• (đổi hướng từ Punches)
  /pʌntʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cú đấm, cú thoi, quả thụi
  a punch on the head
  cú đấm vào đầu
  Sự hùng hồn, sự mạnh mẽ
  a speech with plenty of punch
  một bài diễn văn rất hùng hồn
  (thông tục) sức mạnh, lực; đà, trớn
  Rượu pân (rượu mạnh pha nước nóng, đường, sữa, chanh, gia vị..)
  Bát rượu pân
  Tiệc rượu pân
  Ngựa thồ mập lùn (như) Suffork punch; vật béo lùn, vật to lùn
  ( Punch) Pân (nhân vật gù lưng, lố bịch trong vở rối truyền thống có tên là Punch and Judy)
  (as) pleased as Punch
  rất hài lòng
  as proud as Punch
  hết sức vây vo, dương dương tự đắc
  to pull one's punches
  (thông tục) không thẳng tay (tấn công.. không hết khả năng có thể có)

  Danh từ (như) .puncheon

  Cái giùi, máy giùi; kìm bấm (vé tàu); kìm nhổ đinh
  Máy khoan
  Máy dập dấu (để đóng dấu, in hình lên một mặt phẳng)

  Ngoại động từ

  Đấm, thoi, thụi
  Giùi lỗ (miếng da, giấy, tôn... bằng cái giùi); bấm (vé tàu... bằng kìm bấm)
  Khoan (lỗ bằng máy khoan)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thúc (trâu, bò...) bằng giấy đầu nhọn
  Chọc, thúc bằng gậy
  to punch in
  đóng (đinh) vào
  to punch out
  nhổ (đinh) ra

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Chày đột dập, cái đột lỗ, sự đục lỗ, mũi núngtâm, mũi đột, (v) đột dập, đục lỗ, núng tâm

  Toán & tin

  cơ cấu đục lỗ
  lỗ đục
  máy đục lỗ (bìa)

  Xây dựng

  chày dập mũi đột
  đấm
  đầu đột

  Kỹ thuật chung

  cái đột lỗ
  chọc thủng
  punch-through
  sự chọc thủng (ở tranzito)
  khuôn dập
  punch locator
  tâm định hướng khuôn dập
  dập
  đầu xọc
  đóng dấu
  prick punch
  dụng cụ đóng dấu
  đột
  đột dập
  đột lỗ
  đục
  đục lỗ
  dùi
  dụng cụ đóng dấu
  máy dập tấm
  máy đột
  máy đột dập
  máy đục lỗ
  máy khoan
  mũi dấu chấm
  mũi đóng dấu
  mũi đột
  mũi dùi
  mũi khoét
  mũi núng
  bell-centering punch
  mũi núng tâm hình chuông
  bell-centring punch
  mũi núng tâm hình chuông
  centre punch
  mũi núng tâm
  nail punch
  mũi núng (để) đóng đinh
  prick punch
  mũi núng tâm
  mũi núng tâm
  bell-centering punch
  mũi núng tâm hình chuông
  bell-centring punch
  mũi núng tâm hình chuông
  sự đục
  sự đột lỗ
  sự đục lỗ

  Kinh tế

  cái bấm lỗ
  đóng dấu
  rượu pân (rượu pha đường nước chanh)
  sự làm mịn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  close

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X