• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (15:10, ngày 6 tháng 1 năm 2013) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 12: Dòng 12:
  ''Giải thích VN'': Một dạng biểu diễn, trong đó các đối tượng rời rạc (các digit) được dùng để thay cho một đại lượng hoặc sự việc nào đó trong thế giới thực tại - như nhiệt độ hoặc thời gian chẳng hạn - để cho quá trình đếm hoặc các thao tác xử lý khác có thể thực hiện được một cách chính xác. Thông tin được biểu diễn dưới dạng số có thể sử dụng để tiến hành đếm, sắp xếp, hoặc cho các tác vụ điện toán khác.///Ví dụ trong một bàn tính, các đại lượng được biểu diễn bằng vị trí của các con tính trên trục ngang. Người sử dụng bàn tính thành thạo có thể thao tác các con tính rất nhanh theo một thuật toán - đó là phương pháp để giải bài toán. Trong các máy tính điện tử số, có hai trạng thái điện tương ứng với các con số 1 và 0 của các số nhị phân, còn thuật toán thì được biểu hiện trong chương trình máy tính.
  ''Giải thích VN'': Một dạng biểu diễn, trong đó các đối tượng rời rạc (các digit) được dùng để thay cho một đại lượng hoặc sự việc nào đó trong thế giới thực tại - như nhiệt độ hoặc thời gian chẳng hạn - để cho quá trình đếm hoặc các thao tác xử lý khác có thể thực hiện được một cách chính xác. Thông tin được biểu diễn dưới dạng số có thể sử dụng để tiến hành đếm, sắp xếp, hoặc cho các tác vụ điện toán khác.///Ví dụ trong một bàn tính, các đại lượng được biểu diễn bằng vị trí của các con tính trên trục ngang. Người sử dụng bàn tính thành thạo có thể thao tác các con tính rất nhanh theo một thuật toán - đó là phương pháp để giải bài toán. Trong các máy tính điện tử số, có hai trạng thái điện tương ứng với các con số 1 và 0 của các số nhị phân, còn thuật toán thì được biểu hiện trong chương trình máy tính.
  === Điện lạnh===
  === Điện lạnh===
  -
  =====đigital=====
  +
  =====digital=====
   +
   
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  =====bằng số=====
  =====bằng số=====

  Hiện nay

  /'dɪʤɪtl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) ngón chân, (thuộc) ngón tay
  (thuộc) con số (từ 0 đến 9)

  Danh từ

  Phím ( pianô)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  con số
  số

  Giải thích VN: Một dạng biểu diễn, trong đó các đối tượng rời rạc (các digit) được dùng để thay cho một đại lượng hoặc sự việc nào đó trong thế giới thực tại - như nhiệt độ hoặc thời gian chẳng hạn - để cho quá trình đếm hoặc các thao tác xử lý khác có thể thực hiện được một cách chính xác. Thông tin được biểu diễn dưới dạng số có thể sử dụng để tiến hành đếm, sắp xếp, hoặc cho các tác vụ điện toán khác.///Ví dụ trong một bàn tính, các đại lượng được biểu diễn bằng vị trí của các con tính trên trục ngang. Người sử dụng bàn tính thành thạo có thể thao tác các con tính rất nhanh theo một thuật toán - đó là phương pháp để giải bài toán. Trong các máy tính điện tử số, có hai trạng thái điện tương ứng với các con số 1 và 0 của các số nhị phân, còn thuật toán thì được biểu hiện trong chương trình máy tính.

