• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">'telekə,mju:ni'keiʃn</font>'''/ =====
  +
  =====/'''<font color="red">,telekə,mju:ni'keiʃn</font>'''/ =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  02:39, ngày 26 tháng 2 năm 2009

  /,telekə,mju:ni'keiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phát chương trình truyền hình
  Chương trình truyền hình

  Ngoại động từ

  Phát đi bằng truyền hình

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thông tin từ xa

  Toán & tin

  truyền thông đường dài
  Tham khảo

  Điện

  kỹ thuật viễn thông

  Điện tử & viễn thông

  viễn thông thông tin

  Kỹ thuật chung

  liên lạc từ xa
  viễn thông
  audio telecommunication line
  tuyến viễn thông âm thanh
  basic telecommunication access method (BTAM)
  phương pháp truy cập viễn thông cơ bản
  BTAM (basic telecommunication access method)
  phương pháp truy cập viễn thông cơ bản
  Bundesamt fur Post und Telecommunication (FederalOffice for Post and Telecommunication-Germany) (BAPT)
  Cơ quan Liên bang về Bưu chính và Viễn thông của Đức
  Bundesministerium fur Post und Telecommunication (FederalMinistry for Posts and Telecommunication, Germany) (BMPT)
  Bộ Bưu chính viễn thông liên bang (Đức)
  Central Research Telecommunication Institute-Russia
  Viện nghiên cứu Viễn thông Trung ương-Nga
  CEPT (Committeeof European Post and Telecommunication)
  ủy ban bưu chính và viễn thông châu Âu
  European telecommunication standards
  tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu
  European Telecommunication Standards Institute (ETSI)
  Viện Tiêu Chuẩn Viễn Thông Châu Âu-ETSI
  Federal Telecommunication System (FTS)
  Hệ thống viễn thông Liên bang
  Independent Telecommunication Network (ITN)
  mạng viễn thông độc lập
  International Press Telecommunication Council (IPTC)
  Hội đồng Viễn thông của Báo chí Thế giới
  international telecommunication service
  dịch vụ viễn thông quốc tế
  International Telecommunication Union
  hiệp hội viễn thông quốc tế
  International Telecommunication Union (ITU)
  hội viễn thông quốc tế
  International Telecommunication Union (ITU)
  liên hợp viễn thông quốc tế-ITU
  ITU (InternationalTelecommunication Union)
  hiệp hội viễn thông quốc tế
  ITU (InternationalTelecommunication Union)
  tổ chức viễn thông quốc tế
  Korea Telecommunication Authority (KTA)
  Cơ quan Viễn thông Hàn Quốc
  large telecommunication satellite
  vệ tinh viễn thông cỡ lớn
  MTAM (multileaving telecommunication access method)
  phương pháp truy cập viễn thông xen kẽ
  multileaving telecommunication access method (MTAM)
  phương pháp truy cập viễn thông xen kẽ
  National Association Of telecommunication dealers (NATD)
  hiệp hội quốc gia các nhà buôn bán thiết bị viễn thông
  National Association of Telecommunication officers and Advisors (NATOA)
  Hiệp hội Quốc gia của các quan chức và cố vấn viễn thông
  National Telecommunication and Information Administration (NTIA)
  Cơ quan quản lý Viễn thông và Thông tin quốc gia
  Norme Europeenne de Telecommunication (EuropeanTelecommunications Standards) (NET)
  Các tiêu chuẩn viễn thông châu Âu
  North American Telecommunication Association (NATA)
  Hiệp hội viễn thông Bắc Mỹ
  Office of Telecommunication (OFTEL)
  Cơ quan viễn thông (Anh)
  Office of Telecommunication Policy (OTP)
  cơ quan chính sách viễn thông
  planning of a telecommunication system
  sự nghiên cứu hệ thống viễn thông
  planning of a telecommunication system
  sự quy hoạch hệ thống viễn thông
  Post & Telecommunication Administrations (PTA)
  Các tổ chức quản lý Bưu chính và Viễn thông
  Public Telecommunication Network (PTN)
  mạng viễn thông công cộng
  Public Telecommunication Operator (PTO)
  nhà khai thác viễn thông công cộng
  Public Telecommunication System (PTS)
  hệ thống viễn thông công cộng
  Radio and Telecommunication Terminal Equipment (RTTE)
  thiết bị đầu cuối vô tuyến và viễn thông
  regional telecommunication hub
  trung tâm viễn thông vùng
  satellite telecommunication
  viễn thông vệ tinh
  space telecommunication service
  dịch vụ viễn thông không gian
  SWIFT (Societyof Worldwide Interbank Financial Telecommunication)
  hội viễn thông tài chính liên ngân hàng thế giới
  switched telecommunication network
  mạng viễn thông chuyển mạch
  Telecommunication Access Method
  phương pháp truy cập viễn thông
  telecommunication administration
  sự quản trị viễn thông
  telecommunication cable
  cáp viễn thông
  telecommunication circuit
  mạch viễn thông
  telecommunication control unit
  bộ điều khiển viễn thông
  Telecommunication Development Bureau of the ITU (BDT)
  Văn phòng phát triển Viễn thông của ITU
  Telecommunication Engineering and Manufacturing Association Limited (nowpart of EEA) (TEMA)
  Hiệp hội Kỹ thuật và Chế tạo viễn thông hữu hạn (nay là một bộ phận thuộc EEA)
  Telecommunication Equipment Safety (TES)
  an toàn thiết bị viễn thông
  telecommunication facility
  phương tiện viễn thông
  telecommunication geostationary satellite
  vệ tinh địa tĩnh viễn thông
  Telecommunication Journal
  bản tin viễn thông
  telecommunication media
  phương tiện viễn thông
  telecommunication network
  mạng liên lạc viễn thông
  telecommunication network
  mạng viễn thông
  telecommunication operator
  nhân viên viễn thông
  telecommunication service
  dịch vụ viễn thông
  Telecommunication Service (TS)
  dịch vụ viễn thông
  telecommunication system
  hệ viễn thông
  telecommunication terminal
  đầu cuối viễn thông
  Telecommunication User Group (TUG)
  Hiệp hội Khách hàng Viễn thông (Anh)
  Universal Personal Telecommunication Number (UPTN)
  số (gọi) viễn thông cá nhân toàn cầu
  Wide Area Telecommunication Server (WAST)
  dịch vụ viễn thông diện rộng

  Kinh tế

  viễn thông
  post and telecommunication
  bưu chính và viễn thông
  vô tuyến viễn thông
  Tham khảo

  Oxford

  N.
  Communication over a distance by cable, telegraph,telephone, or broadcasting.
  (usu. in pl.) the branch oftechnology concerned with this. [F t‚l‚communication (as TELE-,COMMUNICATION)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X