• (đổi hướng từ Trails)
  /treil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vạch, vệt dài
  a trail of blood
  một vệt máu dài
  a trail of light
  một vệt sáng
  Đường, đường mòn (nhất là xuyên qua vùng đất gồ ghề)
  a trail through the forest
  đường mòn xuyên rừng
  a nature trail
  đường mòn tự nhiên
  (thiên văn học) đuôi, vệt
  the trail of a meteor
  đuôi một sao băng
  Dấu vết, mùi, vết (lần theo khi đi săn..)
  the police are on the escaped convict's trail
  cảnh sát đang theo dấu vết của người tù vượt ngục (đang truy lùng anh ta)
  the trail of a snail
  vết của một con ốc sên
  hot on the trail
  theo sát, theo riết, không rời dấu vết
  (nghĩa bóng) vết chân, đường đi
  on the trail of...
  theo vết chân của..., theo đường của...
  at the trail
  (quân sự) xách súng lõng thõng (thân súng song song với mặt đất)

  Ngoại động từ

  Kéo, kéo lê
  the child trails his toy
  đứa bé kéo lê cái đồ chơi
  Theo dấu vết, đuổi theo dấu vết, lùng, truy nã
  to trail a tiger
  đuổi theo dấu vết một con hổ
  to trail a murderer
  truy nã một kẻ giết người
  Mở một con đường mòn (trong rừng)

  Nội động từ

  Bị kéo lê, quét
  her skirt trailed along the ground
  váy cô ta quét đất
  Bò; leo (cây cối)
  roses trailing over the walls
  những cây hồng leo trùm lên tường
  Đi kéo lê, lết bước
  to trail along
  bước một cách nặng nề, lê bước
  to trail behind someone
  lê bước tụt lại đằng sau ai
  to trail arms
  (quân sự) xách súng lõng thõng (thân súng song song với mặt đất)
  to trail one's coat-tails
  kiếm chuyện, gây sự cãi nhau

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Vết, dấu, đường mòn, (v) lê, kéo lê, rà quét

  Toán & tin

  theo tia

  Xây dựng

  do bằng thước dây

  Kỹ thuật chung

  dấu
  dấu vết
  đuôi sao chổi
  đường mòn
  fitness trail
  đường mòn đi dạo
  vạch
  interpretative trail
  vạch chỉ dẫn
  vết
  vệt

  Kinh tế

  đường nhỏ
  đường riêng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X