The relationship you and I enjoyhas remained stable all our lives. 3 sane, (well-)balanced,responsible, reasonable, sensible, competent, accountable: Heseemed a nice, stable young man, and nobody would have guessedthat he had a drugs habit.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X