• (đổi hướng từ Labours)

  Thông dụng

  Cách viết khác labor

  Danh từ

  Lao động
  manual labour
  lao động chân tay
  Công việc, công việc nặng nhọc
  labour of great difficulty
  một công việc rất khó khăn
  the labours of Hercules; herculean labours
  những công việc đòi hỏi phải có sức khoẻ phi thường
  Tầng lớp lao động, nhân công
  labour and capital
  lao động và tư bản; thợ và chủ
  shortage of labour
  tình trạng thiếu nhân công
  Đau đẻ
  a woman in labour
  người đàn bà đau đẻ
  labour ward
  dãy phòng trong bệnh viện dành cho việc sinh đẻ; khu sản phụ
  Labour
  (chính trị) Công đảng Anh

  Nội động từ

  Gắng công, nỗ lực, dốc sức
  to labour for the happiness of mankind
  nỗ lực vì hạnh phúc của loài người
  to labour at a task
  dốc sức hoàn thành nhiệm vụ
  Di chuyển chậm chạp, di chuyển khó khăn; lắc lư tròng trành trên biển động
  ( + under) bị giày vò, quằn quại, chịu đau đớn; là nạn nhân của
  to labour under a disease
  bị bệnh tật giày vò
  to labour under a delusion
  bị một ảo tưởng ám ảnh

  Ngoại động từ

  Dày công trau dồi; chuẩn bị kỹ lưỡng; bàn bạc chi tiết
  to labour a point
  bàn bạc chi tiết một vấn đề

  Cấu trúc từ

  lost labour
  những cố gắng vô ích, những nỗ lực uổng công
  a labour of love
  việc làm xuất phát từ niềm say mê, chứ không vì lợi lộc

  hình thái từ

  Y học

  sinh đẻ (một chuỗi liên tục các hoạt động đưa em bé và nhau ra khỏi tử cung)

  Kỹ thuật chung

  công nhân
  nhân công
  real volume of capital equipment per labour
  tỷ số thực của tư bản trên nhân công
  recruitment of labour
  sự tuyển chọn nhân công
  làm việc
  labour, restriction of working hours
  hạn chế giờ làm việc trong lao động
  labour, working hours
  giờ làm việc
  lao động
  day labour
  lao động công nhật
  direct labour
  lao động trực tiếp
  division (oflabour)
  sự phân công lao động
  Engagement of Labour
  tuyển mộ lao động
  Engagement of Staff and Labour
  tuyển mộ nhân viên và lao động
  Indirect Labour (IL)
  lao động gián tiếp
  intensity of labour
  cường độ lao động
  labour book
  sổ lao động
  labour code
  bộ luật lao động
  labour consuming
  tổn hao lao động
  labour contract
  hợp đồng lao động
  labour cooperation
  sự hợp tác lao động
  labour discipline
  kỷ luật lao động
  labour dispute
  sự tranh chấp lao động
  labour efficiency
  hiệu suất lao động
  labour experience
  kinh nghiệm lao động
  labour hiring
  sự tập hợp lao động
  labour hiring
  sự thuê lao động
  labour input
  sự hao phí lao động
  labour input
  sự tiêu hao lao động
  labour input rate
  định mức hao phí lao động
  labour inputs
  hao phí lao động
  labour intensity
  cường độ lao động
  labour intensity
  lượng lao động
  labour legislation
  luật lao động
  labour management
  sự quản lý lao động
  labour migration
  sự di chuyển lao động
  labour organization
  tổ chức lao động
  labour plan
  kế hoạch lao động
  labour population
  nhân dân lao động
  labour power
  lực lượng lao động
  labour productivity
  năng suất lao động
  labour protection
  sự bảo hộ lao động
  labour reserve
  tiềm năng lao động
  labour safety
  an toàn lao động
  labour statistics
  thống kê lao động
  labour, changes in cost and legislation
  thay đổi về chi phí và luật lao động
  labour, engagement of
  tuyển mộ lao động
  labour, restriction of working hours
  hạn chế giờ làm việc trong lao động
  materialized labour
  lao động vật hóa
  nonproductive labour
  lao động phi sản xuất
  personnel and labour department
  phòng (ban) tổ chức lao động
  physical labour
  lao động chân tay
  Returns of Labour
  báo cáo thống kê lao động
  skilled labour
  lao động lành nghề
  skilled labour
  lao động tay nghề
  Supply of Plant, Materials and Labour
  cung ứng thiết bị vật liệu và lao động
  surplus labour
  lao động thặng dư
  unskilled labour
  lao động đơn giản (không cần tay nghề)

