• (Khác biệt giữa các bản)
  (thiếu)
  Dòng 14: Dòng 14:
  ::bản liệt kê các phụ tùng
  ::bản liệt kê các phụ tùng
  -
  =====(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kế hoạch làm việc; lịch trình, bảng giờ giấc, biểu thời gian (như) timetable=====
  +
  =====(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kế hoạch làm việc; lịch trình, bảng giờ giấc, biểu thời gian (như) [[timetable]]=====
  ::[[schedule]] [[time]]
  ::[[schedule]] [[time]]
  ::thời giờ đã định trong bảng giờ giấc
  ::thời giờ đã định trong bảng giờ giấc

  00:29, ngày 20 tháng 8 năm 2010

  /´ʃkedju:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kế hoạch làm việc, tiến độ thi công;
  Bản liệt kê

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bản liệt kê (các mặt hàng); bản phụ lục, mục lục
  a spare parts schedule
  bản liệt kê các phụ tùng
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kế hoạch làm việc; lịch trình, bảng giờ giấc, biểu thời gian (như) timetable
  schedule time
  thời giờ đã định trong bảng giờ giấc
  on schedule
  đúng ngày giờ đã định
  Thời hạn
  three days ahead of schedule
  trước thời hạn ba ngày
  to be behind schedule
  chậm so với thời hạn, không đúng thời hạn

  Ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kèm danh mục (vào một tư liệu...); thêm phụ lục (vào một tài liệu...), đưa (nhà..) vào danh mục bảo quản
  Lên thời khoá biểu, đưa vào lịch trình
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thông tục) hẹn giờ

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  chương trình

  Cơ - Điện tử

  a Nếu bạn thấy từ này cần thêm hình ảnh, và bạn có một hình ảnh tốt, hãy thêm hình ảnh đó vào cho từ.

  Nếu bạn nghĩ từ này không cần hình ảnh, hãy xóa tiêu bản {{Thêm ảnh}} khỏi từ đó".BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn !

  Danh mục, danh sách, lịchtrình, chương trình

  Cơ khí & công trình

  biểu thời gian
  danh mục bản kê
  đồ thị chuyển động
  bảng thống kê

  Giao thông & vận tải

  lập lịch tàu chạy
  lập lịch trình

  Toán & tin

  thời khoa biểu, chương trình
  design schedule
  (máy tính ) bản tính
  employment schedule
  sơ đồ làm việc

  Điện

  thời gian biểu

  Kỹ thuật chung

  bảng giờ tàu
  biểu đồ thi công
  kế hoạch
  delivery schedule
  kế hoạch giao hàng
  flat schedule
  kế hoạch không thay đổi
  inspection and test schedule
  kế hoạch kiểm tra
  inspection and test schedule
  kế hoạch kiểm tra và thử
  maintenance schedule
  kế hoạch bảo dưỡng
  master production schedule
  kế hoạch sản xuất tổng thể
  production schedule
  kế hoạch khai thác
  production schedule
  kế hoạch sản xuất
  regular schedule
  kế hoạch (chạy tàu) thường xuyên
  repair work schedule
  kế hoạch sửa chữa
  running schedule
  kế hoạch chạy tàu
  schedule (vs)
  kế hoạch thời gian
  schedule of construction
  kế hoạch xây dựng (theo thời gian)
  task schedule
  kế hoạch công việc
  work schedule
  bảng kế hoạch công việc
  lập kế hoạch
  lập lịch biểu
  lịch biểu
  broadcasting schedule
  lịch biểu phát thanh
  design schedule
  lịch biểu thiết kế
  employment schedule
  lịch biểu công việc
  production schedule
  lịch biểu sản xuất
  railroad schedule
  lịch biểu đường sắt
  schedule for monitoring spectrum occupancy
  lịch biểu kiểm soát độ cư trú (quang) phổ
  seasonal schedule
  lịch biểu từng thời
  seasonal schedule
  lịch biểu từng vụ
  serial schedule
  lịch biểu tuần tự
  test schedule
  lịch biểu thử nghiệm
  transmission schedule
  lịch biểu phát
  lịch trình
  economic leading schedule
  lịch trình phát tải kinh tế
  generation schedule
  lịch trình phát (điện)
  sơ đồ

  Kinh tế

  bản kế hoạch
  bảng phụ lục
  bản kiểm kê
  bảng chi tiết
  bảng danh mục
  bảng giá
  differentiated price schedule
  bảng giá (phân biệt) nhiều mức
  pay schedule
  bảng giá lương
  schedule of charges
  bảng giá phí chính thức
  schedule of postal charges
  bảng giá bưu phí
  schedule of postal charges
  bảng giá mục bưu phí
  tariff schedule
  bảng giá vận phí
  bảng giờ (tàu, xe...)
  bảng giờ giấc
  bảng kê (hàng hóa)
  bảng khai thuế thu nhập
  bảng liệt kê
  schedule of account payable
  bảng liệt kê nợ phải trả
  schedule of accounts payable
  bảng liệt kê nợ phải trả
  schedule of accounts receivable
  bảng liệt kê nợ phải thu
  schedule of capital
  bảng liệt kê vốn
  schedule of depreciation
  bảng liệt kê khấu hao
  schedule of fixed charges
  bảng liệt kê chi phí cố định
  schedule of freight rates
  bảng liệt kê vận phí, suất cước
  schedule of securities
  bảng liệt kê chứng khoán có giá
  schedule of tangible fixed assets
  bảng liệt kê tài sản cố định hữu hình
  bảng tổng kết tài sản thanh lý (trong một vụ phá sản)
  biểu giá mục
  biểu giá mục (mẫu in)
  biểu thời gian (công tác...)
  biểu tiến độ
  chương trình
  advertising schedule
  chương trình quảng cáo
  delivery schedule
  chương trình giao hàng
  production schedule
  chương trình sản xuất
  production schedule
  chương trình sản xuất, bảng tiến độ sản xuất
  danh mục
  aggregate expenditure schedule
  danh mục tổng chi tiêu
  danh mục chương trình
  danh sách
  ghi vào bảng
  phụ lục (kèm thêm)
  sắp đặt
  tập giấy tờ làm việc
  thêm phụ lục (vào bảng tổng kết tài sản)
  thêm phụ lục (vào bảng tổng kết tài sản...)
  tờ khai thu nhập
  tờ khai thu nhập (trong một vụ phá sản)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X