• (đổi hướng từ Member's)
  /'membə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (giải phẫu) chi
  Bộ phận (của một kết cấu)
  Thành viên, hội viên
  a member of the Vietnam Workers' Party
  đảng viên đảng Lao động Việt-nam
  Vế (của một câu, một phương trình)
  ( Member) nghị sĩ quốc hội

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  cơ phận

  Toán & tin

  vế; phần tử; bộ phận; chi tiết; khâu
  contronlled member
  đối tượng điều khiển
  left member, first member
  vế trái, vế thứ nhất
  right member, second member
  vế phải, vế thứ hai

  Kỹ thuật chung

  bộ phận

  Giải thích EN: An individual or part that belongs to a larger group of similar entities; specific uses include: a structural part of a whole, such as a beam or a wall in a building.

  Giải thích VN: Một vật riêng biệt hay một phần thuộc một nhóm gồm các vật thể tương tự nhau; cách dùng riêng: một phần cấu trúc của một tổng thể, ví dụ như rầm hay tường của một công trình.

  absorber member
  bộ phận hấp thụ
  built-up member
  bộ phận lắp ghép, cấu kiện lắp ghép
  crushing member
  bộ phận nghiền
  driving member
  bộ phận dẫn động
  member of girder
  bộ phận của giàn
  member of girder
  bộ phận của rầm
  projecting member of the building
  bộ phận nhô ra (của một ngôi nhà)
  reaction member
  bộ phản hồi
  rupture member
  bộ phận bị gãy
  rupture member
  bộ phận bị hỏng
  secondary member
  bộ phận thứ cấp
  securing of structural member
  sự gia cố bộ phận kết cấu
  structural member
  bộ phận kết cấu
  tension member
  bộ phận chịu kéo
  transverse member
  bộ phận ngang
  chi tiết máy
  hội viên
  khâu
  driven member
  khâu bị dẫn
  driving member
  khâu dẫn
  external member
  phần bao khâu dẫn
  input member
  khâu dẫn động
  đòn
  linh kiện
  mắt xích
  phần
  absorber member
  bộ phận hấp thụ
  boundary member
  phần tử biên
  browse member
  thành phần tìm duyệt
  built-up member
  bộ phận lắp ghép, cấu kiện lắp ghép
  central strength member
  phần tử chịu tải trung tâm
  compression member
  phần tử nén
  configuration member
  thành phần cấu hình
  contact member
  phần tử tiếp xúc
  crushing member
  bộ phận nghiền
  data member
  thành phần dữ liệu
  data set member
  thành phần tập dữ liệu
  driving member
  bộ phận dẫn động
  edge box member
  thành phần kết cấu hộp rìa
  external library member
  thành phần thư viện ngoài
  external member
  phần bao khâu dẫn
  fixes-clutch member
  phần cố định (khớp nối)
  folder member
  thành phần thư mục
  format member
  thành phần dạng thức
  friction member
  phần tử ma sát
  internal member
  phần bị bao
  library member
  thành phần thư viện
  load member
  thành phần nạp
  load member
  thành phần tải
  logical file member
  thành phần tập tin logic
  member index
  chỉ số thành phần
  member list display
  hiển thị danh sách thành phần
  member name
  tên phần tử
  member name
  tên thành phần
  member of a structure
  thành phần kết cấu
  member of girder
  bộ phận của giàn
  member of girder
  bộ phận của rầm
  member record
  bản ghi thành phần
  member set
  tập hợp thành phần
  message member
  thành phần thông báo
  NOT GO gauging member
  phần không vào được
  outer member
  phần bao chi tiết ngoài
  physical file member
  thành phần tập tin vật lý
  primary member
  cấu kiện thành phần chính
  print member
  thành phần in
  procedure member
  thành phần thủ tục
  projecting member of the building
  bộ phận nhô ra (của một ngôi nhà)
  reaction member
  bộ phản hồi
  reinforcing member
  phần tử tăng bền
  rupture member
  bộ phận bị gãy
  rupture member
  bộ phận bị hỏng
  secondary member
  bộ phận thứ cấp
  securing of structural member
  sự gia cố bộ phận kết cấu
  side member
  phần bên
  sliding-clutch member
  phần (di) động (khớp nối)
  strength member
  phần chịu lực chính
  strength member
  phần tử chịu tải
  structural member
  bộ phận kết cấu
  structure member name
  tên thành phần cấu trúc
  structure member operator
  toán tử thành phần cấu trúc
  supporting member
  phần chịu lực
  tension member
  bộ phận chịu kéo
  tension member
  phần tử chịu kéo
  tie member
  phần tử chịu kéo
  torque member
  phần tử chịu xoắn
  transverse member
  bộ phận ngang
  unstrained member
  phần không chịu lực
  unstrained member
  phần tử không chịu lực
  unstressed member
  phần tử không chịu lực
  phân tử
  boundary member
  phần tử biên
  central strength member
  phần tử chịu tải trung tâm
  compression member
  phần tử nén
  contact member
  phần tử tiếp xúc
  friction member
  phần tử ma sát
  member name
  tên phần tử
  reinforcing member
  phần tử tăng bền
  strength member
  phần tử chịu tải
  tension member
  phần tử chịu kéo
  tie member
  phần tử chịu kéo
  torque member
  phần tử chịu xoắn
  unstrained member
  phần tử không chịu lực
  unstressed member
  phần tử không chịu lực
  phần tử
  boundary member
  phần tử biên
  central strength member
  phần tử chịu tải trung tâm
  compression member
  phần tử nén
  contact member
  phần tử tiếp xúc
  friction member
  phần tử ma sát
  member name
  tên phần tử
  reinforcing member
  phần tử tăng bền
  strength member
  phần tử chịu tải
  tension member
  phần tử chịu kéo
  tie member
  phần tử chịu kéo
  torque member
  phần tử chịu xoắn
  unstrained member
  phần tử không chịu lực
  unstressed member
  phần tử không chịu lực
  thanh giàn
  tay đòn
  vế
  vai

