• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ điển Toán & tin)
  Dòng 227: Dòng 227:
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  =====cuộc gọi=====
  =====cuộc gọi=====
  -
  ::[[ACD]] ([[automatic]]call [[distribution]])
  +
  ::ACD ([[automatic]]call [[distribution]])
  ::sự phân phối cuộc gọi tự động
  ::sự phân phối cuộc gọi tự động
  -
  ::[[ACR]] ([[automatic]]call [[recording]])
  +
  ::ACR ([[automatic]]call [[recording]])
  ::sự ghi các cuộc gọi tự động
  ::sự ghi các cuộc gọi tự động
  -
  ::[[ACRE]] ([[automatic]]call [[recorder]] [[equipment]])
  +
  ::ACRE ([[automatic]]call [[recorder]] [[equipment]])
  ::thiết bị ghi tự động các cuộc gọi
  ::thiết bị ghi tự động các cuộc gọi
  ::[[auto-call]]
  ::[[auto-call]]
  Dòng 239: Dòng 239:
  ::[[automatic]] [[call]] [[recording]] (ACR)
  ::[[automatic]] [[call]] [[recording]] (ACR)
  ::sự ghi tự động các cuộc gọi
  ::sự ghi tự động các cuộc gọi
  -
  ::[[CAF]] ([[call]]attachment [[facility]])
  +
  ::CAF ([[call]]attachment [[facility]])
  ::phương tiện gắn kèm cuộc gọi
  ::phương tiện gắn kèm cuộc gọi
  ::[[call]] [[by]] [[value]]
  ::[[call]] [[by]] [[value]]
  Dòng 265: Dòng 265:
  ::[[call]] [[detail]] [[recording]]
  ::[[call]] [[detail]] [[recording]]
  ::sự ghi chi tiết cuộc gọi
  ::sự ghi chi tiết cuộc gọi
  -
  ::[[call]] [[ID]]
  +
  ::[[call]] ID
  ::ID cuộc gọi
  ::ID cuộc gọi
  ::[[call]] [[indicator]]
  ::[[call]] [[indicator]]
  Dòng 287: Dòng 287:
  ::call-accepted [[packet]]
  ::call-accepted [[packet]]
  ::gói chấp nhận cuộc gọi
  ::gói chấp nhận cuộc gọi
  -
  ::[[CDR]] ([[call]]detail [[record]])
  +
  ::CDR ([[call]]detail [[record]])
  ::bản ghi chi tiết cuộc gọi
  ::bản ghi chi tiết cuộc gọi
  ::[[dial]] [[new]] [[call]]
  ::[[dial]] [[new]] [[call]]

  02:47, ngày 5 tháng 12 năm 2007

  /kɔ:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  tiếng kêu, tiếng la, tiếng gọi
  a call for help
  tiếng kêu cứu
  within call
  ở gần gọi nghe được
  the call of the sea
  tiếng gọi của biển cả
  tiếng chim kêu; tiếng bắt chước tiếng chim
  kèn lệnh, trống lệnh, còi hiệu
  lời kêu gọi, tiếng gọi
  the call of the country
  lời kêu gọi của tổ quốc
  the call of conscience
  tiếng gọi của lương tâm
  sự mời, sự triệu tập
  to have a call to visit a sick man
  được mời đến thăm người ốm (bác sĩ)
  sự gọi dây nói, sự nói chuyện bằng dây nói
  a telephone call
  sự gọi dây nói
  sự thăm, sự ghé thăm, sự đỗ lại, sự ghé lại
  to give (pay) somebody a call; to pay a call on somebody
  ghé thăm ai
  to receive a call
  tiếp ai
  to return someone's call
  thăm trả lại ai
  port of call
  bến đỗ lại
  sự đòi hỏi, sự yêu cầu
  to have many calls on one's time
  có nhiều việc đòi hỏi, mất thời gian
  to have many calls on one's money
  có nhiều việc phải tiêu đến tiền; bị nhiều người đòi tiền
  sự cần thiết; dịp
  There's no call for you to hurry
  chẳng có việc gì cần thiết mà anh phải vội
  thương nghiệp) sự gọi vốn, sự gọi cổ phần
  (sân khấu) sự vỗ tay mời (diễn viên) ra một lần nữa
  at call
  sẵn sàng nhận lệnh
  call to arms
  lệnh nhập ngũ, lệnh động viên
  no call to blush
  việc gì mà xấu hổ
  close call

