• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa lỗi)
  Dòng 15: Dòng 15:
  ::[[Fourth]] [[title]]
  ::[[Fourth]] [[title]]
  :: Danh hiệu thứ tư (chức vô địch)
  :: Danh hiệu thứ tư (chức vô địch)
  - 
  - 
  =====Tư cách, danh nghĩa=====
  =====Tư cách, danh nghĩa=====
  ::[[to]] [[have]] [[a]] [[title]] [[to]] [[a]] [[place]] [[among]] [[great]] [[poets]]
  ::[[to]] [[have]] [[a]] [[title]] [[to]] [[a]] [[place]] [[among]] [[great]] [[poets]]
  Dòng 26: Dòng 24:
  =====(thể dục thể thao) danh hiệu vô địch=====
  =====(thể dục thể thao) danh hiệu vô địch=====
  - 
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==

  09:05, ngày 23 tháng 1 năm 2010

  /ˈtaɪtl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (to sth / to do sth) (law) quyền sở hữu (BĐS), giấy tờ xác nhận quyền sở hữu
  Đầu đề, tít (tên cuốn sách, bài thơ, bức tranh..)
  Tước vị; danh hiệu (từ dùng để chỉ địa vị, nghề nghiệp.. của Vua, thị trưởng, thuyền trưởng.. hoặc dùng trong khi nói với, nói về Ngài, bác sĩ, Bà..)
  she has a title
  cô ấy có tước hiệu (tức là thành viên của giới quý tộc)
  the title of Duke
  tước công
  Fourth title
  Danh hiệu thứ tư (chức vô địch)
  Tư cách, danh nghĩa
  to have a title to a place among great poets
  có đủ tư cách đứng trong hàng ngũ những nhà thơ lớn
  Tuổi (của một hợp kim vàng...), chuẩn độ
  (pháp lý) quyền, yêu sách (nhất là đối với quyền sỡ hữu tài sản)
  (thể dục thể thao) danh hiệu vô địch

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bằng khoán
  strata title
  bằng khoán đất
  title search
  sự tìm bằng khoán
  tựa đề

  Kỹ thuật chung

  chứng thư
  khung tên
  title sheet of design drawing
  khung tên của bảng vẽ thiết kế
  đề mục
  dòng đầu (trang)
  nhan đề
  title block
  khối nhan đề (bản vẽ)
  title of the invention
  nhan đề phát minh

  Kinh tế

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Name: You cannot tell much from a book's title.
  Designation, appellation, epithet: Aubrey is now an earl, buthe rarely uses his title.
  Caption, inscription, headline,head, subtitle, legend, subhead, rubric: The title on thispicture has nothing to do with its subject.
  Championship,crown: He holds the world heavyweight boxing title.
  Right,interest, privilege, entitlement, ownership, possession, tenure;(title-)deed, documentation of ownership: My aunt has soletitle to these lands.
  V.
  Name, call, designate, style, label, term, entitle,christen, baptize, nickname, denominate, tag, dub: Harold wastitled King of the Revels.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X