• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (20:42, ngày 8 tháng 2 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (.)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  - 
  =====/'''<font color="red">'praiməri</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">'praiməri</font>'''/=====
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Tính từ===
  ===Tính từ===

  Hiện nay

  /'praiməri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nguyên thuỷ, đầu tiên; ( Primary) cổ sinh đại, nguyên sinh
  Primary rocks
  đá nguyên sinh
  Gốc, nguyên, căn bản
  the primary meaning of a word
  nghĩa gốc của một từ
  Sơ đẳng, sơ cấp, tiểu học
  primary school
  trường tiểu học
  primary teacher
  giáo viên tiểu học
  primary education
  giáo dục sơ đẳng
  primary particle
  (vật lý) hạt sơ cấp
  Hàng đầu, chủ yếu, chính, quan trọng nhất
  the primary aim
  mục đích chính
  primary stress
  trọng âm chính
  the primary tenses
  (ngôn ngữ học) những thời chính (hiện tại, tương lai, quá khứ)
  of primary importance
  quan trọng bậc nhất
  (địa lý,địa chất) (thuộc) đại cổ sinh
  primary battery
  (điện học) bộ pin
  primary meeting (assembly)
  hội nghị tuyển lựa ứng cử viên

  Danh từ

  Điều đầu tiên
  Điều chính, điều chủ yếu, điều căn bản, điều quan trọng bậc nhất
  (hội họa) màu gốc
  (thiên văn học) hành tinh sơ cấp (hành tinh xoay quanh mặt trời)
  Cuộc bầu cử chọn ứng cử viên của Đảng (cho cuộc tuyển cử sắp tới; ở Hoa kỳ) (như) primaryỵelection
  presidential primaries
  những cuộc bầu cử chọn ứng cử viên tổng thống
  (địa lý,địa chất) đại cổ sinh

  Ô tô

  mạch sơ cấp (đánh lửa)

  Toán & tin

  nguyên lý sơ yếu

  Nguồn khác

  Vật lý

  cuộn dây sớ cấp

  Xây dựng

  đại cổ sinh

  Điện

  cấp một

  Điện lạnh

  cuộn dây sơ cấp
  thứ nhất

  Kỹ thuật chung

  chủ yếu
  cơ sở
  cuộn sơ cấp
  primary voltage
  điện áp cuộn sơ cấp
  đầu tiên
  primary clarification
  sự làm trong sơ bộ (nấc đầu tiên)
  primary code page
  trang mã đầu tiên
  primary consolidation
  sự cố kết đầu tiên
  primary downward change
  biến đổi đầu tiên về chiều sâu (địa chấn)
  primary filtrate
  phần thấm đầu tiên
  primary function
  chức năng đầu tiên
  primary land
  dải dẫn đầu tiên
  primary partition
  phần phân chia đầu tiên
  primary path
  đường đầu tiên
  primary sample
  mẫu đầu tiên
  primary test
  sự thí nghiệm đầu tiên
  nguyên sinh
  primary alteration
  phong hóa nguyên sinh (cấp I)
  primary crystallization
  kết tinh nguyên sinh
  primary deposit
  khoáng sàng nguyên sinh
  primary gneiss
  gơnai nguyên sinh
  primary gold
  vàng nguyên sinh
  primary migration
  sự di chuyển nguyên sinh
  primary pH
  pha nguyên sinh
  primary porosity
  độ xốp nguyên sinh
  primary process
  quá trình nguyên sinh
  primary river
  sông nguyên sinh
  primary rock
  đá nguyên sinh
  primary runoff
  dòng chảy nguyên sinh
  primary tar
  nhựa nguyên sinh
  primary thrombus
  huyết khối nguyên sinh
  primary water
  nước nguyên sinh
  residual primary soil
  đất nguyên sinh sót
  nguyên sơ
  completely primary ring
  vành hoàn toàn nguyên sơ
  primary amplitude
  biên độ nguyên sơ
  primary completion
  thành phần nguyên sơ
  primary component
  thành phần nguyên sơ
  primary cyclic group
  nhóm xiclic nguyên sơ
  primary group
  nhóm nguyên sơ
  primary invariants
  các bất biến nguyên sơ
  primary ring
  vành nguyên sơ
  weak primary
  nguyên sơ yếu
  nguyên thủy
  primary bedding
  thế nằm nguyên thủy
  primary bedding
  vỉa ngầm nguyên thủy
  primary color
  màu nguyên thủy
  primary colour
  màu nguyên thủy
  primary forest
  rừng nguyên thủy
  Primary Independent Carrier (PIC)
  công ty điện thoại độc lập nguyên thủy
  Primary Interexchange Carrier (PIC)
  công ty liên tổng đài nguyên thủy
  bản
  ban đầu
  sơ bộ
  sơ cấp

  Kinh tế

  chính
  primary cause
  nguyên nhân chính yếu đầu tiên
  primary factors of production
  nhân tố sản xuất chính yếu, sơ cấp
  primary fermentation
  sự lên men chính
  primary financial statements
  các báo cáo tài chính chủ yếu
  primary income
  thu nhập chính
  primary income
  thu nhập doanh nghiệp chính
  primary liability
  nợ chính
  primary reserve
  dự trữ chính
  chính yếu
  primary cause
  nguyên nhân chính yếu đầu tiên
  primary factors of production
  nhân tố sản xuất chính yếu, sơ cấp
  chủ yếu
  cơ bản
  cốt yếu
  đầu
  đầu tiên
  primary advertising
  quảng cáo đầu tiên
  primary cause
  nguyên nhân chính yếu đầu tiên
  primary dealer
  người buôn bán đầu tiên
  primary readership
  số độc giả đầu tiên
  primary readership
  số độc giả đầu tiên (mua một tài liệu xuất bản)
  nguyên thủy
  primary accumulation
  tích lũy nguyên thủy
  primary data
  dữ kiện nguyên thủy
  primary data
  số liệu nguyên thủy
  primary liquidity
  tính lưu động nguyên thủy (của tiền tệ)
  sơ cấp
  thứ nhất
  trọng yếu

  Nguồn khác

  Nguồn khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X