  Xem close

  to get (have) a call upon something
  có quyền được hưởng (nhận) cái gì
  place (house) of call
  nơi thường lui tới công tác

  Ngoại động từ

  kêu gọi, mời gọi lại
  to call a taxi
  gọi một cái xe tắc xi
  duty calls me
  bổn phận kêu gọi tôi
  to call an actor
  mời một diễn viên ra một lần nữa
  to call a doctor
  mời bác sĩ
  gọi là, tên là
  he is called John
  anh ta tên là Giôn
  đánh thức, gọi dậy
  call me early tomorrow morning
  sáng mai anh hãy đánh thức tôi dậy sớm
  Coi là, cho là, gọi là
  I call that a shame
  tôi cho đó là một điều sỉ nhục
  gợi, gợi lại, nhắc lại
  to call something to mind
  gợi lại cái gì trong óc, nhắc lại cái gì
  triệu tập; định ngày (họp, xử...)
  to call a meeting
  triệu tập một cuộc mít tinh
  to call a strike
  ra lệnh đình công
  to call a case
  định ngày xử một vụ kiện
  phát thanh về phía
  this is the Voice of Vietnam calling Eastern Europe
  đây là tiếng nói Việt-Nam phát thanh về phía Đông-Âu

  nội động từ

  gọi, kêu to, la to, gọi to
  to call to somebody
  gọi ai
  to call out
  kêu to, la to
  ( + on, upon) kêu gọi, yêu cầu
  to call upon somebody's generosity
  kêu gọi tấm lòng rộng lượng của ai
  to call on someone to do something
  kêu gọi (yêu cầu) ai làm việc gì
  to call on somebody for a song
  yêu cầu ai hát một bài
  ( + for) gọi, đến tìm (ai) (để lấy cái gì...)
  I'll call for you on my way
  trên đường đi tôi sẽ đến tìm anh
  ( + at) dừng lại, đỗ lại (xe lửa...)
  the train calls at every station
  tới ga nào xe lửa cũng đỗ lại
  ( + at, on) ghé thăm, lại thăm, tạt vào thăm
  to call at somebody's
  ghé thăm nhà ai
  to call on somebody
  tạt qua tham ai
  ( + for) (nghĩa bóng) đòi, bắt buộc phải, cần phải
  to call for trumps
  ra hiệu đòi người cùng phe đánh bài chủ
  this conduct calls for punishment
  hành động này cần phải trừng phạt
  to call aside
  gọi ra một chỗ; kéo sang một bên
  to call away
  gọi đi; mời đi
  to call back
  gọi lại, gọi về
  to call down
  gọi (ai) xuống
  (thông tục) xỉ vả, mắng nhiếc thậm tệ
  to call forth
  phát huy hết, đem hết
  to call forth one's energy
  đem hết nghị lực
  to call forth one's talents
  đem hết tài năng
  Gây ra
  his behaviour calls forth numerous protests
  thái độ của anh ấy gây ra nhiều sự phản đối
  Gọi ra ngoài
  to call in
  thu về, đòi về, lấy về (tiền...)
  mời đến, gọi đến, triệu đến
  to call in the doctor
  mời bác sĩ đến
  to call off
  gọi ra chỗ khác
  please call off your dog
  làm ơn gọi con chó anh ra chỗ khác
  đình lại, hoãn lại, ngừng lại; bỏ đi
  the match was called off
  cuộc đấu được hoãn lại
  Làm lãng di
  to call off one's attention
  làm đãng trí
  to call out
  gọi ra
  gọi to
  gọi (quân đến đàn áp...)
  thách đấu gươm
  to call together
  triệu tập (một cuộc họp...)
  to call up
  gọi tên
  gợi lại, nhắc lại (một kỷ niệm)
  to call up a spirit
  gọi hồn, chiêu hồn
  gọi dây nói
  I'll call you up this evening
  chiều nay tôi sẽ gọi dây nói cho anh
  nảy ra (một ý kiến); gây ra (một cuộc tranh luận...)
  đánh thức, gọi dậy
  (quân sự) động viên, gọi (nhập ngũ)
  to call away one's attention
  làm cho dãng trí; làm cho không chú ý
  to call in question

