• (đổi hướng từ Resistors)
  /ri´zistə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) cái điện trở

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (máy tính ) (cái) điện trở

  Cơ khí & công trình

  bộ điện trở

  Kỹ thuật chung

  cái điện trở
  nonlinear resistor
  cái điện trở phi tuyến
  pinched resistor
  cái điện trở kẹp
  power resistor
  cai điện trở công suất
  resistor core
  lõi cái điện trở
  resistor string
  chuỗi (các) cái điện trở
  tellurium nitride resistor
  cái điện trở telu nitrua
  điện kháng
  preventive reactor/resistor
  điện kháng/điện trở phòng ngừa
  điện trở

  Giải thích VN: Linh kiện điện được thiết kế có giá trị điện trở xác định được mắc trong các mạch điện.

  additional resistor
  điện trở bổ sung
  additional resistor
  điện trở phụ
  adjustable resistor
  điện trở điều chỉnh được
  adjustable resistor
  điện trở biến đổi
  adjusting resistor
  điện trở hiệu chỉnh
  balancing resistor
  điện trở cân bằng
  ballast resistor
  điện trở đệm
  ballast resistor
  điện trở balát
  ballast resistor
  điện trở chấn lưu
  ballast resistor
  điện trở ổn định dòng
  ballast resistor
  điện trở phụ
  ballast resistor
  điện trở phụ von kế
  ballast resistor
  điện trở hạn chế dòng
  ballast resistor
  điện trở kiểu chấn lưu
  bias resistor
  điện trở định thiên
  bifilar resistor
  điện trở hai dây
  bleeder resistor
  điện trở song song
  bleeder resistor
  điện trở trích
  bridge resistor
  điện trở cầu
  carbon composition resistor
  điện trở hợp chất than
  carbon film resistor
  điện trở (màng) than
  carbon film resistor
  điện trở màng cacbon
  carbon resistor
  điện trở cacbon
  carbon resistor
  điện trở than
  cathode bias resistor
  điện trở phân cực
  cathode resistor
  điện trở âm cực
  cathode resistor
  điện trở cathode
  cermet resistor
  điện trở gốm kim loại
  cermet resistor
  điện trở kecmet
  charging resistor
  điện trở nạp
  chip resistor
  điện trở chip
  composition resistor
  điện trở bội ép
  coupling resistor
  điện trở ghép
  current limiting resistor
  điện trở hạn chế dòng
  damp resistor
  điện trở cản dịu
  damp resistor
  điện trở triệt
  damping resistor
  điện trở triệt
  decoupling resistor
  điện trở khử ghép
  discharge resistor
  điện trở phóng điện
  discrete resistor
  điện trở rời
  dropping resistor
  điện trở sụt (áp)
  electrical resistor
  phần tử điện trở
  external resistor
  điện trở ngoài
  feedback resistor
  điện trở hồi tiếp
  ferrule resistor
  điện trở nối
  filament resistor
  điện trở sợi đốt
  filament resistor
  điện trở sợi nung
  film resistor
  điện trở màng mỏng
  film resistor
  điện trở màng
  fixed resistor
  điện trở cố định
  flexible resistor
  dây điện trở co giãn
  flexible resistor
  điện trở mềm
  gate-to-cathode resistor
  điện trở cực cửa-catốt
  general-purpose resistor
  điện trở đa dụng
  glass resistor
  điện trở thủy tinh
  graphite resistor
  điện trở graphit
  grid leak resistor
  điện trở thoát lưới
  grid resistor
  điện trở lưới
  heating resistor
  điện trở nung
  heating resistor
  điện trở phát nhiệt
  heating resistor
  điện trở gia nhiệt
  inductive resistor
  điện trở cảm ứng
  integrated hybrid resistor
  điện trở lai tích hợp
  leak resistor
  điện trở thoát
  light-dependent resistor
  quang điện trở
  limiting resistor
  điện trở phụ
  limiting resistor
  điện trở hạn chế
  linear resistor
  điện trở tuyến tính
  load resistor
  điện trở (phụ) tải
  load resistor
  điện trở phụ (đánh lửa)
  magnetic-field depending resistor
  điện trở từ
  magnetic-field depending resistor
  từ điện trở
  metal film resistor
