• (đổi hướng từ Buttressed)
  /'bʌtris/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kiến trúc) trụ ốp tường, trụ tường
  Núi ngang, hoành sơn
  (nghĩa bóng) chỗ tựa; sự ủng hộ

  Ngoại động từ

  Chống đỡ, làm cho vững chắc thêm
  To buttress up one's argument
  Làm cho lý lẽ thêm vững chắc

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bộ tựa
  sườn chống
  trụ chống tường
  trụ ốp

  Giải thích EN: An exterior masonry mass attached to and supporting a wall or vault.an exterior masonry mass attached to and supporting a wall or vault.

  Giải thích VN: Một bức tường lớn ở phía ngoài được liên kết và đỡ một bức tường khác hoặc một cấu trúc xây vòm.

  tường chông
  arched buttress
  tường chống có vòm
  buttress bracing strut
  dầm cứng của tường chống
  buttress head
  đầu tường chống
  buttress head
  đỉnh tường chống
  dam buttress
  tường chống của đập
  flying buttress
  tường chống trên cao
  hanging buttress
  tường chống kiểu treo
  volute-shaped buttress
  tường chống hình cuốn

  Kỹ thuật chung

  chống
  angle buttress
  trụ chống ở góc
  arch buttress dam
  đập chống liên vòm
  arched buttress
  tường chống có vòm
  buttress bracing strut
  dầm cứng của tường chống
  buttress bracing strut
  thanh giằng chống
  buttress dam
  đập có trụ chống
  buttress dam
  đạp trụ chống
  buttress dam
  đập trụ chống
  buttress head
  đầu bản chống
  buttress head
  đầu trụ chống
  buttress head
  đầu tường chống
  buttress head
  đỉnh tường chống
  buttress pillar
  trụ có thanh chống
  buttress retaining wall
  tường co trụ chống
  buttress stem
  tường chống
  buttress type power house
  nhà máy điện kiểu trụ chống
  buttress wall
  tường có trụ chống
  buttress water power station
  nhà máy thủy điện kiểu trụ chống
  cellular buttress dam
  đập trụ chống (tường giữa) rỗng
  concrete slap and buttress dam
  đập bê tông trụ chống bản chắn phẳng
  dam buttress
  tường chống của đập
  deckless buttress dam
  đập trụ chống to đầu
  diagonal buttress
  cột chống nghiêng
  double buttress dam
  đập trụ chống kép
  double wall buttress dam
  đập trụ chống hai tường
  double-buttress dam
  đập trụ chống kép
  flat-slab buttress dam
  đập bản phẳng kiểu trụ chống
  flat-slab-buttress dam
  đập trụ chống bản phẳng
  flying buttress
  trụ chống tỳ
  flying buttress
  tường chống trên cao
  flying buttress arch
  vòm có tường chống
  hanging buttress
  tường chống kiểu treo
  hollow buttress dam
  đập trụ chống có trụ rỗng
  hollow buttress dam
  đập trụ chống tường giữa rỗng
  lying buttress arch
  vòm chống
  massive buttress dam
  đập trụ chống khối lớn
  massive buttress dam
  đập trụ chống trọng lực
  massive head buttress dam
  đập kiểu trụ chống có đầu to
  multiple arch buttress dam
  đập trụ chống liên vòm
  mushroom head buttress dam
  đập trụ chống đầu nấm
  overflow buttress
  trụ chống đập tràn
  round head buttress dam
  đập trụ chống đầu tròn
  round-head buttress dam
  đập kiểu trụ chống có đầu
  round-head buttress dam
  đập trụ chống đỉnh tròn
  single wall buttress dam
  đập trụ chống đặc
  slap and buttress dam
  đập bản chống tấm lưng phẳng
  soild-head buttress dam
  đập trụ chống đầu to
  solid buttress dam
  đập có trụ chống khối lớn
  solid buttress dam
  đập trụ chống khối lớn
  solid head buttress dam
  đập trụ chống to đất
  solid-headed buttress dam
  đập trụ chống đầu to
  tee-head buttress dam
  đập trụ chống đỉnh chữ T
  truss buttress dam
  đập trụ chống giàn tam giác
  uniform strength buttress dam
  đập trụ chống cường độ đều
  volute-shaped buttress
  tường chống hình cuốn
  cột chống
  diagonal buttress
  cột chống nghiêng
  kẹp chặt
  đỡ
  liên kết
  gia cố
  bản chống
  buttress head
  đầu bản chống
  slap and buttress dam
  đập bản chống tấm lưng phẳng
  mang
  mố
  thanh chống

  Giải thích EN: An exterior pier, often sloped, used to provide support for the lateral forces, particularly for tall walls..

  Giải thích VN: Một côt bêtông phía bên ngoài, thường có hình thoai thoải dùng để chịu các lực tác dụng ngang, đặc biệt là đối với các bức tường cao.

  buttress pillar
  trụ có thanh chống
  tải
  tăng cường
  tựa

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  let down , weaken

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X