• (đổi hướng từ Gaps)
  /gæp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lỗ hổng, kẽ hở, sơ hở
  a gap in the hedge
  lỗ hổng ở hàng rào
  Chỗ trống, chỗ gián đoạn, chỗ thiếu sót
  a gap in a conversation
  chỗ gián đoạn trong câu chuyện
  a gap in one's knowledge
  chỗ thiếu sót trong kiến thức, lỗ hổng trong kiến thức
  Đèo (núi)
  (quân sự) chỗ bị chọc thủng (trên trận tuyến)
  (kỹ thuật) khe hở, độ hở

  zx

  (hàng không) khoảng cách giữa hai tầng cánh (máy bay)
  Sự khác nhau lớn (giữa ý kiến...)

  Cấu trúc từ

  To fill (stop) a gap
  Lấp chỗ trống, lấp chỗ thiếu sót
  to bridge a gap
  lấp hố ngăn cách, nối lại quan hệ
  a credibility gap
  sự khủng hoảng lòng tin
  the generation gap
  sự khác nhau về tư tưởng giữa thế hệ đi trước và thế hệ tiếp nối (khoảng cách thế hệ)


  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khe hở

  Cơ - Điện tử

  Kẽ, khe hở, rãnh, lỗ hổng

  Giao thông & vận tải

  khe vùng
  đèo (qua núi)

  Điện lạnh

  khe bảo vệ
  khoảng (trống)

  Kỹ thuật chung

  kẽ
  kẽ hở
  khe
  khe đầu từ
  khe giáp mối
  khe hẹp
  khe phóng điện
  khe ren
  khoảng cách
  khoảng thời gian
  khoảng trống
  khoảng cách hở
  khoảng hở (rơle)
  độ chênh lệch
  độ hở
  độ lỏng lẻo
  đường rãnh
  sự cách biệt
  rãnh ren
  thung lũng hẹp
  vấu cặp

  Địa chất

  khe hở, độ hở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X