• (Khác biệt giữa các bản)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  (bài toán)
  Dòng 72: Dòng 72:
  ::[[caterer]] [[problem]]
  ::[[caterer]] [[problem]]
  ::bài toán người giao hàng
  ::bài toán người giao hàng
  -
  ::[[cauchy's]] [[problem]] [[for]] [[the]] [[wave]] [[equation]]
  +
  ::cauchy's [[problem]] [[for]] [[the]] [[wave]] [[equation]]
  ::bài toán côsi đối với phương trình truyền sóng
  ::bài toán côsi đối với phương trình truyền sóng
  ::[[check]] [[problem]]
  ::[[check]] [[problem]]
  ::bài toán kiểm tra
  ::bài toán kiểm tra
  -
  ::[[classical]] [[Kepler]] [[problem]]
  +
  ::[[classical]] Kepler [[problem]]
  ::bài toán Kepler cổ điển
  ::bài toán Kepler cổ điển
  ::[[complementarity]] [[problem]]
  ::[[complementarity]] [[problem]]
  Dòng 120: Dòng 120:
  ::[[Hertzian]] [[problem]]
  ::[[Hertzian]] [[problem]]
  ::bài toán Hertz
  ::bài toán Hertz
  -
  ::[[hertzian]] [[problem]]
  +
  ::hertzian [[problem]]
  ::bài toán tiếp xúc
  ::bài toán tiếp xúc
  ::ill-posed [[problem]]
  ::ill-posed [[problem]]
  Dòng 294: Dòng 294:
  ::[[word]] [[problem]]
  ::[[word]] [[problem]]
  ::bài toán từ
  ::bài toán từ
   +
  =====sự cố=====
  =====sự cố=====

  09:01, ngày 27 tháng 11 năm 2007

  /problem/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vấn đề, luận đề
  Bài toán; điều khó hiểu, khó giải quyết
  his attitude is a problem to me
  thái độ anh ta làm tôi khó hiểu
  Thế cờ (bày sẵn để phá)
  ( định ngữ) bàn luận đến một vấn đề, có vấn đề, có luận đề
  problem novel
  truyện có vấn đề