  Kinh tế

  công ty hội viên
  associated member
  công ty hội viên của liên minh vận phí
  member company
  công ty hội viên (của Phòng thương mại)
  hội viên
  associated member
  chuẩn hội viên
  associated member
  công ty hội viên của liên minh vận phí
  conference member
  hội viên hiệp hội (tàu chợ)
  corporate member
  hội viên pháp nhân
  country member
  hội viên quốc gia
  honorary member
  hội viên danh dự
  life member
  hội viên suốt đời
  member company
  công ty hội viên
  member company
  công ty hội viên (của Phòng thương mại)
  non-member bank
  ngân hàng phi hội viên
  paid-up member
  hội viên đã nộp hội phí
  regular member
  hội viên chính thức
  nghị viện
  Member of the European Parliament
  đại biểu Nghị viện Châu Âu
  nước thành viên
  thành viên
  allied member
  thành viên liên minh
  clearing member
  thành viên thanh toán
  committee member
  thành viên ủy ban
  executive member
  thành viên ban giám đốc
  founder member
  thành viên sáng lập
  member bank
  ngân hàng thành viên
  member bank
  Ngân hàng thành viên (ở Hoa Kỳ)
  member corporation
  công ty thành viên
  member country
  nước thành viên
  member firm
  công ty thành viên
  member firm
  hãng thành viên
  member of a company
  thành viên công ty
  member of a company
  thành viên của một công ty
  member of an advisory board
  thành viên ban cố vấn
  member of company
  thành viên công ty
  member of the board of management
  thành viên ban giám đốc
  member of the board of management
  thành viên hội đồng quản trị
  member of the supervisory board
  thành viên hội đồng giám sát
  member short sale ratio
  tỷ lệ bán khống của thành viên
  member short sale ratio
  tỷ số bán non của hãng thành viên
  non-member country
  nước phi thành viên
  nonclearing member
  thành viên không thanh toán bù trừ
  status of member
  tư cách thành viên
  union member
  đoàn viên, thành viên công đoàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X