• (đổi hướng từ Tensioned)
  /'tenʃn/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều tensions

  Sự căng, tình trạng căng, độ căng; sự được căng, tình trạng được căng
  adjust the tension of a violin string
  chỉnh độ căng của dây đàn violông
  (nghĩa bóng) sự căng thẳng (về tinh thần, cảm xúc, thần kinh); tình trạng căng thẳng
  tension is a major cause of heart disease
  tình trạng căng thẳng là nguyên nhân chủ yếu của bệnh tim
  (vật lý) sức ép, áp lực (của hơi...); ứng suất
  (điện học) điện thế; thế hiệu, sức điện động
  high-tension cables
  những dây cáp cao thế
  ( số nhiều) tình trạng căng thẳng (về tình cảm, quan hệ giữa nhiều người, nhóm người..)
  racial tensions
  tình trạng căng thẳng về chủng tộc
  political tensions
  tình trạng căng thẳng về chính trị

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự kéo, sự căng, sức căng
  surface tension
  sức căng mặt ngoài
  vapour tension
  sức căng của hơi
  tension of strain
  (cơ học ) tenxơ biến dạng
  alternating tension
  tenxơ biến dạng
  associated tensions
  các tenxơ thay phiên
  contravariant tension
  tenxơ hiệp biến
  curvature tension
  tenxơ hiệp biến
  energy-momentum tension
  (vật lý ) tenxơ năng lượng xung
  four tension
  tenxơ cấp bốn
  fundamental metric tension
  tenxơ cấp bốn
  fundamental metric tension
  tenxơ mêtric cơ bản
  inertia tension
  tenxơ quán tính
  metric tension
  tenxơ mêtric
  mixed tension
  (hình học ) tenxơ hỗn tạp
  projective curvature tension
  (hình học ) tenxơ độ cong xạ ảnh
  skew-symmetric tension
  tenxơ phản xứng
  strain tension
  tenxơ biến dạng
  stress tension
  tenxơ ứng suất
  symmetric tension
  tenxơ đối ứng


  Cơ - Điện tử

  Sức căng, lực căng, ứng suất, ứng lực, áp suất

  Sức căng, lực căng, ứng suất, ứng lực, áp suất

  Cơ khí & công trình

  độ căng điện thế
  áp lực (hơi)
  tải trọng kéo

  Hóa học & vật liệu

  thế hiệu
  high tension
  thế hiệu cao
  thử kéo

  Xây dựng

  sức ép

  Điện lạnh

  điệp áp

  Kỹ thuật chung

  công kéo
  kéo
  nén
  điện áp
  extra-high tension
  điện áp siêu cao
  extreme high tension
  địện áp cực đại
  high tension (HT)
  điện áp cao
  high tension , high voltage
  điện áp cao
  high-tension distributor or HT distributor
  bộ chia điện áp cao
  high-tension power supply
  bộ nguồn điện áp cao
  high-tension power supply
  nguồn cấp điện áp cao
  high-tension terminal
  đầu dây điện áp cao
  high-tension terminal
  đầu nối điện áp cao
  low tension
  điện áp thấp
  tension regulator
  bộ điều chỉnh điện áp
  điện kế
  điện thế
  high tension
  điện thế cao
  low tension
  điện thế thấp
  low tension
  điện thế thấp (hạ thế)
  low tension
  hiệu điện thế thấp
  low tension arc
  hồ quang điện thế thấp
  đồ gá kéo căng
  lực căng
  belt tension
  lực căng đai truyền
  interfacial tension
  lực căng bề mặt
  sag-tension relation
  quan hệ độ võng-lực căng
  sag-tension relation
  quan hệ độ võng-lực căng (dây)
  surface tension
  lực căng mặt ngoài
  surface tension
  lực căng trên bề mặt
  tension joint
  bộ nối chịu lực căng
  tension sensitivity
  độ nhạy lực căng băng
  lực kéo
  hiệu điện thế
  low tension
  hiệu điện thế thấp
  áp lực
  áp suất
  capillary tension
  áp suất mao dẫn
  steam tension
  áp suất hơi
  steam tension
  áp suất hơi nước
  vapor tension
  áp suất hơi
  vapor tension test
  phép xác định áp suất hơi
  sự căng
  additional tension
  sự căng bổ sung
  additional tension
  sự căng thêm
  belt tension
  sự căng đai
  belt tension
  sự căng đai (đai mài)
  centrifugal tension
  sự căng ly tâm
  initial tension
  sự căng trước
  post tension
  sự căng sau (bê tông ứng suất trước)
  surface tension
  sự căng mặt ngoài
  tape tension
  sự căng băng từ
  sự kéo
  sức căng
  belt tension
  sức căng dây trân
  belt tension
  sức căng dây trần
  centrifugal tension
  sức căng li tâm
  initial tension
  sức căng ban đầu
  initial tension of spring
  sức căng ban đầu của lò xo
  interfacial tension
  sức căng bề mặt
  interfacial tension
  sức căng của mặt ngoài
  interfacial tension
  sức căng mặt phân cách
  interfacial tension
  sức căng phân giới
  line tension
  sức căng tuyến tính
  slip tension
  sức căng khi trượt
  spring tension
  sức căng lò xo
  strap tension
  sức căng của đai hãm
  surface tension
  sức căng bề mặt
  surface tension
  sức căng mặt ngoài
  surface tension meter
  máy đo sức căng bề ngoài
  tension testing machine
  máy thử sức căng
  V-belt tension
  sức căng đai hình thang
  van de Waals surface tension formula
  công thức sức căng bề mặt van de Waals
  vapor-liquid tension
  sức căng hơi-lỏng
  vapour tension
  sức căng của hơi
  sức kéo
  ứng lực
  ứng suất
  axial tension
  ứng suất khi kéo
  coefficient of tension
  hệ số ứng suất
  diagonal tension
  ứng suất chéo
  diagonal tension
  ứng suất chủ
  diagonal tension traction stress, principal stress
  ứng suất kéo chủ
  longitudinal tension stress
  ứng suất kéo trên phương dọc
  post tension
  sự căng sau (bê tông ứng suất trước)
  stress tension
  tenxơ ứng suất
  tension stress
  ứng suất kéo
  tension wave
  sóng ứng suất
  three-dimensional state of tension
  trạng thái ứng suất khối
  three-dimensional state of tension
  trạng thái ứng suất không gian
  working tension
  ứng suất làm việc
  ứng suất kéo
  diagonal tension traction stress, principal stress
  ứng suất kéo chủ
  longitudinal tension stress
  ứng suất kéo trên phương dọc

  Kinh tế

  sức căng
  surface tension
  sức căng bề mặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X