• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa)
  Hiện nay (02:13, ngày 25 tháng 3 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (.)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">ˈeɪdʒənsi</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">ˈeɪdʒənsi</font>'''/=====
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  Dòng 19: Dòng 18:
  ::[[Central]] [[Intelligence]] [[Agency]]
  ::[[Central]] [[Intelligence]] [[Agency]]
  ::cơ quan tình báo (cục tình báo) trung ương của Hoa Kỳ (CIA)
  ::cơ quan tình báo (cục tình báo) trung ương của Hoa Kỳ (CIA)
  - 
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==

  Hiện nay

  /ˈeɪdʒənsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tác dụng, lực
  Sự môi giới, sự trung gian
  through (by) the agency of...
  nhờ sự môi giới của...
  (thương nghiệp) đại lý, phân điểm, chi nhánh
  Cơ quan, sở, hãng, hãng thông tấn
  Vietnam News Agency
  thông tấn xã Việt Nam
  Central Intelligence Agency
  cơ quan tình báo (cục tình báo) trung ương của Hoa Kỳ (CIA)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự môi giới

  Kỹ thuật chung

  cơ quan
  Advanced Research Projects Agency (ARPA)
  cơ quan (phụ trách) các dự án nghiên cứu cao cấp
  Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET)
  Mạng của cơ quan ARPA
  agency account
  trương mục cơ quan
  CCTA (centralcomputer and telecommunications Agency)
  cơ quan viễn thông và máy tính trung ương
  central computer and Telecommunications Agency (CCTA)
  cơ quan máy tính và viễn thông trung ương
  central intelligence agency (CIA)
  cơ quan tình báo trung ương
  DCA (defenceCommunications Agency)
  cơ quan truyền thông quốc phòng
  Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA)
  Cơ quan phụ trách các dự án nghiên cứu cao cấp về quốc phòng (Mỹ)
  Defence Communications Agency (DCA)
  Cơ quan thông tin Quốc phòng (Mỹ)
  Defence Information Systems Agency (DISA)
  Cơ quan phụ trách các hệ thống thông tin Quốc phòng
  Defense Communications Agency (DCA)
  cơ quan truyền thông quốc phòng
  Environmental Management Agency (EMA)
  cơ quan quản lý môi trường
  environmental protection agency
  cơ quan bảo vệ môi trường
  Environmental Protection Agency (EPA)
  cơ quan bảo vệ môi trường
  EPA (EnvironmentalProtection Agency)
  cơ quan bảo vệ môi trường
  ESA (EuropeanSpace Agency)
  cơ quan không gian châu âu
  European Research Co - operation Agency
  Cơ quan hợp tác nghiên cứu châu Âu
  European Space Agency (ESA)
  cơ quan không gian châu âu
  Federal Emergency Management Agency (FEMA)
  Cơ quan quản lý khẩn cấp Liên bang
  Government Telecommunications Agency (GTA)
  Cơ quan Viễn thông Chính phủ
  Inter-Agency Consultative Group for Space Science (IACG)
  nhóm tư vấn liên cơ quan về khoa học vũ trụ
  Interdepartmental Radio Advisory Agency (IRAA)
  Cơ quan Tư vấn Vô tuyến liên bộ
  International Agency For Earth Resources Experiments (IAFEREX)
  cơ quan quốc tế về thực nghiệm các tài nguyên trái đất
  IUWDS world warning agency
  cơ quan cảnh báo quốc tế IUWDS
  National Security Agency (NSA)
  Cơ quan An ninh quốc gia
  National Space Development Agency (Japan) (NASDA)
  Cơ quan phát triển vũ trụ quốc gia ( Nhật Bản )
  operating space agency
  cơ quan không gian điều hành
  Radio-communications Agency (RA)
  cơ quan truyền thông vô tuyến
  Telestyrelse or National telecom Agency, Denmark (NTA)
  Telestyrelsen tức Cơ quan viễn thông quốc gia Đan Mạch
  đại lý
  lực dẫn động
  hãng
  Cyprus Telecommunications Agency (CYTA)
  Hãng viễn thông Slíp
  European Space Agency (ESA)
  Hãng vũ trụ châu Âu
  recognized private operating agency
  hãng vận hành tư được thừa nhận
  travel agency
  hãng đường lịch
  tác dụng

  Kinh tế

  quan hệ đại lý

  Chứng khoán

  Đại lý ủy quyền
  1. Saga.vn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X