• (đổi hướng từ Withing)
  /wið/

  Thông dụng

  Giới từ

  (viết tắt) w với, cùng, cùng với với sự hiện diện, cùng với sự hiện diện
  to argue with someone
  cãi lý với ai
  a kettle with a lid
  một cái ấm với một cái vung
  to be with someone on a point
  đồng ý với người nào về một điểm
  to live with one's parents
  sống với bố mẹ mình
  to go on holiday with a friend
  đi nghỉ với một người bạn
  Trong sự chăm sóc của, trong sự quản lý của, trong sự sở hữu của (ai)
  the keys are with reception
  các chìa khoá gửi ở phòng tiếp tân
  I leave the baby with my mother every day
  hàng ngày, tôi để cháu bé cho mẹ tôi chăm sóc
  Có, đang mang (cái gì)
  a girl with red hair
  một cô gái tóc đỏ
  the man with the long beard
  người có râu dài
  with young
  có chửa (thú)
  with child
  có mang (người)
  Ở, ở nơi
  It's a habit with him
  Ở anh ta đấy là một thói quen
  he lives with us
  nó ở nhà chúng tôi, nó ở với chúng tôi
  Bằng (chỉ rõ công cụ và phương tiện được dùng)
  to welcome with smiles
  đón tiếp bằng những nụ cười
  with all my might
  bằng (với) tất cả sức lực của tôi
  killed with a bayonet
  bị giết bằng lưỡi lê
  Đồng ý với, ủng hộ
  I'm with you all the way!
  Tôi triệt để ủng hộ anh!
  (chỉ cách, trường hợp hoặc hoàn cảnh cái gì được hoàn thành hoặc xảy ra)
  I'll do] it with pleasure
  Tôi sẽ vui lòng làm việc ấy
  with your permission, sir, I'd like to speak
  thưa ông, nếu ông cho phép, tôi xin nói
  Đối lập với, phản đối
  at war with a neighbouring country
  có chiến tranh với một nước láng giềng
  Vì, bởi vì
  sick with love
  ốm (vì) tương tư
  Mặc dầu
  with all his weaknesses I like him
  mặc dầu tất cả những nhược điểm của anh ta, tôi vẫn thích anh ta
  Cũng như
  to think with someone
  cũng nghĩ như ai
  Nay mà, lúc mà, trong khi
  what is to become him with both his parents gone
  nay cha mẹ nó đã mất cả rồi, thì nó sẽ ra sao
  Cùng chiều với, cùng hướng với
  sail with the wind
  chạy thuyền xuôi gió
  Do và cùng tốc độ với
  good wine will improve with age
  rượu ngon để càng lâu càng ngon
  Về mặt, đối với, liên quan đến
  careful with the glasses
  cẩn thận với đồ thủy tinh
  a problem with accommodation
  một vấn đề về chỗ ở
  Trong trường hợp; đối với, về phần
  It's a very busy time with us at the moment
  Đối với chúng tôi, lúc này quả là lúc hết sức bận rộn
  the decision rests with you
  quyết định là về phần anh
  with him, money is not important
  đối với anh ta, tiền bạc không quan trọng
  Và cũng, kể cả, bao gồm
  the meal with wine came to 12 pound each
  bữa ăn kể cả rượu lên đến 12 pao mỗi suất
  Là người làm thuê cho, là khách hàng của (một tổ chức)
  We're with the same bank
  Chúng tôi là khách hàng của cùng một ngân hàng
  (chỉ rõ sự tách rời khỏi cái gì/ai)
  I could never part with this ring
  tôi không bao giờ có thể rời bỏ chiếc nhẫn này được
  Vì rằng, xét đến, cân nhắc, suy xét (một sự việc này trong mối quan hệ với một sự việc khác)
  she won't be able to help us, with all her family commitments
  cô ấy sẽ không thể nào giúp chúng ta được vì cô còn bao nhiêu là ràng buộc của gia đình
  Dù, dù cho, mặc dù, bất chấp
  with all her faults he still liked her
  bất chấp mọi lỗi lầm của cô ấy, anh ta vẫn thích cô ấy
  Hợp thời trang (về quần áo và những người mặc)

  Cấu trúc từ

  to be with somebody
  (thông tục) có thể hiểu/nắm bắt được điều ai đang nói
  with it
  hiểu biết về thời trang và tư tưởng thịnh hành; linh hợi, hoạt bát
  with that
  ngay sau đó (là)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  với

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  preposition
  accompanying , along , alongside , amidst , among , beside , by , for , including , near , plus , upon

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X