  Xem question

  to call into being (existence)
  tạo ra, làm nảy sinh ra
  to call into play

  Xem play

  to call over names
  điểm tên
  to call a person names

  Xem name

  to call somebody over the coals

  Xem coal

  to call something one's own
  (gọi là) có cái gì
  to have nothing to call one's own
  không có cái gì thực là của mình
  to call a spade a spade

  Xem spade


  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  cuộc gọi
  ACD (automaticcall distribution)
  sự phân phối cuộc gọi tự động
  ACR (automaticcall recording)
  sự ghi các cuộc gọi tự động
  ACRE (automaticcall recorder equipment)
  thiết bị ghi tự động các cuộc gọi
  auto-call
  cuộc gọi tự động
  automatic call distribution (ACD)
  sự phân phối cuộc gọi tự động
  automatic call recording (ACR)
  sự ghi tự động các cuộc gọi
  CAF (callattachment facility)
  phương tiện gắn kèm cuộc gọi
  call by value
  cuộc gọi theo giá trị
  call collision
  sự va chạm cuộc gọi
  call collision
  sự xung đột cuộc gọi
  call completion
  hoàn tất cuộc gọi
  call connected packet
  gói kết nối cuộc gọi
  call control
  kiểm soát cuộc gọi
  call control
  sự điều khiển cuộc gọi
  call control procedure
  thủ tục điều khiển cuộc gọi
  call control procedure
  thủ tục kiểm soát cuộc gọi
  call control signal
  tín hiệu điều khiển cuộc gọi
  call detail record (CDR)
  bản ghi chi tiết cuộc goi
  call detail recording
  sự ghi chi tiết cuộc gọi
  call ID
  ID cuộc gọi
  call indicator
  bộ chỉ báo cuộc gọi
  call not accepted signal
  tín hiệu báo không nhận cuộc gọi
  call not accepted signal
  tín hiệu không chấp nhận cuộc gọi
  call originator
  máy phát cuộc gọi
  call process signal
  tín hiệu tiến hành cuộc gọi
  call request packet
  gói yêu cầu cuộc gọi
  call request signal
  tín hiệu yêu cầu cuộc gọi
  call supervision
  gói giám sát cuộc gọi
  call-accepted packet
  gói báo nhận cuộc gọi
  call-accepted packet
  gói chấp nhận cuộc gọi
  CDR (calldetail record)
  bản ghi chi tiết cuộc gọi
  dial new call
  quay số cuộc gọi mới
  external call
  cuộc gọi ngoài
  incoming call
  cuộc gọi đến
  international call
  cuộc gọi quốc tế
  monitor call
  cuộc gọi giám sát
  new call
  cuộc gọi mới
  refused call
  cuộc gọi bị từ chối
  registered call
  cuộc gọi có đăng ký
  subroutine call
  cuộc gọi thường trình con
  supervisor call
  cuộc gọi giám sát
  telephone call state
  tình trạng cuộc gọi điện thoại
  hướng gọi
  gọi là

  Nguồn khác

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  gọi (điện thoại)

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  cuộc gọi điện thoại
  call charge
  phí cuộc gọi (điện thoại)
  unsuccessful call attempt
  cuộc gọi (điện thoại) không thành

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đỗ lại
  dừng lại (tàu)
  gọi

