• (đổi hướng từ Sailed)
  /seil/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .sail

  Buồm; cánh buồm; sự đẩy bằng buồm
  to hoist a sail
  kéo buồm lên
  ( số nhiều) (hàng hải) tàu thủy
  a fleet of twenty sails
  một đội tàu gồm 20 chiếc
  sail ho!
  tàu kia rồi!
  Bản hứng gió (ở cánh cối xay gió)
  Quạt gió (trên boong tàu, trên hầm mỏ)
  Chuyến đi bằng thuyền buồm; chuyến du lịch xa có cung đường xác định
  a three day sail to get to Brest
  một chuyến đi thuyền ba ngày đến Brest

  Nội động từ

  Đi tàu thủy, đi thuyền buồm (như) go sailing
  Nhổ neo; xuống tàu
  Đi tàu; vượt
  Chạy bằng buồm, chạy bằng máy (tàu)
  Đi một cách oai vệ ( (thường) nói về đàn bà...)
  ( + across, into, past) lướt, trôi, lao, liệng (chim, máy..)

  Ngoại động từ

  Đi trên, chạy trên (biển...)
  he had sailed the sea for many years
  anh ta đã đi biển nhiều năm
  Điều khiển, lái (thuyền buồm)

  Cấu trúc từ

  to take in sail
  cuốn buồm lại
  (nghĩa bóng) hạ thấp yêu cầu, bớt tham vọng
  under sail
  kéo buồm
  set sail (from/to/for..)
  căng buồm
  to sail into
  (thông tục) lao vào (công việc), bắt đầu một cách hăng hái
  Mắng nhiếc; chỉ trích thậm tệ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  đi biển
  đi thuyền buồm

  Xây dựng

  đi bằng thuyền buồm

  Kỹ thuật chung

  buồm
  fan-shaped sail section
  mặt buồm có dạng cánh quạt
  sail area
  diện tích buồm
  sail away
  đi ra biển (bằng thuyền buồm)
  sail boat
  thuyền buồm
  sail locker
  kho buồm
  sail on a beam reach
  chạy vát hướng gió (thuyền buồm)
  sail on a close reach
  đi gần ngang gió (thuyền buồm)
  sail plan
  bản vẽ buồm
  sail plan
  sơ đồ buồm
  sail-maker
  thợ buồm
  set sail
  căng buồm lên
  set sail
  giương buồm
  solar sail
  buồm mặt trời
  storm sail
  buồm lớn
  tàu buồm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X