• (đổi hướng từ Mouths)
  /mauθ - mauð/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều mouths

  mouth
  mồm, miệng, mõm
  by mouth
  bằng miệng, bằng lời nói
  Miệng ăn
  a useless mouth
  một miệng ăn vô dụng
  Cửa (hang, sông, lò...)
  Sự nhăn mặt, sự nhăn nhó
  to make mouths; to make a wry mouth
  nhăn mặt, nhăn nhăn nhó nhó (tỏ vẻ không bằng lòng)

  Ngoại động từ

  Nói to; đọc rành rọt; nói cường điệu
  Ăn đớp

  Nội động từ

  Nói to; nói cường điệu; kêu la
  Nhăn nhó, nhăn mặt

  Cấu trúc từ

  to be down in the mouth
  Xem down
  to give mouth
  sủa; cắn (chó)
  to make one's mouth water
  Xem water
  to put speech into another's mouth
  để cho ai nói cái gì
  to put words into someone's mouth
  mớm lời cho ai, bảo cho ai cách ăn nói
  to take the words out of someone's mouth
  nói đúng những lời mà người ta định nói
  none of your mouth, please!
  xin ông đừng dở cái trò hỗn xược của ông ra nữa!
  keep your mouth shut !
  câm mồm đi! bịt cái mõm lại!

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cửa vào
  khe
  khe hở
  khe mở
  độ mở
  lỗ
  lỗ tia
  lối vào
  lối vào cảng
  miệng
  artificial mouth
  miệng nhân tạo
  bell mouth
  miệng hình chuông
  bell mouth
  miệng loa
  bell mouth
  miệng loe
  bell mouth
  miệng loe (ở đầu ống)
  bell mouth intake
  miệng loe để lấy nước
  bell-mouth bend
  khuỷu ống miệng loe
  bird's mouth
  khấc miệng chim
  borehole mouth
  miệng lỗ khoan
  burner mouth
  miệng đốt đèn khí
  canal mouth
  miệng kênh
  chute mouth
  miệng ống khói
  converter mouth
  miệng lò thổi
  diameter of the mouth
  đường kính miệng (lỗ khoan)
  drain mouth
  miệng ống thoát nước
  furnace mouth
  miệng lò
  hole mouth
  miệng lỗ khoan
  horn mouth
  miệng loa
  intake mouth
  miệng thu nước
  mouth bar
  tay máy có miệng
  mouth blowing
  sự thổi bằng miệng
  mouth of pipe
  miệng ống
  mouth of river
  miệng sông
  mouth of sewer
  miệng cống
  mouth of tongs
  miệng cặp
  mouth of tongs
  miệng kìm
  Mouth Reference Point (MRP)
  điểm chuẩn của miệng
  mouth tools
  dụng cụ chuốt hở miệng
  pit mouth
  miệng giếng
  port mouth
  miệng lò nung
  port mouth
  miệng lỗ rót (sản xuất kính, thủy tinh)
  pot mouth
  miệng bình
  pot mouth
  miệng nồi
  river mouth
  miệng sông
  shaft mouth
  miệng giếng mỏ
  tunnel mouth
  miệng hầm
  wide mouth
  miệng rộng
  wide-mouth bottle
  chai miệng rộng
  wide-mouth container
  bình chứa miệng rộng
  miệng khuyết
  miệng lò
  borehole mouth
  miệng lỗ khoan
  converter mouth
  miệng lò thổi
  diameter of the mouth
  đường kính miệng (lỗ khoan)
  hole mouth
  miệng lỗ khoan
  port mouth
  miệng lò nung
  port mouth
  miệng lỗ rót (sản xuất kính, thủy tinh)
  miệng phun
  ống loe
  vết cắt

  Kinh tế

  cửa nạp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X