• (đổi hướng từ Membranes)
  /´membrein/

  Thông dụng

  Danh từ

  (giải phẫu) màng
  mucous membrane
  màng nhầy

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý) màng

  Cơ - Điện tử

  Màng, màng chắn, màng mỏng

  Xây dựng

  tấm rất mỏng

  Kỹ thuật chung

  màng
  anal membrane
  màng hậu môn
  anisotropic membrane
  màng lọc không đẳng hướng
  asphalt membrane
  màng bitum (không thấm nước)
  basement membrane
  màng nền
  birth membrane
  màng ối và rau thái
  bituminous membrane
  màng bitum
  bituminous membrane
  màng bitum (chống thấm)
  bituminous membrane
  màng nhựa đường
  bituminous membrane
  màng nhựa đường (cách nước)
  built-up membrane
  màng chống thấm nhiều lớp
  cell membrane
  màng tế bào
  croupous membrane
  màng thanh quản
  curing membrane
  màng bảo dưỡng
  curing membrane
  màng bảo dưỡng (bê tông)
  curing membrane
  màng bảo dưỡng bê tông
  damp-proof membrane
  màng chống ẩm
  egg membrane
  màng trứng
  elastic membrane
  màng đàn hồi
  embryonic membrane
  màng phôi
  filter membrane
  màng lọc
  hyaline membrane
  màng trong
  hyaloid membrane
  màng pha lê (màng trong suốt bao quanh pha lê dịch trong mắt, phân cách pha lê dịch với võng mạc)
  hymenal membrane
  màng trinh
  ion-selective membrane
  màng chọn lọc ion
  ionic membrane
  màng thấm iron
  isolation membrane
  màng cách ly
  level gauge of membrane type
  cái đo mức kiểu màng mỏng
  limiting membrane internal
  màng ngăn trong
  livory membrane
  màng ngà răng
  membrane analogy
  sự tương tự màng
  membrane analogy
  sự tương tự màng mỏng
  membrane analogy
  tương tự màng
  membrane bunking
  sự uốn màng mỏng
  membrane bunking
  sự vênh màng mỏng
  membrane distillation
  máy chiết suất dùng màng
  membrane equation
  phương trình màng
  membrane filter
  bộ lọc màng
  membrane filter
  thiết bị lọc kiểu màng
  membrane filter
  thiết bị lọc màng
  membrane filtration
  màng lọc
  membrane flashing
  màng chống thấm ở mái
  membrane foaming compound
  hợp chất màng tạo bọt
  membrane gage
  áp kế màng
  membrane keyboard
  bàn phím có màng che
  membrane keyboard
  bàn phím màng
  membrane keyswitch
  chuyển mạch màng
  membrane keyswitch
  công tắc kiểu màng
  membrane loudspeaker
  loa màng
  membrane manometer
  áp kế kiểu màng
  membrane manometer
  manomet kiểu màng
  membrane manometer
  manômet kiểu màng
  membrane member
  màng mỏng
  membrane of waterproofing
  màng chống thấm
  membrane panel
  tấm (màng) mỏng
  membrane potential
  điện thế màng
  membrane potential
  hiệu thế màng
  membrane potential
  thế màng
  membrane pump
  bơm kiểu màng
  membrane separation
  tách chất dùng màng
  membrane state
  trạng thái màng
  membrane stress
  ứng suất màng
  membrane stresses
  ứng suất màng
  membrane structure
  kết cấu màng mỏng
  membrane theory
  lý thuyết màng
  membrane valve
  van kiểu màng
  membrane vibration
  dao động màng
  membrane vibration
  rung màng
  membrane water vapour barrier
  tấm chắn hơi kiểu màng
  membrane waterproofing
  màng không thấm nước
  membrane-forming curing compound
  hợp chất tạo màng bảo dưỡng
  method of membrane analogy
  phương pháp tương tự màng
  mucous membrane
  lớp màng ẩm lót trong nhiều cấu trúc xoang hình ống (màng nhầy niêm mạc)
  nictitating membrane
  màng thuẫn, màng nhầy
  nuclear membrane
  màng nhân
  olfactory membrane
  màng khứu
  palatine membrane
  màng vòm màng
  periodontal membrane
  màng nha chu (dây chằng nha chu)
  plasma membrane
  màng sinh chất
  polymer electrolyte membrane fuel cell
  pin nhiên liệu kiểu màng điện pôlyme
  porous membrane
  màng xốp
  proton exchange membrane
  kiểu mảng trao đổi prôton
  pyogenic membrane
  màng tạo mủ
  rubber membrane
  màng cao su
  sarking membrane
  lớp màng lót (chống thấm)
  sarking membrane
  màng bao
  semipermeable membrane
  màng bán thấm
  serous membrane (serosa)
  màng thanh dịch (thanh mạc)
  shell membrane
  màng vỏ trứng
  slip sheet membrane
  tấm màng chống thấm
  synovial membrane
  màng hoạt dịch
  synthetic membrane
  màng chất dẻo tổng hợp
  tympanic membrane
  màng nhĩ
  vitelline membrane
  màng não hoàn
  water filled rubber membrane method
  phương pháp màng cao su đựng đầy nước
  water-proof membrane
  màng không thấm nước
  waterproof membrane
  màng chống thấm
  waterproofing membrane
  màng chống thấm
  waterproofing membrane
  màng không thấm nước
  màng chắn
  màng ngăn
  limiting membrane internal
  màng ngăn trong
  màng mỏng

  Giải thích EN: A thin covering; specific uses include: a weather-resistant roof covering that consists of several layers of felt and bitumen embedded in asphalt; used primarily in built-up roofing that requires a moderate degree of flexibility.

  Giải thích VN: Một lớp phủ mỏng; đặc biệt thường được sử dụng tại các mái che chống nước hình thành bởi nhiều lớp nỉ, dạ được phết nhựa đường; chúng cũng được sử dụng chủ yếu tại các nhà có mái san sát nhau, đòi hỏi một độ khó thi công vừa phải.

  level gauge of membrane type
  cái đo mức kiểu màng mỏng
  membrane analogy
  sự tương tự màng mỏng
  membrane bunking
  sự uốn màng mỏng
  membrane bunking
  sự vênh màng mỏng
  membrane panel
  tấm (màng) mỏng
  membrane structure
  kết cấu màng mỏng
  vách ngăn
  vỏ mỏng

  Kinh tế

  bản mỏng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X