  Định ngữ

  ( problem child) đứa trẻ ngỗ nghịch, khó bảo

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bài toán
  absorption problem
  bài toán hấp thụ
  advertising problem
  bài toán quảng cáo
  application problem
  bài toán ứng dụng
  assignment problem
  bài toán gán
  assignment problem
  bài toán phân công
  ballot problem
  bài toán bỏ phiếu
  bargaining problem
  bài toán hợp đồng
  barrier problem
  bài toán màn chắn
  bench mark problem
  bài toán mẫu
  bench mark problem
  bài toán tiêu chuẩn
  benchmark problem
  bài toán điểm chuẩn
  benchmark problem
  bài toán điểm mốc
  benchmark problem
  bài toán định chuẩn
  blending problem
  bài toán pha trộn
  bottle neck problem
  bài toán cổ chai
  bottle-neck problem
  bài toán cổ chai
  bottleneck assignment problem
  bài toán cổ chai
  boundary value problem
  bài toán giá trị biên
  boundary value problem
  bài toán biên
  boundary value problem
  bài toán biên trị
  boundary value problem
  bài toán bờ
  brachistochrone problem
  bài toán đường đoản thời
  caterer problem
  bài toán người giao hàng
  cauchy's problem for the wave equation
  bài toán côsi đối với phương trình truyền sóng
  check problem
  bài toán kiểm tra
  classical Kepler problem
  bài toán Kepler cổ điển
  complementarity problem
  bài toán bù
  complementarity's problem
  bài toán bù
  complementary problem
  bài toán bù
  construction problem
  bài toán dựng hình
  contact problem
  bài toán Hertz
  contact problem
  bài toán tiếp xúc
  continuum problem
  bài toán continum
  cut problem
  bài toán về giảm giá
  decision problem
  bài toán quyết định
  diet problem
  bài toán khẩu phần
  direct geodetic problem
  bài toán giao hội thuận
  direct problem
  bài toán thuận
  dirichlet' s problem for poison' s equation
  bài toán đirisơlê đối với phương trình poatxông
  eigen problem
  bài toán trị riêng
  encounter problem
  bài toán gặp nhau
  equilibrium problem
  bài toán cân bằng
  extremum problem
  bài toán cực trị
  fermat's problem
  bài toán fecma
  four colour problem
  bài toán bốn màu
  goldbach's problem
  bài toán gônbach
  Hertzian problem
  bài toán Hertz
  hertzian problem
  bài toán tiếp xúc
  ill-posed problem
  bài toán giả định sai
  induction problem
  bài toán cảm ứng
  infinite medium problem
  bài toán môi trường vô hạn
  inverse geodetic problem
  bài toán giao hội nghịch
  inverse problem
  bài toán nghịch đảo
  isoperimetric (al) problem
  bài toán đẳng chu
  isoperimetric problem
  bài toán đẳng chu
  isoperimetrical problem
  bài toán đẳng chu
  knot problem
  bài toán nút thắt
  lifting problem
  bài toán nâng
  linear programming problem
  bài toán quy hoạch tuyến tính
  many-body problem
  bài toán hệ nhiều vật
  many-body problem
  bài toán nhiều vật
  many-body problem
  bài toán nhiều vật thể
  map-colouring problem
  bài toán màu bản đồ
  marriage problem
  bài toán chọn lựa
  mixed boundary value problem for laplace's equation
  bài toán biên hỗn hợp đối với phương trình laplaxơ
  mixed boundary-value problem
  bài toán bờ hỗn hợp
  moment problem
  bài toán mômen
  moving boundary problem
  bài toán có biên di động
  multidecision problem
  bài toán nhiều quyết định
  network flow problem
  bài toán luồng mạng
  neumann's boundary problem for poisson's equation
  bài toán biên nôiman đối với phương trình poatxông
  neumann's boundary value problem for laplace's equation
  bài toán biên nôiman đối với phương trình laplaxơ
  non-homogeneous boundary problem
  bài toán biên không thuần nhất
  occupancy problem
  bài toán chiếm chỗ
  parametric problem
  bài toán tham số
  primal problem
  bài toán nguyên thủy
  primal problem
  bài toán sơ cấp
  problem check
  kiểm tra bài toán
  problem defining language
  ngôn ngữ định nghĩa bài toán
  problem definition
  sự định nghĩa bài toán
  problem description
  mô tả bài toán
  problem description
  sự mô tả bài toán
  problem file
  tập tin bài toán
  problem folder
  danh mục bài toán
  problem mode
  chế độ bài toán
  problem models
  bài toán mẫu
  problem of coloring of a map
  bài toán tô màu bản đồ
  problem of duplication of a cube
  bài toán gấp đôi khối lập phương
  problem of four colours, four colours problem
  bài toán bốn màu
  problem of quadrature of a circle
  bài toán cầu phương hình tròn
  problem of seven bridges
  bài toán bảy cây cầu
  problem of trisection of an angle
  bài toán chia ba một góc
  problem recovery
  sự khôi phục bài toán
  problem representation
  sự biểu diễn bài toán
  problem size
  cỡ bài toán
  problem solving
  sự giải bài toán
  problem solving strategy
  chiến lược giải bài toán
  problem-oriented language
  ngôn ngữ hướng bài toán
  pseudo-periodic problem
  bài toán giả tuần hoàn
  reducibility problem
  bài toán khả quy
  ruin problem
  bài toán sạt nghiệp
  ruin problem
  bài toán sạt nghiệp (của người chơi)
  scattering dominated problem
  bài toán chi phối tán xạ
  scattering dominated problem
  bài toán tán xạ chủ yếu
  search problem
  bài toán tìm kiếm
  short distance problem
  bài toán khoảng cách ngắn nhất
  shortest route problem
  bài toán đường đi ngắn nhất
  solution of a linear programming problem
  nghiệm của bài toán quy hoạch tuyến tính
  solution of Cauchy's problem
  nghiệm của bài toán côsi
  solution-problem, solving problem
  bài toán giải
  statically determinate problem
  bài toán tĩnh định
  statically indeterminate problem
  bài toán siêu tĩnh
  storage problem
  bài toán về bảo quản
  storage problem
  bài toán về bảo quản (kinh tế)
  stress analysis problem
  bài toán ứng suất
  three-body problem
  bài toán ba vật
  three-point problem
  bài toán ba điểm
  traffic problem
  bài toán giao thông
  traffic problem
  bài toán vận tải
  transportation problem
  bài toán vân chuyển
  transportation problem
  bài toán vận chuyển
  transportation problem
  bài toán vận tải
  traveling salesman problem
  bài toán người du lịch
  traveling salesman problem
  bài toán "người bán hàng rong"
  trigonometric moment problem
  bài toán mômen lượng giác
  trigonometric problem
  bài toán mômen lượng giác
  two-body problem
  bài toán hai vật
  two-dimensional problem
  bài toán hai chiều
  two-electron problem
  bài toán hai electron
  universal problem
  bài toán phổ dụng
  variational problem
  bài toán biến phân
  waring's problem
  bài toán varin
  well-posed problem
  bài toán giả định đúng
  word problem
  bài toán từ
  sự cố
  vấn đề
  vấn đề (nhiệm vụ kỹ thuật trong mô tả sáng chế)

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  vấn đề
  vấn đề nan giải

  Nguồn khác

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Difficulty, trouble, question, dilemma, quandary,predicament, complication, hornet's nest, imbroglio, mess,muddle, stew, Colloq can of worms, fine kettle of fish, (pretty)pickle, Brit facer: The Chancellor must constantly deal withthe problems of the country's economy. 2 puzzle, conundrum,poser, riddle, question, enigma, puzzler, Colloq mind-boggler,hard or tough nut to crack: The problem is how to get the yolkout without breaking the shell.
  Adj.
  Unruly, unmanageable, intractable, uncontrollable,difficult, ungovernable, refractory, incorrigible, obstreperous,delinquent, maladjusted, disturbed, emotionally upset: Heteaches at a school where most of the students are problemchildren.

  Oxford

  N.

  A doubtful or difficult matter requiring a solution (howto prevent it is a problem; the problem of ventilation).
  Something hard to understand or accomplish or deal with.
  (attrib.) a causing problems; difficult to deal with (problemchild). b (of a play, novel, etc.) in which a social or otherproblem is treated.
  A Physics & Math. an inquiry startingfrom given conditions to investigate or demonstrate a fact,result, or law. b Geom. a proposition in which something has tobe constructed (cf. THEOREM).
  A (in various games, esp.chess) an arrangement of men, cards, etc., in which the solverhas to achieve a specified result. b a puzzle or question forsolution. [ME f. OF probleme or L problema f. Gk problema-matos f. proballo (as PRO-(2), ballo throw)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X