  Kinh tế

  công nhân
  labour disturbance
  phong trào đấu tranh của công nhân
  labour grade
  đẳng cấp công nhân
  labour grade
  đẳng cấp công nhân, đẳng cấp lao động
  labour troubles
  bạo động của công nhân
  labour troubles
  những cuộc bạo động của công nhân
  migrant labour
  công nhân làm theo mùa
  migrant labour
  công nhân lưu động
  scarcity of skilled labour
  sự thiếu công nhân lành nghề
  semi-skilled labour
  công nhân (kỹ thuật) bán lành nghề
  unemployed labour
  công nhân thất nghiệp
  unit labour cost
  phí tổn công nhân đơn vị
  unregistered labour
  công nhân chưa khai
  giới lao động
  nhân công
  direct labour
  chi phí nhân công trực tiếp
  experimental labour
  nhân công thí nghiệm
  indentured labour
  nhân công giao kèo
  indentured labour
  nhân công làm theo hợp đồng
  indirect labour cost
  phí tổn nhân công gián tiếp
  labour and material
  nhân công và vật liệu
  labour charges
  chi phí nhân công
  labour costs
  phí tổn nhân công
  labour demand
  nhu cầu về nhân công
  labour flux
  sự lưu động nhân công
  labour piracy
  sự xúi nhân công bỏ việc
  labour shortage
  sự khan hiếm nhân công
  labour supply
  cung ứng nhân công
  parts and labour warranty
  sự bảo đảm vật liệu và nhân công
  scarcity of labour
  sự thiếu nhân công, sức lao động
  standard labour cost
  phí tổn nhân công tiêu chuẩn
  sweated labour
  nhân công bị bóc lột
  unit labour cost
  phí tổn nhân công đơn vị
  unregistered labour
  nhân công chưa khai
  sức lao động
  abstract human labour
  sức lao động trừu tượng
  allocation of labour
  phân phối sức lao động
  appropriation of labour power
  sự chiếm hữu sức lao động
  commodity of labour-power
  hàng hóa sức lao động
  deficit of labour power
  thiếu hụt sức lao động
  demand of labour
  nhu cầu về sức lao động
  distribution of labour
  sự phân phối sức lao động
  exchange value of labour power
  giá trị trao đổi sức lao động
  high wage, low labour
  sức lao động ít, lương cao
  internal labour market
  thị trường sức lao động tại chỗ
  labour exchange
  sự trao đổi sức lao động
  labour market
  thị trường sức lao động
  labour monopoly
  độc quyền sức lao động
  labour reserve
  dự trữ sức lao động
  labour shortage
  sự thiếu (sức) lao động
  labour surplus economy
  nền kinh tế dư thừa sức lao động
  labour theory of value
  thuyết giá trị sức lao động
  labour-intensive
  tập trung nhiều sức lao động
  labour-intensive goods
  sản phẩm cần nhiều sức lao động
  labour-intensive industries
  công nghiệp tập trung sức lao đọng
  labour-saving device
  thiết bị giảm nhẹ sức lao đông
  labour-saving device
  thiết bị giảm nhẹ sức lao động
  labour-saving invention
  phát minh tiết kiệm sức lao động
  market for labour
  thị trường sức lao động
  reproduction of labour power
  tái sản xuất sức lao động
  scarcity of labour
  sự thiếu nhân công, sức lao động
  value of labour power
  giá trị sức lao động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X