  điện trở màng kim loại
  metal oxide resistor
  điện trở ôxit kim loại
  metallic resistor
  điện trở kim loại
  miniature resistor
  điện trở tiểu hình
  miniature resistor
  vi điện trở
  Mobius resistor
  điện trở Mobius
  neutral earthing resistor
  điện trở nối đất trung tính
  non-linear resistor
  điện trở phi tuyến
  nonlinear resistor
  cái điện trở phi tuyến
  organic resistor
  điện trở hữu cơ
  pinched resistor
  cái điện trở kẹp
  power resistor
  cai điện trở công suất
  power resistor
  điện trở công suất
  precision resistor
  điện trở chính xác
  precision wirewound resistor
  điện trở quấn dây chính xác
  preset resistor
  điện trở đặt trước
  preventive reactor/resistor
  điện kháng/điện trở phòng ngừa
  preventive resistor
  điện trở chặn
  printed resistor
  điện trở in
  protective resistor
  điện trở bảo vệ
  ratio resistor
  điện trở tỷ lệ
  Resistance - Capacitance/Resistor-Capacitor (RC)
  Trở kháng - Điện dung/Điện trở - Tụ điện
  resistor bulb
  bầu điện trở
  resistor color code
  mã màu điện trở
  resistor core
  lõi cái điện trở
  resistor core
  lõi điện trở
  resistor element
  phần tử điện trở
  resistor furnace
  lò điện dùng điện trở
  resistor gauge
  máy đo điện trở
  resistor ladder
  thang điện trở
  resistor network
  mạng điện trở
  resistor oven
  lò nướng dùng điện trở
  resistor sparking plug
  điện trở đặt trong bougie (để chống nhiễu)
  resistor string
  chuỗi (các) cái điện trở
  Resistor Transistor Logic (RTL)
  Mạch logic điện trở - Tranzito
  resistor voltage divider
  bộ phân áp dùng điện trở
  resistor, bleeder
  điện trở thoát
  resistor, carbon
  điện trở than
  resistor-capacitor
  điện trở tụ (RC)
  resistor-transistor-transistor logic (RCTLlogic)
  mạch logic điện trở-tụ-tranzito
  resistor-type spark plug
  bugi kiểu điện trở
  scalar resistor
  điện trở vô hướng
  semiconductor resistor
  điện trở bán dẫn
  sensing resistor
  điện trở cảm biến
  shunt resistor
  điện trở song song
  shunt resistor
  điện trở sun
  shunt resistor
  điện trở mắc song song
  snubber resistor
  điện trở giảm xóc bằng ma sát
  stabilizing resistor
  điện trở ổn định
  standard resistor
  điện trở chuẩn
  tapped resistor
  điện trở nhiều đầu nối ra
  tapped resistor
  điện trở nhiều đầu ra
  tapped resistor
  điện trở rẽ nhánh
  tellurium nitride resistor
  cái điện trở telu nitrua
  temperature-dependent resistor
  điện trở cảm nhiệt
  temperature-dependent resistor
  điện trở phụ thuộc nhiệt độ
  terminating resistor
  điện trở cuối cùng
  thermal resistor
  điện trở nhiệt
  thermally sensitive resistor
  điện trở nhạy nhiệt
  thick film resistor
  điện trở màng dày
  thin film resistor
  điện trở màng mỏng
  transition inductor/resistor
  cuộn cảm/điện trở chuyển tiếp
  transition resistor
  điện trở chuyển tiếp
  trimming resistor
  điện trở tinh chỉnh
  variable resistance resistor
  điện trở biến đổi
  variable resistor
  điện trở điều chỉnh
  variable resistor
  điện trở điều chỉnh được
  variable resistor
  điện trở biến đổi
  variable resistor
  điện trở biến đổi được
  variable resistor
  điện trở biến thiên
  variable resistor
  điện trở khả biến
  voltage dependent resistor
  điện trở phụ thuộc điện áp
  voltage dropping resistor
  điện trở làm sụt điện áp
  voltage-dependent resistor
  điển trở phụ thuộc điện áp
  wire-wound power resistor
  điện trở dây công suất
  wire-wound precision resistor
  điện trở dây chính xác
  wire-wound resistor
  điện trở dây quấn
  wire-wound resistor
  điện trở quấn dây
  điện trở (giá trị)
  điện trở (linh kiện)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X