• (đổi hướng từ Bursts)
  /bə:st/

  Thông dụng

  Danh từ

  xung (sóng siêu âm)

  Sự nổ tung, sự vỡ tung; tiếng nổ (bom)
  Sự gắng lên, sự dấn lên, sự nổ lực lên
  a burst of energy
  sự gắng sức
  Sự bật lên, sự nổ ra, sự bùng lên
  a burst of laughter
  sự cười phá lên
  a burst of flame
  lửa bùng cháy
  a burst of gun-fire
  loạt đạn nổ
  Sự xuất hiện đột ngột
  Sự phi nước đại (ngựa)
  Sự chè chén say sưa
  to go (be) on the burst
  chè chén say sưa

  Động từ

  Nổ, nổ tung (bom, đạn...); vỡ (mụn nhọt); nổ, vỡ (bong bóng); vỡ, vỡ tung ra (để); nhú, nở (lá, nụ hoa)
  sides burst with laughing
  cười vỡ bụng
  buttons burst with food
  ăn no căng bật cả khuy cài
  Đầy ních, tràn đầy
  storehouse bursting with grain
  nhà kho đầy ních thóc lúa
  to be bursting with pride (happiness, envy, health)
  tràn đầy kiêu hãnh (hạnh phúc, ghen tị, sức khoẻ)
  Nóng lòng, háo hức
  to be bursting with a secret; to be bursting to tell a secret
  nóng lòng muốn nói ra một điều bí mật
  Làm nổ tung ra; làm bật tung ra; làm rách tung ra, làm vỡ tung ra
  to burst the tire
  làm nổ lốp
  to burst the door open
  phá tung cửa ra
  Xông, xộc, vọt; đột nhiên xuất hiện
  to burst into the room
  xộc vào buồng
  the oil bursts out of the ground
  dầu vọt từ dưới đất lên
  the sun bursts through the clouds
  mặt trời đột nhiên xuất hiện qua các làn mây
  To burst in
  Mở tung vào (phía trong)
  to burst the door in
  mở tung cửa vào
  to burst in upon
  làm gián đoạn; ngắt lời
  to burst in upon a conversation
  làm gián đoạn câu chuyện
  Thình lình đến, thình lình xuất hiện
  he 'll be bursting in upon us at any moment
  chưa biết lúc nào anh ta sẽ đến với chúng ta
  To burst into
  Bùng lên, bật lên
  to burst into flames
  bùng cháy
  to burst into tears
  khóc oà lên
  to burst into laughter
  cười phá lên
  to burst out
  thốt lên; nói ầm lên, lớn tiếng
  to burst out into threats
  thốt lên những lời đe doạ
  to burst out (forth) into explanations
  lớn tiếng giải thích
  Phá lên, oà lên, bật lên
  to burst out laughing
  cười phá lên
  Bùng ra, nổ ra, bật ra (chiến tranh, bệnh tật, tiếng ồn ào...)
  to burst up
  (thông tục) làm nổ bùng, nổ bùng
  Làm suy sụp; suy sụp
  to burst upon
  chợt xuất hiện, chợt đến
  the view bursts upon our sight
  quang cảnh đó chợt xuất hiện trước mắt chúng tôi
  the truth bursts upon him
  anh ta chợt nhận ra lẽ phải

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự bắn đá

  Ô tô

  sự nổ vỏ xe

  Toán & tin

  khối lõi
  error burst
  khối lỗi
  nhóm lỗi
  phân chia giấy
  tách giấy

  Giải thích VN: Thuật ngữ này được dùng theo nhiều dạng, liên quan đến việc truyền hết các khối dữ liệu không ngừng. Ví dụ, bộ vi xử lý 68030 của Motorola có chế độ truyền loạt để chấp nhận mỗi lần một khối thông tin. Bộ vi xử lý 80486 của Intel có một tính năng được gọi là búyt ( bus) truyền loạt cho phép bộ vi xử lý đổ đầy cạc trên bo mạch theo các chu kỳ đồng hồ ít hơn bình thường. Búyt Vi kênh ( Micro Channel) của IBM có một tín hiệu tên Burst được các cạc Micro Channel sử dụng để duy trì quyền điều khiển búyt trong khi chúng gửi nhiều khối dữ liệu.///Burst còn được hiểu là tách giấy, một tiến trình xé rời loại giấy liền, xếp nan quạt tại các hàng đục lỗ để chúng xếp thành một chồng giấy rời.

  truyền từng khối
  burst isochronous transmission
  sự truyền từng khối
  burst mode
  chế độ truyền từng khối
  burst rate
  tốc độ truyền từng khối
  burst speed
  tốc độ truyền từng khối

  Xây dựng

  nổ (mìn)
  sự nổ tung
  vỏ xe bị thủng

  Kỹ thuật chung

  bùng cháy
  chỗ đứt
  chớp sáng
  khối tín hiệu
  nhóm
  Burst Code Word (BCW)
  từ mã của nhóm bit
  burst error correcting capability
  khả năng điều chỉnh nhóm sai số
  burst error correcting capability
  khả năng sửa đổi nhóm sai số
  burst error-correcting code
  mã sửa nhóm sai số
  error burst
  nhóm lỗi
  Excess Burst Size (FR)
  kích thước quá cỡ của nhóm bit
  nổ
  phụt tóc
  sự bắt tung toé
  sự đứt
  sự nổ
  sự nổ mìn
  sự rách
  sự tõe ra
  tách rời
  truyền loạt

  Giải thích VN: Thuật ngữ này được dùng theo nhiều dạng, liên quan đến việc truyền hết các khối dữ liệu không ngừng. Ví dụ, bộ vi xử lý 68030 của Motorola có chế độ truyền loạt để chấp nhận mỗi lần một khối thông tin. Bộ vi xử lý 80486 của Intel có một tính năng được gọi là búyt ( bus) truyền loạt cho phép bộ vi xử lý đổ đầy cạc trên bo mạch theo các chu kỳ đồng hồ ít hơn bình thường. Búyt Vi kênh ( Micro Channel) của IBM có một tín hiệu tên Burst được các cạc Micro Channel sử dụng để duy trì quyền điều khiển búyt trong khi chúng gửi nhiều khối dữ liệu.///Burst còn được hiểu là tách giấy, một tiến trình xé rời loại giấy liền, xếp nan quạt tại các hàng đục lỗ để chúng xếp thành một chồng giấy rời.

  burst data
  dữ liệu truyền loạt
  burst frequency
  tần số truyền loạt
  burst length
  độ dài truyền loạt
  burst size
  kích thước truyền loạt
  burst traffic
  lưu lượng truyền loạt
  maximum burst size
  kích thước truyền loạt tối đa
  vỡ tung
  vụ nổ

  Địa chất

  sự nổ, vụ nổ, tiếng nổ, nổ mìn, vỏ xe bị thủng, sự đứt gãy, chỗ đứt gãy, bùng sáng, sự suất hiện đột ngột

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X