  Giải thích VN: Trong lập trình, đây là một lệnh chuyển sự thực hiện của chương trình đến một chương trình con hoặc một thủ tục. Khi chương trình con hoặc thủ tục đó đã hoàn tất, sự thực hiện của chương trình sẽ quay về lệnh chính tiếp theo sau lệnh gọi.

  sự đổ chuông
  sự gọi
  sự hỏi vòng

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  đậu bến
  đòi trả (tiền, nợ...)
  đòi nợ
  dừng cảng
  gọi vốn
  gọi điện thoại
  call charge
  phí gọi điện thoại
  call-up
  người gọi điện thoại
  person-to-person call
  sự gọi điện thoại hẹn trước
  phone call
  sự gọi điện thoại
  telephone call
  sự gọi điện thoại
  toll call
  sự gọi điện thoại đường dài (phải trả tiền)
  transfer a call
  chuyển cuộc gọi (điện thoại)
  transfer a call (to...)
  chuyển cuộc gọi (điện thoại)
  trunk call
  sự gọi điện thoại đường dài
  gọi nộp
  huy động (cổ phần)
  phần vốn gọi góp
  quyền chọn mua (cổ phiếu)
  take for the call (to..)
  bán quyền chọn (mua cổ phiếu)
  taker for a put and call
  người mua cả quyền chọn bán và quyền chọn mua (cổ phiếu)
  taker for the call
  người bán quyền chọn mua (cổ phiếu)
  taker for the call
  người mua quyền chọn mua (cổ phiếu)
  quyền chuộc lại
  call premium
  tiền mua quyền chuộc lại (trái phiếu)
  sự gọi điện thoại
  person-to-person call
  sự gọi điện thoại hẹn trước
  toll call
  sự gọi điện thoại đường dài (phải trả tiền)
  trunk call
  sự gọi điện thoại đường dài
  sự gọi vốn
  sự góp vốn
  thông báo nộp vốn cổ phần
  viếng thăm
  business call
  cuộc viếng thăm kinh doanh
  cost of industrial sales call
  phí tổn viếng thăm chào hàng công nghiệp
  sales call
  cuộc viếng thăm để chào hàng
  yêu cầu

  Nguồn khác

  • call : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Shout, cry (out), hail, yell, roar, bellow, call out,Colloq holler: I heard someone calling my name.
  Name,designate, denote, denominate, term, style, nickname, label,title, entitle, tag, identify, dub, christen, baptize: My realname is Angus, but they call me Scotty. A person from Glasgow iscalled a Glaswegian. 3 call up, telephone, phone, ring (up),dial, Colloq buzz: As it's her birthday, I must call my motherin Australia. Don't call us, we'll call you. 4 summon, invite,assemble, convoke, convene, bid, gather, collect, muster, rally:From the minaret, the muezzin was calling the faithful toprayer. Many are called but few are chosen. 5 visit, attend;call in; call on: My great aunt Frederica came to call lastSunday.
  Awake, awaken, wake up, rouse, Colloq Brit knock up:Please call me at six.
  Call down. a appeal to, invoke,petition, request, entreat, supplicate: He called down thewrath of God on the Philistines. b reprimand, chastise,castigate, upbraid, scold, reprove, rebuke: He was called downfor having left the house after curfew.
  Call for. a demand,request, ask for, order, require, claim: The people in room 429have called for clean towels. The problem calls for your urgentattention. b pick up, fetch, come for, get, accompany, Colloqcollect: I'll call for you at seven o'clock.
  Call forth.summon, invoke, draw on or upon, evoke; elicit, inspire: Susancalled forth all her courage and faced her accusers. He failedto call forth much enthusiasm in his listeners. 10 call on orupon. a request of, entreat, ask, address; apostrophize: Theteacher called on me today to recite Hamlet's soliloquy. bsupplicate, apostrophize, appeal to: He called on ’olus, god ofthe winds, for a fair breeze to carry his ship home. c visit:The vicar called on us when we first moved in.
  Call off.cancel; discontinue; postpone: The picnic has been called offbecause of rain.
  Call up. a summon, enlist, recruit,conscript, US draft: Father was called up as soon as war wasdeclared. b call, telephone, phone, ring (up): Call me upsometime.
  N.
  Shout, cry, yell, whoop, Colloq holler: I'll be out inthe garden, so give me a call if you want me.
  Summons,invitation, bidding, notice, notification, order, request,demand, command; telephone call, phone call, Brit ring; Colloqtinkle: She received a call to report at once for duty.
  Reason, justification, cause, need, occasion, right, excuse;requirement: You have no call to be abusive, regardless of whatyou think about him. 16 on call. ready, on duty, standing by, onstand-by, awaiting orders: They had to remain on call frommidnight till eight o'clock.
  Within call. within earshot orhearing or (easy) reach: Please stay within call in case I needyou.