  Điện lạnh

  digital

  Kỹ thuật chung

  bằng số
  all-digital network
  mạng hoàn toàn bằng số
  binary digital signal
  tín hiệu bằng số nhị phân
  digital channel
  đường kênh bằng số
  digital code alphabet
  bảng số mã
  digital communication network
  mạng truyền dẫn bằng số
  digital computation
  tính toán bằng số
  digital computer
  máy tính bằng số
  digital data
  dữ liệu bằng số
  digital display range
  tầm hiện hình bằng số
  digital division process
  quy trình chia bằng số
  digital environment
  bộ cánh bằng số
  digital environment
  nội dung bằng số
  digital environment
  môi trường bằng số
  digital equipment
  thiết bị bằng số
  digital error
  sai lệch bằng số
  digital identification frame
  mành nhận dạng bằng số
  digital interface
  giao diện bằng số
  digital interface
  giới diện bằng số
  digital interface
  mặt trời bằng số
  digital magnetic recording
  sự ghi từ bằng số
  digital memory
  bộ nhớ bằng số
  digital network
  mạng bằng số
  digital pattern
  mô hình (bằng) số
  digital pseudo noise (PN) sequence
  trình tự tiếng ồn giả bằng số
  digital PSK signal
  tín hiệu bằng số MDP
  digital quantity
  lượng bằng số
  digital recording
  ghi bằng số
  digital representation
  biển diễn bằng số
  digital technology
  kỹ thuật bằng số
  digital television
  truyền hình bằng số
  digital word
  từ bằng số
  digital-to-analog (D/A)
  bằng số-tương tự
  DTS (digitalterminal system)
  hệ thống kết thúc bằng số
  hypothetical reference digital path
  ống dẫn bằng số ảo chuẩn gốc
  international plesiochronous digital network
  mạng bằng số sai bộ quốc tế
  line section digital
  đoạn đường dây bằng số
  random digital signal
  tín hiệu bằng số ngẫu nhiên
  recursive digital filter
  bộ lọc bằng số
  synchronous digital network
  mạch bằng số đồng bộ
  tone digital command system
  điều khiển từ xa bằng số (sóng mang con)
  chữ số
  kỹ thuật số

  Giải thích EN: Displaying data in the form of digits. Used to form various compounds, such as digital watch, digital clock, digital thermometer, digital speedometer, and so on. Giải thích VN: Dữ liệu hiển thị theo hình thức dãy số. Được dùng để tạo nhiều vật chất khác nhau như đồng đeo tay hồ số, đồng hồ số, nhiệt kế số, đồng hồ tốc đô số v.v...

  CD-da (compactdisc-digital audio)
  đĩa compact âm thanh kỹ thuật số
  Digital Assisted Data Base System (DADBS)
  hệ thống cơ sở dữ liệu được kỹ thuật số hỗ trợ
  Digital Audio Tape (DAT)
  băng video kỹ thuật số
  Digital Echo Suppressors (DES)
  các bộ nén tiếng vọng kỹ thuật số
  digital micro circuit
  vi mạch kỹ thuật số
  Digital Non - Interpolated (DNI)
  không ngoại suy theo kỹ thuật số
  digital picture
  ảnh kỹ thuật số
  Digital Speech Interpolation (DSI)
  nội suy tiếng nói kỹ thuật số
  digital versatile disk (DVD)
  đĩa kỹ thuật số vạn năng
  digital video
  video kỹ thuật số
  digital video disc (DVD)
  đĩa video kỹ thuật số
  DVD (digitalversatile disk)
  đĩa kỹ thuật số đa năng
  DVD (digitalvideo effects)
  đĩa video kỹ thuật số
  High Definition Compatible Digital (HDCD)
  kỹ thuật số tương thích độ phân giải cao
  Host Digital Terminal (HDT)
  đầu cuối máy chủ kỹ thuật số
  IDN (integrateddigital network)
  mạng kỹ thuật số tích hợp
  integrated digital network (IDN)
  mạng kỹ thuật số tích hợp
  laser digital disk (LDD)
  đĩa laze kỹ thuật số
  LDD (laserdigital disk)
  đĩa laze kỹ thuật số
  MIDI (MusicalInstrument Digital Interface)
  giao diện nhạc cụ kỹ thuật số
  Musical Instrument Digital Interface (MIDD)
  giao diện nhạc cụ kỹ thuật số
  PDA ( personal digital assistant)
  máy trợ lý cá nhân dùng kỹ thuật số
  PDA (Personaldigital assistant)
  hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân
  personal digital assistant (PDA)
  hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân
  Resource Sharing Time Sharing [Digital] (RSTS)
  dùng chung thời gian dùng chung tài nguyên [kỹ thuật số]
  Satellite Digital Audio Broadcasting (S-DAB)
  phát thanh quảng bá kỹ thuật số qua vệ tinh
  Second generation cordless telephone, Digital
  điện thoại không dây thế hệ thứ 2, kỹ thuật số
  ngón số
  analog/ digital (A/D)
  tương tự/ ngón số
  automatic digital encoding system (ADES)
  hệ mã hóa ngón số tự động
  đigitan
  hiện số
  digital ammeter
  ampe kế hiện số
  digital clock
  đồng hồ hiện số
  digital counter
  máy đếm hiện số
  digital detection
  sự phát hiện số
  digital display
  màn hình hiện số
  digital measuring instrument
  khí cụ đo hiện số
  digital meter
  máy đo hiện số
  digital meter
  máy đo (kiểu) hiện số
  digital readout
  màn hình hiện số
  digital relay
  rơle (hiện) số
  digital voltmeter
  von kế hiện số
  digital watch
  đồng hồ hiện số

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X