• (đổi hướng từ Rotations)
  /rou´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự quay, sự xoay vòng; sự bị quay, sự bị xoay vòng
  the rotation of the earth
  sự quay của quả đất
  Sự luân phiên
  the rotation of crops
  sự luân canh
  in rotation
  lần lượt, luân phiên, kế tiếp nhau đều đặn

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự quay, sự xoay, chuyển động quay, sự lặp lại theo chu kỳ

  Sự quay, sự xoay, chuyển động quay, sự lặp lại theo chu kỳ

  Cơ khí & công trình

  sự chuyển động quay
  sự luân canh
  rotation of crops
  sự luân canh cây trồng

  Toán & tin

  phép quay, sự quay
  rotation about a line
  phép quay quanh một đường;
  rotation about a point
  phép quay quanh một điểm
  bipartite rotation
  phép quay song diện
  improper rotation
  (hình học ) phép quay phi chính
  proper rotation
  phép quay chân chính

  Xây dựng

  chỗ quay
  rôto của vectơ

  Y học

  sự quay, xoay

  Điện lạnh

  phép quay

  Kỹ thuật chung

  chỗ ngoặt
  phép xoay
  quay
  angle of joint rotation
  góc quay của nút
  angle of rotation
  góc quay
  angle of rotation between two adjacent cross sections
  góc quay tương hỗ của hai tiết diện
  axial rotation
  sự quay quanh trục
  bipartite rotation
  phép quay song diện
  center (ofrotation)
  tâm quay
  center of rotation
  tâm quay
  centre (ofrotation)
  tâm quay
  character rotation
  phép quay ký tự
  character rotation
  quay ký tự
  character rotation
  sự quay ký tự
  clockwise rotation
  sự quay phải, hiện tượng hữu truyền
  coefficient of rotation
  hệ số quay
  component of rotation
  thành phần của phép quay
  counter clockwise rotation (CCW)
  quay ngược chiều kim đồng hồ
  critical slope of rotation
  vận tốc quay tới hạn
  direction of rotation
  chiều quay
  direction of rotation
  hướng quay
  Faraday rotation
  sự quay Faraday
  Faraday rotation
  sự quay quanh Faraday
  Faraday rotation experiment
  thí nghiệm quay Faraday
  Faraday rotation isolator
  thiết bị cách điện quay Faraday
  hand of rotation
  hướng quay
  image rotation
  phép quay ảnh
  immediate rotation axis
  trục quay tức thời
  improper rotation
  phép quay phi chính
  instantaneous axis of rotation
  trục quay tức thời
  instantaneous center of rotation
  tâm quay tức thời
  instantaneous centre of rotation
  tâm quay tức thời
  job rotation
  sự quay vòng công việc
  magnetic rotation
  quay từ
  matrix rotation
  phép quay ma trận
  method of rotation
  phương pháp quay
  moment of rotation
  mômen quay
  moment-rotation hysteresis curve
  đường cong mômen chuyển động quay
  on-bearing free rotation
  quay tự do trên gối
  phase rotation
  chiều quay pha
  pickup for speed of rotation
  bộ cảm biến tốc độ quay
  polarization by rotation
  phân cực quay
  proper rotation
  phép quay chân chính
  proper rotation
  phép quay chính
  range of rotation
  biến độ quay
  range of rotation
  tầm mức quay quanh
  relative rotation
  chuyển vị quay tương đối
  reverse rotation
  sự quay ngược chiều
  reverse rotation detent
  bộ chống quay ngược (trong công tơ)
  right hand rotation
  chiều quay bên phải (theo chiều kim đồng hồ)
  right hand rotation
  hướng quay phải
  rotation (al) broadening
  mở rộng do quay
  rotation a bout a line
  phép quay quanh một đường
  rotation about a point
  phép quay quanh một điểm
  rotation about the boresight
  sự quay quanh trục nhắm
  rotation angle
  góc quay
  rotation anticlockwise
  sự quay trái
  rotation around a vertical axis
  chuyển động quay quanh trục thẳng đứng
  rotation axis
  trục quay
  rotation beacon
  đèn biển quay
  rotation circulator
  bộ xoay vòng quay
  rotation clockwise
  sự quay phải
  rotation e.m.f
  sức điện động quay
  rotation group
  nhóm quay
  rotation handle
  tay nắm quay vòng
  rotation indicator
  bộ chỉ giáo quay
  rotation isolator
  cách điện quay
  rotation motor
  động cơ quay
  rotation number
  số quay
  rotation of a polarized signal
  sự quay quanh của tín hiệu phân cực
  rotation of the beam
  sự dầm quay
  rotation over hinge
  bản lề quay
  rotation position sensing
  sự cảm biến vị trí quay
  rotation rate
  tốc độ quay (kỹ thuật khoan)
  rotation speed
  tốc độ quay
  Rotation Time (RT)
  thời gian quay vòng
  rotation velocity
  tốc độ quay
  rotation-vibration band
  đám dao động-quay
  sense of rotation
  hướng quay
  Sequence Number Rotation (SNR)
  quay vòng số chuỗi
  specific rotation
  quay riêng
  specific rotation
  sự quay riêng
  steady rotation of body
  sự quay đều của vật thể
  text rotation
  phép quay văn bản
  uniformly variable rotation of body
  sự quay biến đổi đều của vật thể
  variable rotation of body
  sự quay biến đổi của vật thể
  vibration rotation spectrum
  phổ dao động quay
  visual of rotation
  góc quay
  volume of rotation
  thể tích quay
  sự quay
  axial rotation
  sự quay quanh trục
  character rotation
  sự quay ký tự
  clockwise rotation
  sự quay phải, hiện tượng hữu truyền
  Faraday rotation
  sự quay Faraday
  Faraday rotation
  sự quay quanh Faraday
  job rotation
  sự quay vòng công việc
  reverse rotation
  sự quay ngược chiều
  rotation about the boresight
  sự quay quanh trục nhắm
  rotation anticlockwise
  sự quay trái
  rotation clockwise
  sự quay phải
  rotation of a polarized signal
  sự quay quanh của tín hiệu phân cực
  specific rotation
  sự quay riêng
  steady rotation of body
  sự quay đều của vật thể
  uniformly variable rotation of body
  sự quay biến đổi đều của vật thể
  variable rotation of body
  sự quay biến đổi của vật thể
  sự xoay
  axial rotation
  sự xoay của trục
  axial rotation
  sự xoay quanh trục

  Kinh tế

  sự luân canh
  three-course rotation
  sự luân canh ba năm một lần
  sự quay
  sự xoay tròn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X