• (đổi hướng từ Alternated)


  /ˈɔltərˌneɪt , ˈæltərˌneɪt, ˈɔltərnɪt,ˈæltərnɪt /

  Thông dụng

  Tính từ

  Xen kẽ, xen nhau, luân phiên nhau, thay phiên
  to serve by alternate shifts
  làm luân phiên, làm theo ca kíp
  alternate function
  (toán học) hàm thay phiên
  (toán học) so le
  alternate angle
  góc so le
  alternate exterior (interior) angle
  góc so le ngoài (trong)

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người thay phiên, người thay thế, người dự khuyết

  Động từ

  để xen nhau, xen kẽ, xen nhau; luân phiên, lần lượt kế tiếp nhau
  to alternate between laughters and tears
  khóc khóc cười cười

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Phương án, xen kẽ, luân phiên, so le

  Toán & tin

  đan dấu
  thay phiên
  alternate determinant
  định thức thay phiên
  alternate matrix
  ma trận thay phiên

  Xây dựng

  có tính xen kẽ

  Kỹ thuật chung

  biến đổi
  alternate force
  lực biến đổi
  alternate load
  tải trọng biến đổi lặp
  alternate tension
  sự kéo biến đổi
  cách
  Alternate Space Inversion (ASI)
  đảo giãn cách luân phiên
  đổi dấu
  luân chuyển
  luân phiên
  alt bit (alternatebit)
  bit luân phiên
  Alternate Access Vendors (AAV)
  các hãng truy nhập luân phiên
  alternate area
  vùng luân phiên
  Alternate BiPolar (ABP)
  Hai cực Luân phiên
  alternate bit
  bit luân phiên
  Alternate Call Service (ACS)
  dich vụ cuộc gọi luân phiên
  alternate channel
  kênh luân phiên
  alternate coding
  mã hóa luân phiên
  alternate collating sequence
  dãy so luân phiên
  alternate determinant
  định thức luân phiên
  alternate farming
  canh tác luân phiên
  alternate graphic mode
  chế độ đồ họa luân phiên
  alternate link scanning
  sự quét dòng luân phiên
  alternate load
  nạp luân phiên
  Alternate Mark Inversion (AMI)
  đảo dấu luân phiên
  alternate mark inversion code
  mã đảo dấu luân phiên
  alternate operation
  thao tác luân phiên
  alternate path
  đường dẫn luân phiên
  alternate recipient
  người nhận luân phiên
  alternate recipient allowed
  cho phép người nhận luân phiên
  alternate recipient assignment
  chỉ định người nhận luân phiên
  alternate route
  tuyến luân phiên
  Alternate Route Selection (ARS)
  chọn đường luân phiên
  alternate routing
  chọn đường luân phiên
  alternate routing
  định tuyến luân phiên
  alternate routing
  đường truyền luân phiên
  Alternate Space Inversion (ASI)
  đảo giãn cách luân phiên
  alternate track
  rãnh ghi luân phiên
  alternate track
  rãnh luân phiên
  Alternate Trunk Routing (ATR)
  định tuyến trung kế luân phiên
  AP (alternateprinter)
  máy in luân phiên
  Automatic Alternate Routing (AAR)
  định tuyến luân phiên tự động
  phương án
  alternate design
  phương án thiết kế
  alternate lay-out
  phương án qui hoạch
  alternate lay-out
  phương án quy hoạch
  alternate lay-out
  phương án thiết kế
  alternate route
  phương án tuyến
  so le
  thay đổi
  alternate record key
  phím ghi thay đổi
  alternate strain
  biến dạng thay đổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X