• (đổi hướng từ Styled)
  /stail/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cột đồng hồ mặt trời
  (thực vật học) vòi nhuỵ
  Văn phong; phong cách nghệ thuật (của nhà văn..)
  Phong cách, tác phong, cách, lối
  style of playing the piano
  cách đánh pianô
  style of work
  tác phong làm việc
  style of living
  cách ăn ở
  to live in great style
  sống đế vượng
  Loại; mẫu, kiểu, dáng
  in all sizes and styles
  đủ các cỡ và các kiểu
  Renaissance style
  kiểu thời Phục hưng (đồ gỗ)
  Thời trang, mốt
  in the latest style
  theo mốt mới nhất
  Danh hiệu, tước hiệu
  I did not recognize him under his new style
  tôi không nhận ra anh ta dưới danh hiệu mới
  Lịch
  new style
  lịch mới ( (viết tắt) N. S.)
  old style
  lịch cũ ( (viết tắt) O. S.)
  Điểm đặc sắc, nét đặc trưng
  there is no style about her
  cô ta trông không có gì xuất sắc
  Bút trâm (để vết trên sáp, ở thời cổ)
  (thơ ca) bút mực, bút chì
  (y học) kim
  (thực vật học) vòi nhụy

  Ngoại động từ

  Gọi tên, gọi là
  he is styled orator
  anh ta được gọi là nhà hùng biện
  to style oneself doctor
  tự xưng là bác sĩ
  Tạo mẫu, tạo dáng; thiết kế theo một phong cách nào đó

  Cấu trúc từ

  Somebody's style
  Sở thích

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  kim khắc (khí cụ tự ghi)

  Dệt may

  tạo dáng
  tạo kiểu

  Toán & tin

  kiểu dáng (văn bản)

  Xây dựng

  kim để khắc
  thức trang trí

  Kỹ thuật chung

  kiểu

  Giải thích VN: Đại diện dạng toán học hoặc dạng hình vẽ của một đối tượng hoặc một hệ thông đang tồn tại trong thế giới thực, như một kiểu thân máy bay hoặc một kiểu thu chi tiền quỹ của doanh nghiệp chẳng hạn. Mục đích của việc xây dựng mô hình là nhằm hiểu biết rõ hơn về một nguyên thể, theo một phương pháp có chi phí hợp lý hơn. Bằng cách thử thách hoặc thay đổi đặc tính của mô hình, bạn có thể rút ra các kết luận về cách hành xử của nguyên thể đó. Ví dụ, trong một mô hình bảng tính của một công ty kinh doanh, bạn có thể thăm dò ảnh hưởng của việc tăng cường chi phí quảng cáo đến lượng hàng hóa bán ra thị trường.

  a sporty driving style
  cách lái kiểu thể thao
  apply object style
  áp dụng kiểu đối tượng
  arrow style
  kiểu mũi tên
  base style
  kiểu cơ sở
  brush style
  kiểu bút lông
  brush style
  kiểu cọ vẽ
  built-in style
  kiểu dáng cài sẵn
  character style
  kiểu dáng ký tự
  character style or form
  kiểu ký tự
  connector style
  kiểu bộ nối
  continuation passing style (CPS)
  kiểu truyền liên tục
  CPS (continuationpassing style)
  kiểu truyền (đổi số) liên tục
  create style
  tạo kiểu
  dashed-link style
  kiểu đường gạch ngang
  Decorated style
  kiểu kiến trúc Decor
  define style
  định nghĩa kiểu
  dot-style
  kiểu điểm
  driving style
  kiểu lái xe
  Early English style
  Kiểu kiến trúc tiền Anh
  empire style
  kiểu đế chính
  envelop style
  kiểu phong bì
  flamboyant style
  kiểu kiến trúc lượn sóng, ngọn lửa
  font style
  kiểu phông
  gothic style
  kiểu Gô-tích
  house style
  kiểu dáng nội bộ
  house style
  kiểu nhà
  indent style
  kiểu thụt vào
  interior style
  kiểu dáng bên trong
  layout style
  kiểu trình bày
  lettering style
  kiểu chữ đọc rõ
  line style
  kiểu đường
  Long Date Style
  kiểu ngày tháng đầy đủ
  merge style from
  kết hợp kiểu từ
  modern style
  kiểu hiện đại
  modern style
  kiểu mới
  newspaper-style column
  cột kiểu bản tin
  normal style
  kiểu bình thường
  old style
  kiểu dáng cổ
  old style lettering
  kiểu chữ cổ điển
  pagoda (-style) roof
  mũi xe kiểu tháp
  pattern interior style
  kiểu phía trong mẫu
  pattern style
  kiểu dáng
  perpendicular style
  kiến trúc kiểu vuông góc
  presentation style
  kiểu trình bày
  reference style
  kiểu tham chiếu
  Roman style
  kiểu La Mã
  Roman style
  kiểu Roman
  shading style
  kiểu bóng đổ
  Short Date Style
  kiểu ngày ngắn
  solid interior style
  kiểu đặc bên trong
  style box
  hộp kiểu trình bày
  style name
  tên kiểu
  style of lettering
  kiểu chữ viết
  style palette
  tấm pha kiểu
  style sheet
  tờ mẫu, tờ kiểu dạng
  style template
  kiểu mẫu
  text style
  kiểu chữ
  type style
  kiểu Ấn-mẫu
  writing style
  kiểu bài văn
  writing style error
  lỗi kiểu ghi
  kiểu dáng

