• (đổi hướng từ Flaps)
  /flæp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nắp (túi, phong bì, mang cá...)
  Vành (mũ); cánh (bàn gấp); vạt (áo); dái (tai)
  Sự đập, sự vỗ (cánh...)
  Cái phát đen đét, cái vỗ đen đét
  (thông tục) sự xôn xao

  Động từ

  Đập đen đét, đánh đen đét, vỗ đen đét
  bird flaps wings
  chim vỗ cánh
  to flap flies away
  đuổi ruồi
  Làm bay phần phật
  the wind flaps the sails
  gió thổi làm buồm bay phần phật
  Lõng thõng, lòng thòng (như) cái dải
  to flap one's mouth; to flap about
  nói ba hoa

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  a Nếu bạn thấy từ này cần thêm hình ảnh, và bạn có một hình ảnh tốt, hãy thêm hình ảnh đó vào cho từ.

  Nếu bạn nghĩ từ này không cần hình ảnh, hãy xóa tiêu bản {{Thêm ảnh}} khỏi từ đó".BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn !

  a Nếu bạn thấy từ này cần thêm hình ảnh, và bạn có một hình ảnh tốt, hãy thêm hình ảnh đó vào cho từ.

  Nếu bạn nghĩ từ này không cần hình ảnh, hãy xóa tiêu bản {{Thêm ảnh}} khỏi từ đó".BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn !

  Nắp gập, van bướm, xupap

  Cơ khí & công trình

  nắp gập
  mũ nắp
  van lưỡi gà

  Ô tô

  cái nắp vuông

  Toán & tin

  (cơ học ) cánh tà sau (của máy bay); bảng chắn

  Vật lý

  lá sập
  tấm lật

  Xây dựng

  dải flap

  Giải thích EN: A flat, broad piece that is attached along one side to a larger body; specific uses include:a hinge having a plate that is screwed into a door, shutter, or the like..

  Giải thích VN: Một dải rộng và phẳng gắn dọc biên của bộ phận lớn hơn, cụ thể: bản lề có thanh ngang được xoắn đinh ốc vào cửa ra vào, cửa chớp hoặc tương tự.

  vành (ngói)

  Y học

  vạt ghép

  Kỹ thuật chung

  cánh treo
  cửa nạp
  khóa
  fuel filler flap
  nắp khóa chỗ đổ xăng
  nắp
  nắp lật
  nắp van
  đầu
  làm loe ra
  sàn nâng
  van
  vành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X