• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 4: Dòng 4:
  ===Tính từ===
  ===Tính từ===
  -
  =====Có bằng sáng chế, có bằng công nhận đặc quyền chế tạo====
  +
  =====Có bằng sáng chế, có bằng công nhận đặc quyền chế tạo=====
  =====(thông tục) tài tình, khéo léo, tinh xảo=====
  =====(thông tục) tài tình, khéo léo, tinh xảo=====

  14:39, ngày 24 tháng 1 năm 2010

  /'peitənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có bằng sáng chế, có bằng công nhận đặc quyền chế tạo
  (thông tục) tài tình, khéo léo, tinh xảo
  a patent device
  một phương sách tài tình
  Mở (cửa...)
  Rành mạch, rõ ràng, hiển nhiên
  a patent fact
  sự việc rõ ràng
  a patent lie
  một sự dối trá hiển nhiên
  Đã được cầu chứng, độc quyền (thức ăn, thuốc)

  Danh từ

  Giấy môn bài, giấy đăng ký
  Bằng sáng chế; giấy phép độc quyền nhãn hiệu
  Việc sáng chế (được công nhận bởi một bằng sáng chế; đặc quyền chế tạo)
  (nghĩa bóng) chứng chỉ (về tư cách đạo đức...)

  Nội động từ

  Lấy bằng sáng chế; được cấp bằng sáng chế (về một phát minh, một phương pháp)

  Nội động từ

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) cấp bằng sáng chế

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  Bản quyền sáng chế

  Cơ - Điện tử

  a Nếu bạn thấy từ này cần thêm hình ảnh, và bạn có một hình ảnh tốt, hãy thêm hình ảnh đó vào cho từ.

  Nếu bạn nghĩ từ này không cần hình ảnh, hãy xóa tiêu bản {{Thêm ảnh}} khỏi từ đó".BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn !

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Bằng sáng chế, đặc quyền chế tạo

  Hóa học & vật liệu

  giấy môn bài

  Y học

  rõ ràng, hiển nhiên

  Kỹ thuật chung

  bằng phát minh
  application for a patent
  sử dụng bằng phát minh
  patent specification
  đặc tả bằng phát minh
  patent specification
  nội dung bằng phát minh
  bằng sáng chế
  improvement patent
  bằng sáng chế cải tiến
  national patent
  bằng sáng chế quốc gia
  proprietor of a patent
  người sở hữu bằng sáng chế
  regional patent
  bằng sáng chế cấp vùng
  right to a patent
  quyền đối với một bằng sáng chế
  software patent
  bằng sáng chế phần mềm
  use a patent
  sử dụng bằng sáng chế
  mở

  Kinh tế

  bằng sáng chế
  assignment of a patent
  sự chuyển nhượng bằng sáng chế
  exclusive patent right
  quyền khai thác độc quyền bằng sáng chế
  grant of patent
  sự cấp bằng sáng chế
  letters patent
  giấy cấp bằng sáng chế
  patent agent
  chuyên viên bằng sáng chế
  patent application
  đơn xin cấp bằng sáng chế
  patent book
  sổ danh mục bằng sáng chế
  patent fees
  phí đăng ký bằng sáng chế
  patent holder
  người giữ bằng sáng chế
  patent infringement
  sự làm giả bằng sáng chế
  patent licence
  giấy phép dùng bằng sáng chế
  patent license
  giấy phép sử dụng bằng sáng chế
  patent monopoly
  độc quyền bằng sáng chế
  patent office
  cơ quan cấp bằng sáng chế
  patent pending
  bằng sáng chế nhờ thẩm định
  patent pooling
  chế độ sử dụng chung bằng sáng chế
  patent renewal fees
  phí đổi bằng sáng chế hàng năm
  patent rolls
  sổ danh mục bằng sáng chế
  patent trading
  việc mua bán bằng sáng chế
  proprietorship of a patent
  quyền sở hữu bằng sáng chế
  proprietorship of a patent (the...)
  quyền sở hữu bằng sáng chế
  take out a patent
  nhận được một bằng sáng chế
  take out patent (to..)
  nhận được một bằng sáng chế
  utilization of a patent
  sự sử dụng, khai thác một bằng sáng chế
  bản quyền sáng chế phát minh
  cấp bằng (sáng chế)
  grant of patent
  sự cấp bằng sáng chế
  letters patent
  giấy cấp bằng sáng chế
  patent application
  đơn xin cấp bằng sáng chế
  patent office
  cơ quan cấp bằng sáng chế
  có bản quyền sáng chế
  patent goods
  hàng hóa có bản quyền sáng chế
  patent medicine
  dược phẩm có bản quyền sáng chế
  đặc quyền
  business patent
  đặc quyền kinh doanh
  certificate of patent
  giấy chứng đặc quyền chế tạo
  Chinese patent right
  đặc quyền chế tạo của Trung Quốc
  letter of patent
  giấy chứng nhận đặc quyền
  patent agent
  nhân viên cục, cơ quan cấp đặc quyền sáng chế
  patent agreement
  thỏa thuận đặc quyền sáng chế
  patent infringement
  sự xâm phạm đặc quyền sáng chế
  patent infringement
  xâm phạm đặc quyền sáng chế
  patent license
  quyền sử dụng đặc quyền sáng chế
  patent license agreement
  hiệp định về giấy phép sử dụng đặc quyền sáng chế
  patent product
  sản phẩm có đặc quyền sáng chế
  patent products
  sản phẩm có đặc quyền sáng chế
  patent rights
  đặc quyền sáng chế
  revocation of a patent
  hủy bỏ đặc quyền sáng chế
  surrender of a patent
  sự từ bỏ đặc quyền sáng chế
  transfer of patent
  chuyển nhượng đặc quyền sáng chế
  đặc quyền sáng chế
  patent agent
  nhân viên cục, cơ quan cấp đặc quyền sáng chế
  patent agreement
  thỏa thuận đặc quyền sáng chế
  patent infringement
  sự xâm phạm đặc quyền sáng chế
  patent infringement
  xâm phạm đặc quyền sáng chế
  patent license
  quyền sử dụng đặc quyền sáng chế
  patent license agreement
  hiệp định về giấy phép sử dụng đặc quyền sáng chế
  patent product
  sản phẩm có đặc quyền sáng chế
  patent products
  sản phẩm có đặc quyền sáng chế
  revocation of a patent
  hủy bỏ đặc quyền sáng chế
  surrender of a patent
  sự từ bỏ đặc quyền sáng chế
  transfer of patent
  chuyển nhượng đặc quyền sáng chế
  độc quyền kinh doanh khai thác
  được cấp bằng (sáng chế)
  giấy độc quyền
  giấy phép
  patent licence
  giấy phép dùng bằng sáng chế
  patent license
  giấy phép sử dụng bằng sáng chế
  patent license agreement
  hiệp định về giấy phép sử dụng đặc quyền sáng chế
  hiển nhiên
  phát minh được cấp bằng
  rõ ràng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X