• (đổi hướng từ Cropped)
  BrE /krɒp/
  NAmE /krɑ:p/

  hình thái từ

  Thông dụng

  Danh từ

  Vụ, mùa; thu hoạch của một vụ
  potato crop
  vụ khoai
  ( số nhiều) cây trồng
  technical (industrial) crops
  cây công nghiệp
  Cụm, nhóm, loạt, tập
  a crop of questions
  một loạt câu hỏi
  a crop of bills
  tập hoá đơn
  (động vật học) diều (chim)
  Tay cầm (của roi da)
  Sự cắt tóc ngắn
  to have a close crop
  cắt tóc ngắn quá
  Bộ da thuộc
  Đoạn cắt bỏ đầu, khúc cắt bỏ đầu
  Thịt bả vai (bò ngựa)

  Ngoại động từ

  Gặm (cỏ)
  Gặt; hái
  Gieo, trồng (ruộng đất)
  to crop a land with potatoes
  trồng khoai một thửa ruộng
  Xén, hớt, cắt ngắn (tai, đuôi, tóc, mép sách, hàng rào...)

  Nội động từ

  Thu hoạch
  the beans cropped well this year
  năm nay đậu thu hoạch tốt

  Cấu trúc từ

  neck and crop
  toàn bộ, toàn thể
  land in crop; land under crop
  đất đang được trồng trọt cày cấy
  land out of crop
  đất bỏ hoá
  to crop out (forth)
  trồi lên
  to crop up
  nảy ra, hiểu ra, nổi lên bất ngờ (khó khăn, vấn đề...)


  Chuyên ngành

  Dệt may

  gặt hái

  Kỹ thuật chung

  cắt bỏ
  mảnh vụn
  mẫu
  sự lộ vỉa
  thu hoạch
  vết lộ

  Kinh tế

  cây trồng
  agriculture crop insurance
  bảo hiểm cây trồng
  annual crop
  cây trồng một năm
  basic crop
  giống cây trồng chủ yếu
  basic crop
  giống cây trồng cơ bản
  commercial crop
  cây trồng thương mại
  crop area
  diện tích cây trồng
  crop distribution
  phân bố cây trồng
  crop restriction
  sự hạn chế cây trồng
  crop yield
  sản lượng cây trồng
  crop-spraying
  việc phun xịt cây trồng
  export crop
  cây trồng xuất khẩu
  low-yielding crop
  cây trồng sản lượng thấp
  main crop
  cây trồng chính, chủ yếu
  giống cây trồng
  basic crop
  giống cây trồng chủ yếu
  basic crop
  giống cây trồng cơ bản
  sản phẩm vụ mùa
  thịt vai
  vụ thu hoạch
  beet crop
  vụ thu hoạch củ cải
  cereal crop
  vụ thu hoạch ngũ cốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X