  Giải thích VN: Trong xử lý từ, đây là những quy định đã được cất giữ, bao gồm các lệnh về định khuôn thức mà bạn thường xuyên áp dụng cho các loại văn bản xác định, như các đầu đề chính chẳng hạn. Các kiểu dáng có thể bao gồm cách căn lề, phông chữ, khoảng cách các dòng, và các tính năng định khuôn thức khác đối với văn bản. Sau khi đã thiết lập kiểu dáng và cất giữ nó lại, bạn có thể nhanh chóng áp dụng nó cho văn bản bằng một hoặc hai cú gõ phím.

  built-in style
  kiểu dáng cài sẵn
  character style
  kiểu dáng ký tự
  house style
  kiểu dáng nội bộ
  interior style
  kiểu dáng bên trong
  old style
  kiểu dáng cổ
  style sheet
  tờ mẫu, tờ kiểu dạng
  ngòi bút
  dáng
  built-in style
  kiểu dáng cài sẵn
  character style
  kiểu dáng ký tự
  house style
  kiểu dáng nội bộ
  interior style
  kiểu dáng bên trong
  old style
  kiểu dáng cổ
  pattern style
  kiểu dáng
  style sheet
  tờ mẫu, tờ kiểu dạng
  type style
  dáng chữ
  dạng
  built-in style
  kiểu dáng cài sẵn
  character style
  kiểu dáng ký tự
  house style
  kiểu dáng nội bộ
  interior style
  kiểu dáng bên trong
  old style
  kiểu dáng cổ
  pattern style
  kiểu dáng
  style sheet
  tờ mẫu, tờ kiểu dạng
  type style
  dáng chữ
  mẫu

  Giải thích VN: Đại diện dạng toán học hoặc dạng hình vẽ của một đối tượng hoặc một hệ thông đang tồn tại trong thế giới thực, như một kiểu thân máy bay hoặc một kiểu thu chi tiền quỹ của doanh nghiệp chẳng hạn. Mục đích của việc xây dựng mô hình là nhằm hiểu biết rõ hơn về một nguyên thể, theo một phương pháp có chi phí hợp lý hơn. Bằng cách thử thách hoặc thay đổi đặc tính của mô hình, bạn có thể rút ra các kết luận về cách hành xử của nguyên thể đó. Ví dụ, trong một mô hình bảng tính của một công ty kinh doanh, bạn có thể thăm dò ảnh hưởng của việc tăng cường chi phí quảng cáo đến lượng hàng hóa bán ra thị trường.

  mô hình

  Giải thích VN: Đại diện dạng toán học hoặc dạng hình vẽ của một đối tượng hoặc một hệ thông đang tồn tại trong thế giới thực, như một kiểu thân máy bay hoặc một kiểu thu chi tiền quỹ của doanh nghiệp chẳng hạn. Mục đích của việc xây dựng mô hình là nhằm hiểu biết rõ hơn về một nguyên thể, theo một phương pháp có chi phí hợp lý hơn. Bằng cách thử thách hoặc thay đổi đặc tính của mô hình, bạn có thể rút ra các kết luận về cách hành xử của nguyên thể đó. Ví dụ, trong một mô hình bảng tính của một công ty kinh doanh, bạn có thể thăm dò ảnh hưởng của việc tăng cường chi phí quảng cáo đến lượng hàng hóa bán ra thị trường.

  phong cách
  Anglo-Normal style
  phong cách kiến trúc Anglo-Noman
  Anglo-Saxon style
  phong cách kiến trúc Anglo-Sacxon
  architectural style
  phong cách kiến trúc
  Byzantine style
  phong cách Byzantin
  Document Style Semantics and Specifications Language (DSSSL)
  ngôn ngữ đặc tả và ngữ nghĩa học theo phong cách tư liệu
  Elizabethan style
  phong cách kiến trúc Elizaber
  Extensible Style language (XSL)
  ngôn ngữ phong cách có thể mở rộng
  Gothic style
  phong cách Gotic
  international style
  phong cách quốc tế
  layout style
  phong cách trình bày
  popular style
  phong cách (kiến trúc) dân gian
  pseudo-classic style
  phong cách (kiến trúc) cổ điển giả
  pseudo-Gothic style
  phong cách Gotich giả
  Roman style
  phong cách (kiến trúc) Roman
  structural style
  phong cách kết cấu
  style unity
  sự thống nhất phong cách
  transition style
  phong cách chuyển tiếp
  Tuscan style
  phong cách kiến trúc Tuxcan
  thức kiến trúc

  Kinh tế

  danh hiệu
  danh xưng (của một tổ chức doanh nghiệp)
  tác phong
  tên
  tên gọi
  thời thức
  thời thượng
  thời trang
  tước hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X