• (đổi hướng từ Shadowed)
  /ˈʃædəu/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bóng, bóng tối, bóng râm, bóng mát
  to sit in the shadow
  ngồi dưới bóng mát
  the shadows of night
  bóng đêm
  Bóng (của bức tranh); chỗ tối (trong gian phòng...)
  Hình bóng; (bóng) bạn nối khố, bạn thân, người theo sát như hình với bóng, người đi theo không rời bước
  Điểm báo trước
  Dấu vết, chút, gợn
  without a shadow of doubt
  không một chút nghi ngờ
  Bóng, vật vô hình
  to catch at shadows; to run after a shadow
  bắt bóng, theo đuổi một vật vô hình;
  to throw away the substance for the shadow
  thả mồi bắt bóng
  Sự tối tăm
  to live in the shadow
  sống trong cảnh tối tăm
  Sự che chở, sự bảo vệ
  under the shadow of the Almighty
  dưới sự che chở của thượng đế
  to be afraid of one's own shadow
  nhát gan; thần hồn nát thần tính
  to be worn to a shadow
  lo đến rạc người
  to have shadows round one's eyes
  mắt thâm quầng

  Ngoại động từ

  (thơ ca) che, che bóng
  Làm tối sầm, làm sa sầm
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đánh bóng (bức tranh)
  ( (thường) + forth) báo điểm trước, làm mờ hiện ra
  Theo dõi, dò
  to shadow a suspicious character
  theo dõi một người khả nghi

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bóng tối

  Kỹ thuật chung

  bóng
  acoustic shadow zone
  vùng bóng âm
  aerodynamic shadow
  bóng khí động học
  bottom shadow
  bóng mờ phía dưới
  core shadow
  lõi bóng
  drop shadow
  bóng rơi
  eigen shadow
  bóng (tối) riêng
  half-shadow
  nửa bóng tối
  half-shadow
  nửa che bóng
  no shadow
  không bóng
  radar shadow
  vùng bóng rađa
  shadow area
  vùng bóng
  shadow attenuation
  suy giảm do vùng bóng (của sóng vô tuyến)
  shadow button
  nút bóng
  shadow cone
  chóp bóng
  shadow detail
  chi tiết bóng
  shadow drier
  lò sấy trong bóng râm
  shadow effect
  hiệu ứng bóng
  shadow effect
  hiệu ứng chắn bóng
  shadow effects
  hiệu ứng bóng
  shadow factor
  hệ số vùng bóng
  shadow mask
  mặt nạ bóng
  shadow memory
  bộ nhớ bóng
  shadow of a tree
  bóng cây
  shadow printing
  in bóng
  shadow printing
  sự in bóng
  shadow recording
  sự ghi bóng
  shadow region
  miền bóng vô tuyến
  Shadow Styles
  kiểu bóng
  shadow zone
  vùng râm mát khu vực (có) bóng râm
  shadow zone
  vùng bóng
  shadow zone
  vùng bóng âm thanh
  shadow zone
  vùng bóng địa chấn
  shadow-casting
  thuật bóng khuôn đúc
  silhouette shadow
  vùng tối hình bóng (chiếu biên dạng)
  soft shadow
  bóng mềm
  sound shadow
  bóng âm
  sound shadow
  bóng âm học (Vùng câm)
  sound shadow
  vùng bóng âm thanh
  theory of shadow construction
  lý thuyết bóng
  top shadow
  bóng mờ phía trên
  wind shadow
  bóng gió
  wind shadow
  bóng gió (vùng lặng)
  wind shadow
  bóng khí động học (vùng tĩnh)
  bóng mờ
  bottom shadow
  bóng mờ phía dưới
  top shadow
  bóng mờ phía trên
  vùng bóng
  acoustic shadow zone
  vùng bóng âm
  radar shadow
  vùng bóng rađa
  shadow attenuation
  suy giảm do vùng bóng (của sóng vô tuyến)
  shadow factor
  hệ số vùng bóng
  shadow zone
  vùng bóng âm thanh
  shadow zone
  vùng bóng địa chấn
  sound shadow
  vùng bóng âm thanh
  vùng tối
  antenna shadow boundary
  giới hạn vùng tối của ăng ten
  silhouette shadow
  vùng tối hình bóng (chiếu biên dạng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X