• (đổi hướng từ Faults)
  /fɔ:lt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thiếu sót; khuyết điểm
  Điểm lầm lỗi; sự sai lầm
  Tội lỗi (trách nhiệm về một sai lầm)
  the fault was mine
  lỗi ấy là tại tôi
  who is in fault?
  ai đáng chê trách?
  Sự để mất hơi con mồi (chó săn)
  to be at fault
  mất hơi con mồi (chó săn); đứng lại ngơ ngác (vì mất hơi con mồi; (nghĩa bóng) ngơ ngác)
  (địa lý,địa chất) phay, sự đứt đoạn
  (điện học) sự rò, sự lạc
  (kỹ thuật) sự hỏng, sự hư hỏng
  (thể dục,thể thao) sự giao bóng nhầm ô; quả bóng giao nhầm ô (quần vợt)

  Cấu trúc từ

  to a fault
  vô cùng, hết sức, quá lắm
  to find fault with
  không vừa ý, phàn nàn; chê trách; bới móc
  with all faults
  (thương nghiệp) hư hỏng, mất mát người mua phải chịu

  Ngoại động từ

  Chê trách, bới móc

  Nội động từ

  Có phay, có đứt đoạn

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (máy tính ) sự sai, sự hỏng
  incipient fault
  sự hỏng bắt đầu xuất hiện
  ironwork fault
  cái che thân (máy)
  sustained fault
  sự hỏng, ổn định
  transient fault
  sự hỏng không ổn định


  Cơ - Điện tử

  Thiếu sót, khuyết tật, sự hỏng, sự rò (điện)

  Hóa học & vật liệu

  phay (địa chất)

  Xây dựng

  đoạn đứt gãy
  phay (thuận)
  sự xả (nước)

  Kỹ thuật điện

  Sự cố

  Kỹ thuật chung

  chỗ đứt gãy
  hỏng hóc
  electrical fault
  hỏng hóc điện
  System Fault Tolerance (SFT)
  khả năng chịu được hỏng hóc của hệ thống
  hỏng hóc điện
  hư hỏng
  Fault Condition (FC)
  trạng thái hư hỏng, trạng thái lỗi
  fault detection
  sự phát hiện hư hỏng
  fault diagnosis
  sự chuẩn đoán hư hỏng
  fault rate
  tình trạng hư hỏng
  optimal fault rate
  tình trạng hư hỏng ít nhất
  khuyết tật
  black specks (glassfault)
  điểm mờ (khuyết tật của kính)
  fault detection
  sự dò khuyết tật
  fault finder
  máy dò khuyết tật
  fault location
  sự dò khuyết tật
  fault location
  vị trí khuyết tật
  fault pit
  lỗ rò khuyết tật
  ironwork fault
  khuyết tật đồ sắt
  permanent fault
  khuyết tật cố hữu
  đứt gãy
  nhiễu
  multi-throw fault
  đứt gãy đổ nhiều lần
  lỗi
  phay thuận
  closed fault
  phay thuận kín
  cross fault
  phay thuận xiên ngang
  echelon fault
  phay thuận bậc thang
  fault wall
  cánh phay thuận
  gaping fault
  phay thuận hở
  high-angled fault
  phay thuận dốc
  oblique fault
  phay thuận xiên chéo
  open fault
  phay thuận hở
  planed fault
  phay thuận phẳng
  rotational fault
  phay thuận bản lề
  single fault
  phay thuận đơn
  phay
  anticlinal fault
  phay nếp lồi
  bedding fault
  phay theo vỉa
  branching fault
  phay phân nhánh
  centrifugal fault
  phay nghịch
  circumferential fault
  phay vòng quanh
  closed fault
  phay thuận kín
  companion fault
  phay kèm
  companion fault
  phay phụ
  cross fault
  phay thuận xiên ngang
  diagonal fault
  phay nghiêng
  dip fault
  phay theo hướng cắm
  echelon fault
  phay thuận bậc thang
  fault network
  mạng lưới phay
  fault wall
  cách phay thuật
  fault wall
  cánh phay thuận
  gaping fault
  phay thuận hở
  gaping fault
  phay toác rộng
  geological fault
  phay địa chất
  high-angled fault
  phay thuận dốc
  longitudinal fault
  phay dọc
  oblique fault
  phay nghiêng
  oblique fault
  phay thuận xiên chéo
  open fault
  phay mở
  open fault
  phay thuận hở
  planed fault
  phay thuận phẳng
  reverse fault
  phay nghịch chờm
  rotational fault
  phay thuận bản lề
  shift fault
  phay dịch chuyển xiên
  shove fault
  phay nghịch chờm
  single fault
  phay thuận đơn
  thrust fault
  phay nghịch chờm
  transcurrent fault
  phay cắt ngang
  vertical fault
  phay đứng
  sự cố
  sự cố điện
  sự đứt gãy
  sự giảm
  fault monitoring
  sự giám sát sai hỏng
  sự hỏng
  cable fault
  sự hỏng cáp
  cable fault
  sự hỏng mạch nối
  contact fault
  sự hỏng tiếp điểm
  insulation fault
  sự hỏng cách điện
  sustained fault
  sự hỏng ổn định
  transient fault
  sự hỏng không ổn định
  sự hỏng hóc
  sự hư hỏng
  sự rò (điện)
  ground fault
  sự rò điện qua đất
  sự sai
  sự sai hỏng
  sai hỏng
  contact fault
  sai hỏng tiếp xúc
  data sensitive fault
  sai hỏng nhạy dữ liệu
  fault detection
  sự phát hiện sai hỏng
  fault display
  sự hiển thị sai hỏng
  fault domain
  vùng sai hỏng
  fault finding
  sự phát hiện sai hỏng
  fault finding
  sự tìm chỗ sai hỏng
  fault locator
  bộ định vị sai hỏng
  fault monitoring
  sự giám sát sai hỏng
  fault threshold
  ngưỡng sai hỏng
  fault tolerance
  sai hỏng cho phép
  fault tolerant computer
  máy tính chấp nhận sai hỏng
  fault trace
  sự theo dõi sai hỏng
  fault trace
  vết sai hỏng
  fault tree analysis
  phân tích cây sai hỏng
  fault-finding table
  bảng tìm sai hỏng
  fault-rate threshold
  ngưỡng tỷ suất sai hỏng
  FIAR (faultisolation analysis routine)
  thủ tục phân tích cô lập sai hỏng
  NFF (nofault found)
  không tìm thấy sai hỏng
  no fault found (NFF)
  không tìm thấy sai hỏng
  page fault
  sai hỏng trang (bộ nhớ)
  pattern-sensitive fault
  sai hỏng nhạy mẫu
  permanent fault
  sai hỏng thương trực
  program fault management (PRM)
  sự quản lý sai hỏng chương trình
  segfault (segmentationfault)
  sai hỏng phân đoạn
  segmentation fault (segfault)
  sai hỏng phân đoạn
  soft fault
  sai hỏng mềm
  wire fault
  sai hỏng đường dây dẫn
  sai sót
  thiếu sót
  baking fault
  thiếu sót do nướng
  tiếng ồn
  trục trặc
  technical fault
  sự trục trặc kỹ thuật
  vết nứt
  vết rạn

  Kinh tế

  sự khuyết tật
  sự thiếu sót

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X