  Oxford

  V. & n.

  V.
  Intr. a (often foll. by out) cry, shout; speakloudly. b (of a bird or animal) emit its characteristic note orcry.
  Tr. communicate or converse with by telephone or radio.3 tr. a bring to one's presence by calling; summon (will youcall the children?). b arrange for (a person or thing) to comeor be present (called a taxi).
  Intr. (often foll. by at, in,on) pay a brief visit (called at the house; called in to seeyou; come and call on me).
  Tr. a order to take place; fix atime for (called a meeting). b direct to happen; announce (calla halt).
  A intr. require one's attention or consideration(duty calls). b tr. urge, invite, nominate (call to the bar).7 tr. name; describe as (call her Della).
  Tr. consider;regard or estimate as (I call that silly).
  Tr. rouse fromsleep (call me at 8).
  Intr. guess the outcome of tossing acoin etc.
  Intr. (foll. by for) order, require, demand(called for silence).
  Tr. (foll. by over) read out (a listof names to determine those present).
  Intr. (foll. by on,upon) invoke; appeal to; request or require (called on us to bequiet).
  Tr. Cricket (of an umpire) disallow a ball from (abowler).
  Tr. Cards specify (a suit or contract) in bidding.16 tr. Sc. drive (an animal, vehicle, etc.).
  N.
  A shoutor cry; an act of calling.
  A the characteristic cry of a birdor animal. b an imitation of this. c an instrument forimitating it.
  A brief visit (paid them a call).
  A an actof telephoning. b a telephone conversation.
  A an invitationor summons to appear or be present. b an appeal or invitation(from a specific source or discerned by a person's conscienceetc.) to follow a certain profession, set of principles, etc.
  (foll. by for, or to + infin.) a duty, need, or occasion (nocall to be rude; no call for violence).
  (foll. by for, on) ademand (not much call for it these days; a call on one's time).8 a signal on a bugle etc.; a signalling-whistle.
  Stock Exch.an option of buying stock at a fixed price at a given date.
  Cards a a player's right or turn to make a bid. b a bid made.
  Reprimand. call forth elicit. call-girl a prostitute whoaccepts appointments by telephone. call in tr.
  Withdraw fromcirculation.
  Seek the advice or services of. calling-card US= visiting-card. call in (or into) question dispute; doubt thevalidity of. call into play give scope for; make use of. calla person names abuse a person verbally. call off 1 cancel (anarrangement etc.).
  Order (an attacker or pursuer) to desist.call of nature a need to urinate or defecate. call out 1 summon(troops etc.) to action.
  Order (workers) to strike.call-over 1 a roll-call.
  Reading aloud of a list of bettingprices. call the shots (or tune) be in control; take theinitiative. call-sign (or -signal) a broadcast signalidentifying the radio transmitter used. call to account seeACCOUNT. call to mind recollect; cause one to remember. callto order 1 request to be orderly.
  Declare (a meeting) open.call up 1 reach by telephone.
  Imagine, recollect.
  Summon,esp. to serve in the army. call-up n. the act or process ofcalling up (sense 3). on call 1 (of a doctor etc.) available ifrequired but not formally on duty.
  (of money lent) repayableon demand. within call near enough to be summoned by calling.[OE ceallian f. ON kalla]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X