• (đổi hướng từ Coats)
  /koʊt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Áo choàng ngoài, áo bành tô (đàn ông)
  Áo choàng (phụ nữ); (từ cổ,nghĩa cổ) váy
  Bộ lông (thú)
  Lớp, lượt (sơn, vôi...)
  a coat of paint
  lớp sơn
  (thực vật học) vỏ (củ hành, củ tỏi)
  (giải phẫu) màng
  (hàng hải) túi (buồm)

  Ngoại động từ

  Mặc áo choàng cho..
  Phủ, tẩm, bọc, tráng

  Cấu trúc từ

  coat of arms
  huy hiệu (của quý tộc, của trường đại học hay học viện)
  coat of mail
  áo giáp
  coat and skirt
  quần áo nữ
  to dust someone's coat
  đánh cho ai một trận, sửa cho ai một trận
  to kilt one's coats
  (văn học) vén váy
  It is not the coat that makes the gentleman
  Đừng lấy bề ngoài mà xét người; mặc áo cà sa không hẳn là sư
  to take off one's coat
  cởi áo sẵn sàng đánh nhau
  to take off one's coat to the work
  hăm hở bắt tay vào việc, sẵn sàng bắt tay vào việc
  to turn one's coat
  trở mặt, phản đảng, đào ngũ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phủ, bọc // lớp ngoài

  Xây dựng

  phủ

  Cơ - Điện tử

  Sự phủ, lớp bọc, lớp tráng, lớp sơn, lớp mạ

  Ô tô

  phủ (sơn)

  Kỹ thuật chung

  bọc
  dán
  lớp
  lớp bọc
  lớp cần láng
  lớp che
  lớp lát mặt đường
  lớp mạ
  lớp mặt đường
  lớp ốp mặt
  lớp phủ
  lớp sơn
  lớp tráng
  finish (ing) coat
  lớp trang trí
  finishing coat
  lớp trang trí
  setting coat
  lớp trang trí
  skin coat
  lớp trang trí
  top coat
  lớp trang trí
  lớp tráng (đúc)
  lớp trát
  backing coat
  lớp trát nền
  concrete blinding coat
  lớp trát xi măng hoàn thiện
  finish (ing) coat
  lớp trát hoàn thiện
  finishing coat
  lớp (trát) cuối
  finishing coat texture
  mặt cấu tạo (của) lớp trát
  first coat
  lớp trát ở đáy
  one-coat work
  lớp trát một lớp
  plaster skim coat
  lớp trát hoàn thiện
  primary coat (ofplaster)
  lớp trát lót
  rendering coat
  lớp trát nền
  rough coat
  lớp trát thô
  scratch coat
  lớp trát khía
  scratch coat
  lớp trát làm nhám
  scratch coat
  lớp trát nền
  setting coat
  lớp trát cuối
  setting coat
  lớp trát hoàn thiện
  setting coat
  lớp trát mặt
  setting coat
  lớp trát ngoài cùng
  lớp trát mặt
  áo
  áo đường
  finish coat
  lớp khép kín (áo đường)
  mái
  màng
  concrete blinding coat
  lớp trát xi măng hoàn thiện
  màng bọc
  mạ (điện cực)
  mặt đường
  tack coat
  lớp liên kết (mặt đường)
  two-coat work
  bitum mặt đường hai lớp
  ốp
  phủ
  phủ (bột mài)
  phủ bọc
  phủ bồi
  sơn
  sơn lót
  sự che phủ
  sự phủ
  sự sơn lót
  vỏ

  Kinh tế

  vỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X