• (đổi hướng từ Atoms)
  /'ætəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nguyên tử
  struck atom
  nguyên tử bị bắn phá
  hydrogen-like atom
  nguyên tử kiểu hydrô
  excited atom
  nguyên tử bị kích thích
  hot atom
  nguyên tử nóng
  product (daughter) atom
  nguyên tử con
  naturally radioactive atom
  nguyên tử phóng xạ tự nhiên
  light atom
  nguyên tử nhẹ
  parent atom
  nguyên tử mẹ
  neutral atom
  nguyên tử trung hoà
  radioactive atom
  nguyên tử phóng xạ
  free atom
  nguyên tử tự do
  heavy atom
  nguyên tử nặng
  (thông tục) mảnh nhỏ, vật nhỏ
  to break (snash) into atoms
  đập vụn ra từng mảnh
  there is not an atom of evidence
  không một chứng cớ nhỏ nào
  not an atom of sense
  không có một tý ý thức nào; không hiểu tý gì
  ( định ngữ) (thuộc) nguyên tử
  atom bomb
  bom nguyên tử
  atom ship
  tàu thuỷ nguyên tử

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  nguyên tử
  tagged atom
  (vật lý ) nguyên tử đánh dấu


  Kỹ thuật chung

  nguyên tử
  acceptor atom
  nguyên tử axepto
  acceptor atom
  nguyên tử nhận
  antiproton atom
  nguyên tử phản proton
  artificial atom
  nguyên tử nhân tạo
  atom cluster
  chùm nguyên tử
  atom cluster
  đám nguyên tử
  Bohr atom
  nguyên tử Bohr
  charged atom
  nguyên tử tích điện
  displaced atom
  nguyên tử dịch chuyển
  donor atom
  nguyên tử cho
  donor atom
  nguyên tử đono
  electron-atom collision
  va chạm electron-nguyên tử
  electronegative atom
  nguyên tử âm điện
  electropositive atom
  nguyên tử dương điện
  excited atom
  nguyên tử được kích thích
  exotic atom
  nguyên tử ngoại lai
  free atom
  nguyên tử tự do
  gram-atom
  nguyên tử gam
  hadronic atom
  nguyên tử hađron
  hadronic atom structure
  cấu trúc nguyên tử hađron
  helium-like atom
  nguyên tử kiểu heli
  hydrogen-like atom
  nguyên tử kiểu hydro
  ionized atom
  nguyên tử ion hóa
  kaonic atom
  nguyên tử Kaon
  kaonic atom
  nguyên tử mezon K
  knocked-on atom
  nguyên tử bị bật ra
  labeled atom
  nguyên tử đánh dấu
  light atom
  nguyên tử nhẹ
  mesic atom
  nguyên tử mezon
  mesonic atom
  nguyên tử mezon
  metastable atom
  nguyên tử nửa bền
  multielectron atom
  nguyên tử nhiều electron
  neutral atom
  nguyên tử trung hòa
  neutral atom
  nguyên tử trung tính
  neutral atom beam injection
  phun chùm nguyên tử trung hòa
  nonconservation in atom
  không bảo toàn trong nguyên tử
  pionic atom
  nguyên tử meson pi
  pionic atom
  nguyên tử pion
  quantization of hydrogen atom
  lượng tử hóa nguyên tử hyđro
  quasi-atom
  chuẩn nguyên tử
  sigma-minus hyperonic atom
  nguyên tử hyperon
  sigma-minus hyperonic atom
  nguyên tử hyperon sicma trừ
  singly ionized atom
  nguyên tử ion hóa một lần
  structure of the atom
  cấu trúc nguyên tử
  tagged atom
  nguyên tử đánh dấu
  tracer atom
  nguyên tử đánh dấu
  vector model of the atom
  mô hình vecơ của nguyên tử

  Địa chất

  nguyên tử

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X