• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  asphaltic
  tông atphan hạt nhỏ đúc nguội
  coil laid fine asphaltic concrete

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  asphalt
  atphan Bermuda
  Bermuda asphalt
  atphan bột
  powdered asphalt
  atphan cặn dầu
  residual asphalt
  atphan cát
  sand-asphalt
  atphan cứng
  hard asphalt
  atphan dầu mỏ
  petroleum asphalt
  atphan giấy lợp mái
  roofing asphalt
  atphan hồ
  lake asphalt
  atphan khí luyện
  air blown asphalt
  atphan làm sạch bằng hơi
  steam-refined asphalt
  atphan lẫn khoáng chất
  mineral filled asphalt
  atphan lạnh
  cold asphalt
  atphan lỏng
  liquid asphalt
  atphan mềm
  fluxed asphalt
  atphan nén
  compressed asphalt
  atphan ngưng tụ
  condensed asphalt
  atphan nhân tạo
  artificial asphalt
  atphan nhũ tương hóa
  emulsified asphalt
  atphan pha loãng
  cut back asphalt
  atphan pha loãng bảo dưỡng nhanh
  rapid-curing cut back asphalt
  atphan phiến
  sheet asphalt
  atphan rải đường
  paving asphalt
  atphan sạch
  straight asphalt
  atphan thiên nhiên
  native asphalt
  atphan thiên nhiên
  natural asphalt
  atphan tinh khiết
  pure asphalt
  atphan tự nhiên
  rock asphalt
  atphan đá
  rock asphalt
  atphan đã ôxi hóa
  oxidized asphalt
  atphan đất
  land asphalt
  atphan đóng rắn nhanh
  rapid-curing asphalt
  bột atphan
  asphalt dust
  bột atphan
  asphalt powder
  cặn atphan
  asphalt residue
  chất chét khe bằng atphan
  asphalt filler
  chất trợ dung atphan
  asphalt flux
  công tác đổ atphan
  asphalt work
  dầu gốc atphan
  asphalt base oil
  dầu gốc atphan
  asphalt base petroleum
  dầu gốc atphan
  asphalt crude oil
  dầu mỏ atphan-parafin
  paraffin asphalt petroleum
  dầu pha atphan
  asphalt flux
  dầu thô nhiều atphan
  asphalt base oil
  dầu thô nhiều atphan
  asphalt base petroleum
  dầu thô nhiều atphan
  asphalt crude oil
  gạch lát atphan
  asphalt paving block
  hàm lượng atphan
  asphalt content
  hỗn hợp atphan nguội
  cold mix asphalt
  hỗn hợp atphan
  fat asphalt
  keo atphan
  asphalt jelly
  lớp atphan nền
  base asphalt
  lớp cuội atphan
  asphalt shingle
  lớp dưới bằng atphan
  asphalt base course
  lớp gắn bằng atphan
  asphalt binder course
  lớp lót atphan
  asphalt base course
  lớp lót bằng atphan đúc sẵn
  preformed asphalt joint filler
  lớp mặt bằng atphan
  asphalt surface course
  lớp phủ atphan dính
  asphalt tack coat
  lớp phủ gắn atphan
  asphalt sealing coat
  lớp phủ lót atphan
  asphalt prime coat
  lớp phủ màu atphan
  asphalt colour coat
  lượng chứa atphan
  asphalt content
  mặt lát tông atphan
  asphalt pavement
  mặt lát tông atphan rải nguội
  cold laid asphalt pavement
  mắt đường atphan
  rock asphalt pavement
  mattic atphan
  mastic asphalt
  máy rải atphan
  asphalt distributor
  máy trộn atphan
  asphalt plant
  ngói atphan
  asphalt tile
  nhựa atphan
  asphalt tar
  nhựa guđron atphan
  asphalt tar pitch
  nỉ tẩm atphan
  asphalt saturated felt
  phân xưởng lát bạc atphan
  asphalt paving plant
  phép xác định điểm mềm của atphan
  asphalt softening point test
  phủ atphan
  asphalt coating
  sơn atphan
  asphalt paint
  sự thấm rỉ atphan
  asphalt seepage
  tấm atphan
  asphalt slab
  tấm lát bằng atphan
  asphalt paving block
  tảng atphan
  asphalt cake
  trám atphan
  asphalt coating
  trầm tích atphan
  asphalt deposit
  vỉa atphan
  sheet asphalt
  vỉa atphan lẫn đất đá
  stone filled sheet asphalt
  vữa atphan
  asphalt grout
  đất atphan
  soil asphalt
  đáy atphan
  asphalt bottom
  độ đặc của atphan
  consistency of asphalt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X